English version of this page

Programrådet for forskerutdanning

Programrådet for forskerutdanning ble etablert første gang som fakultetets forskerutdanningsutvalg i 1997 i tilknytning til oppfølging av fakultetets forskerutdanningsprogram.

Mandat

Programrådet for forskerutdanning har ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram som fører fram til graden Ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fakultetet har pr. i dag studieretningene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Fagdidaktikk

Programrådet er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskeropplæring og derfor også fakultetets doktorgradsprogram. Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmet. Programrådet behandler opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. Programrådet skal ha en rådgivende funksjon overfor fakultetets ledelse i saker som angår forskerutdanning.

Sammensetning

Dekanen oppnevner medlemmene i samråd med instituttlederne. Programrådets medlemmer oppnevnes med samme funksjonsperiode som dekanatets valgperiode. Programrådet skal ha en sekretær fra fakultetets administrasjon. Programrådet for forskerutdanning (PFU) har seks medlemmer og seks varamedlemmer med følgende sammensetning:

Programrådets medlemmer og varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Visedekan for forskning, professor Erik Knain Dekan, professor Rita Hvistendahl
Professor Monica Melby-Lervåg, ISP Professor Athanasios Protopapas, ISP
Professor Kristinn Hegna, IPED  Professor Veslemøy Rydland, IPED
Førsteamanuensis Lisbeth Brevik, ILS Professor Dijana Tiplic, ILS
Professor Rolf Vegar Olsen, CEMO Professor Sigrid Blömeke, CEMO
Stipendiat Ida Cheyenne Lunde Martinez, ILS Stipendiat José Manuel Arencibia Alemán (CEMO)

Medlemmene av Programrådet har vanligvis også rollen som forskerutdanningskoordinator ved egen enhet. UV-fakultetets fjerde enhet - CEMO  er representert ved nestleder ved CEMO. Alle enhetene har doktorgradskandidater knyttet til seg. 

Programrådet rapporterer til dekanen.

Spørsmål om fakultetets Programråd for forskerutdanning kan rettes til rådgiver Sumera Majid, tlf. 22 84 53 07.

 

Publisert 7. okt. 2010 19:36 - Sist endra 16. aug. 2021 09:54