Råd og utvalg ved UV

Faultetet har etablert flere råd og utvalg for å sikre forankring og saksbehandling.

Ved UV omfatter utvalgene behandling av studiesaker, ansettelser og forskningssaker.

Publisert 4. nov. 2010 16:51 - Sist endra 2. jan. 2020 16:07