Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrets rolle

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dekanen leder styrets forhandlinger. Fakultetsdirektøren forbereder sakene som behandles, i samråd med dekanen.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Møter i fakultetsstyret er åpne, men styret kan vedta å lukke møtet i visse typer saker (f.eks. personalsaker), jfr. punkt 5 i UiOs forretningsorden for styringsorganer.

For mer utfyllende informasjon om styrets rolle vises det til fakultetets administrasjonsreglement og til normalreglene for fakulteter ved UiO (se lenker i høyre marg).

Styrets sammensetning

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

Styrets sammensertning vil variere fra år til år i perioden for  studentrepresentanter og midlertidig vitenskapelig ansattes representanter fordi disse velges for et år av gangen.

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Sten Ludvigsen, professor
Dekan, Styreleder
 
  Ivar Strømsø, profesor
Prodekan (forskning og forskerutdanning)
 
  Jon Magne Vestøl, professor
Prodekan  (studier, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Doris Jorde, professor, ILS

1. Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis, ILS

2. Kari-Anne Bottegaard Næss, førsteamanuensis, ISP

3. Steinar Theie, førsteamanuensis, ISP

  Peter Massen, professor, IPED
 
Midl. vit.
ansatte (1)

Ellen Iren Brinchmann, post.doc.,ISP

1. Jannicke Karlsen, post.doc. , ISP

2. Nora Elise Hesby Mathé, stipendiat ,ILS

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Torgeir Christiansen, senioringeniør , ILS

1.  Hilde Marie Madsø Jacobsen, prosjektleder, ILS

2.  Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver, IPED

3. Nicolai Mowinckel-Trysnes, seniorkonsulent, ISP 

 
Studenter (3)  

 

 

1. Sven Tore Relling, ILS, PPU, deltid.

2.

 

 

Ivar Bjørland, ILS, lektorprogrammet

  Hanne Teigum, BA, ISP
 

Ruben Bredal, ILS, lektorprogrammet

 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen kommune

 

Publisert 24. sep. 2010 16:13 - Sist endret 8. jan. 2018 19:13