Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger

Utvalget, som består av dekan, to vitenskapelige ansatte, en tekninsk-administrativ ansatt og en student, behandler ansettelser i vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Utvalget kan også være innstillende nivå ved tverrfaglige ansettelser, behandle professoropprykk m.m. Representantene er oppnevnt av fakultetstyret.

Utvalgets sammensetning for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024

Faste representanter:

Dekan og utvalgets leder Rita Hvistendahl

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik fra ILS

Professor Øistein Anmarkrud fra ISP

Senioringeniør Torgeir Christiansen fra ILS

Student Elin Olsen Rødset

Vararepresentanter:

Prodekan Melanie Kirmess

Professor Inga Bostad fra IPED

Senioringeniør Jan Arild Dolonen fra IPED

Student Karl Henrik Storhaug Reinås

Kontaktperson for utvalget

Fakultetets HR-leder og utvalgets sekretær Anders Moss

Publisert 29. okt. 2010 14:31 - Sist endra 5. feb. 2021 11:13