Ola Andres Erstad

Bilde av Ola Andres Erstad
English version of this page
Telefon +47 22855216
Rom 562
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Det er fem faglige områder som har vært, og er, sentrale i Ola Erstads forskningsvirksomhet:

 1. Digital kompetanse/Media literacy. Hvordan barn og unge forholder seg til og bruker ulike medier. Tidligere har denne forskningen vært rettet mot medieundervisning i skolen, men i løpet av de siste årene har betegnelsen digital kompetanse blitt mer brukt. Det handler om konsekvensene av den digitale utvikling på barn og unges oppvekstvilkår og opplæring. Nå i 2022 arbeider jeg med flere prosjekter som peker vei videre i dette feltet. 
 2. ’Learning Lives’/Læringsløp. I flere forskningsprosjekter, med finansiering fra NFR, som jeg har ledet fra 2010 til 2016, har vi rettet fokus mot forholdet mellom det vi tradisjonelt betegner som formell og uformell læring. I ett prosjekt, på norsk kalt 'Barn og unges læringsløp i Groruddalen', rettet vi fokus mot elever i ulike aldersgrupper og fulgte de over tid gjennom overganger i utdanningssystemet, og fra skolen og ut i lokalsamfunnet for å dokumentere ulike praksiser de var involvert i. I et annet prosjekt, på norsk kalt 'Læring på tvers', fulgte vi en gruppe unge gjennom hele ungdomsskolen, i og utenfor skolen, og også med fokus på lærerene i sine fag som gjorde koblinger mellom tilganger til kunnskap innenfor og utenfor klasserommet, i elevenes lokalsamfunn. Gjennom ulike aktiviteter og prosjekter arbeider jeg nå (2022) videre med denne tematikken.
 3. Kunnskapsbygging med digitale medier. Tema om kunnskap, teknologi og læring står sentralt i flere aktiviteter. Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiv på kunnskap og læring? Dette er knyttet til et sosiokulturelt perspektiv på læring. Dette perspektivet er aktuelt knyttet til 'Fagfornyelsen' og den rolle digitaliseringen har for fornyelsen av fag og kunnskapsstrukturer i eleveles læring. 
 4. Plattformisering og pedagogikk. Dette området har blitt mer sentralt de senere årene, som en gjenspeiling av at pedagogikken utfordres i forhold til fremveksten av digitale plattformer og hvordan vi alle lever paralelle liv på ulike plattformer, både i formelle og uformelle sammenhenger. Jeg har flere søknader inne om denne tematikken. 

Pågående aktiviteter

Vil bli oppdatert.

Fullførte prosjekter

 • PILOT (Prosjekt – Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi) 1999 – 2003.
 • SITES M2 (Second Information Technology in Education Module 2 (2000-2003).
 • Lærende Nettverk (2005 – 2009).
 • Digital storytelling i skolen’. Del av prosjektet ‘Mediatized Stories’ ledet av Knut Lundby. (2007-2010)
 • Local Literacies and Community Spaces. The learning lives of young people in Groruddalen. (2009-2013). Finansiert av NFR, Fripro. 
 • Knowledge in Motion Across Contexts of Learning. (2013-2016). Finansiert av NFR, Finnut. 

Undervisning

 • Erstad har undervist på ulike nivå ved Institutt for Pedagogikk.
 • Har hatt diverse ph.d.-kurs som del av forskerutdanningen ved PFI/IPED, i ’kvalitativ metode’, om ’trender i ungdomsforskning’ og ’teknologi og læring’.

Administrative oppgaver

 • Koordinator for forskerutdanningen ved PFI 2006-2009.
 • Forskningsleder ved PFI 2007-2009.
 • Instituttleder IPED 2015-2020.

Bakgrunn

Utdanning:

 • Cand. Paed. Fra PFI, UiO, 1988.
 • Dr. polit. Fra Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO, 1997.

Arbeidserfaring:

 • Førstekonsulent, KUF, 1988-1989.
 • Stipendiat, IMK, 1989-1996.
 • Juniorekspert i UNESCO, 1993-1994.
 • Forsker i Telenor FoU, 1996-1997.
 • Forsker ved Politihøgskolen, 1997-1998.
 • Forskningsleder ved ITU, UiO, 1998-2005.
 • Førsteamanuensis ved PFI, UiO, 2005-2008.
 • Professor ved PFI/IPED, UiO, 2008 -
 • Visiting Professor, Laboratory of Comparative Human Cognition, UC San Diego, 2010 – 2011.
 • Guest Professor at the University of Southern-Denmark, 2014 – 2016
 • Forskergruppeleder, TransAction: Learning, Knowing and Identity in the Information Society, 2006-2014.
 • Leading member, Scientific Committee of the Forward Look by the European Science Foundation, Media studies: New Media and New Literacies, 2011-2013.
 • Leder, NordLAC: Nordic Network on Learning Across Contexts. Finansiert av NordForsk, 2012-2014. 
 • Leder av nasjonal forskerskole NATED – National Graduate School in Educational Sciences, national PhD school funded by Norwegian Research Council, 2012-2014. 
 • Medlem av the National Reference Group for ‘Europe in a changing world’, H2020, for NFR, 2016-2018.
 • Vice-Chair, The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (http://digilitey.eu/). Funder: COST Actions, 2015 –19
 • Chair of the Scientific Advisory Committee for Science Europe, Brussels, 2016-2019. 
 • Leder av the Assessment Committee (9 top European Professors) assessing 16 Centres of Excellence (Education) in Portugal. On-site visits and reports based on documentation, 2019.
 • Instituttleder IPED, 2015-2020. 

 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring

Publikasjoner

 • Erstad, Ola Andres & Silseth, Kenneth (2022). Transformations and unresolved tensions: Children, school and technology. I Kumpulainen, Kristiina; Kajamaa, Anu; Erstad, Ola Andres; Mäkitalo, Åsa; Drotner, Kirsten & Jakobsdottir, Solveig (Red.), Nordic Childhoods in the Digital Age. Insights into Contemporary Research on Communication, Learning and Education.. Routledge. ISSN 978-0-367-70252-6. s. 30–40.
 • Damsa, Crina I.; Erstad, Ola Andres; Sefton-Green, Julian; hillman, Thomas; Araos, Andres & Richter, Christoph [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Platformization in and of education ̶Exploring a new research agenda . Computer-Supported Collaborative Learning Series (CSCL). ISSN 1573-4552.
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola Andres (2022). Exploring opportunities, complexities, and tensions when invoking students' everyday experiences as resources in educational activities. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. doi: 10.1016/j.tate.2022.103633.
 • Erstad, Ola Andres & Gilje, Øystein (2021). Navigering i utrygge medielandskap – revurdering av de unges kritiske og produktive mediebruk. . Aktualitet. Litteratur, kultur og medier. ISSN 2446-1296. 15(3), s. 11–18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feng, Shihui; Erstad, Ola Andres & Li, Mengqian (2021). Social Connections Matter: Online and offline civic engagement among college students. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. ISSN 2373-9231. 58, s. 127–138.
 • Erstad, Ola Andres; Kjällander, Susanne & Jarvela, Sanna (2021). Facing the challenges of 'digital competence'. A Nordic agenda for curriculum development for the 21st century. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 16(2), s. 77–87. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola; Miño, Raquel & Rivera-Vargas, Pablo (2021). Educational practices to transform and connect schools and communities. Comunicar. ISSN 1134-3478. XXIX(66), s. 9–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola (2020). In Transition to School: Across Vernacular and Institutional Multiliteracies. I Kumpulainen, Kristiina & Sefton-Green, Julian (Red.), Multiliteracies and early years innovation. Perspectives from Finland and beyond.. Routledge. ISSN 978-1-138-36160-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pires Pereira, Iris Susana (2020). The Emerging Field of Digital Literacies in Early Childhood, The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge. ISSN 9781138303881. s. 1–17.
 • Erstad, Ola (2020). Grenseflater i unges læringsliv. I Elf, Nikolaj; Høegh, Tina; Kabel, Kristine; Krogh, Ellen; Piekut, Anke & Rørbech, Helle (Red.), Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788740833003. s. 21–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola & Gillen, Julia (2020). Theorizing digital literacy practices in early childhood. The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge. ISSN 9781138303881. s. 31–45. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pires Pereira, Iris Susana (2020). Introduction: the emerging field of digital literacies in early childhood, The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge. ISSN 9781138303881. s. 1–17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola & Klevenberg, Bente (2019). Kunnskapsbygging, teknologi og utforskende arbeidsmåter. I Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (Red.), Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03144-6. s. 44–70. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola (2019). Ubuntu and bildung in Oslo and Zanzibar. I Sefton-Green, Julian & Erstad, Ola (Red.), Learning Beyond the School. International perspectives on the schooled society.. Routledge. ISSN 9781138087712. s. 61–79. doi: 10.4324/9781315110318-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Snaddon, Bruce; Morrison, Andrew; Hemmersam, Peter; Grant-Broom, Andrea & Erstad, Ola (2019). Investigating design-based learning ecologies. Artifact: Journal of Design Practice. ISSN 1749-3463. 6(1&2), s. 2.1–2.30. doi: 10.1386/art_00006_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2019). Futuremaking and digital engagement: From everyday interests to educational trajectories. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 26(4), s. 309–322. doi: 10.1080/10749039.2019.1646290. Fulltekst i vitenarkiv
 • Morrison, Andrew; Erstad, Ola; Liestøl, Gunnar; Pinfold, Nicholas; Snaddon, Bruce & Hemmersam, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Investigating agentive urban learning: an assembly of situated experiences for sustainable futures. Oxford Review of Education. ISSN 0305-4985. 45(2), s. 204–223. doi: 10.1080/03054985.2018.1556627. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola (2018). Transforming education for 21st Century Challenges: Learning, Identity and Trajectories. I Brock-Utne, Birgit & Vuzo, Mwajuma Siama (Red.), Transforming Education for Development in Africa.. Mkuki na Nyota Publishers. ISSN 978-9987-083-50-3. s. 195–219.
 • Erstad, Ola (2018). Trajectories of knowledge builders: A learning lives approach. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education. ISSN 1828-7344. 13(2), s. 11–31. doi: 10.30557/QW000002.
 • Voogt, Joke & Erstad, Ola (2018). Section Introduction: Curricular Challenges of the Twenty-First Century. I Voogt, Joke; Knezek, Gerald; Christensen, R & Lai, K-W (Red.), Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer. ISSN 978-3-319-71053-2. s. 15–19. doi: 10.1007/978-3-319-71054-9_96. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola & Voogt, Joke (2018). The Twenty-First Century Curriculum: Issues and Challenges. I Voogt, Joke; Knezek, Gerald; Christensen, R & Lai, K-W (Red.), Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer. ISSN 978-3-319-71053-2. s. 19–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Forkosh Baruch, Alona & Erstad, Ola (2018). Upbringing in a Digital World: Opportunities and Possibilities. Technology, Knowledge and Learning. ISSN 2211-1662. 23(3), s. 377–390. doi: 10.1007/s10758-018-9386-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line & Erstad, Ola (2018). Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 22, s. 1–13. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.07.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jornet, Alfredo & Erstad, Ola (2018). From learning contexts to learning lives: Studying learning (dis)continuities from the perspective of the learners. Digital Education Review. ISSN 2013-9144. s. 1–25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Connecting to the outside: Cultural resources teachers use when contextualizing instruction. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 17, s. 56–68. doi: 10.1016/j.lcsi.2017.12.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties. Language and Education. ISSN 0950-0782. 32(1), s. 43–59. doi: 10.1080/09500782.2017.1367799. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erstad, Ola (2017). Det produktive paradoks: Koding, makt og dømmekraft i nye mediestrukturer. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 184–200.
 • Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla & Erstad, Ola (2017). Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 37–54.
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 151–161.
 • Smette, Ingrid & Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 11–21.
 • Tondeur, Jo; Aesaert, Koen; Pynoo, Bram; van Braak, Johan; Fraeyman, Norbert & Erstad, Ola (2017). Developing a validated instrument to measure preservice teachers? ICT competencies: Meeting the demands of the 21st century. British Journal of Educational Technology (BJET). ISSN 0007-1013. 48(2), s. 462–472. doi: 10.1111/bjet.12380.
 • Arnseth, Hans Christian; Erstad, Ola; Juhanak, Libor & Zounek, Jiri (2016). Studia Paedagogica. Studia Paedagogica. ISSN 1803-7437. 21(1).
 • Erstad, Ola (2016). Agentive Students Using Social Media - Spatial Positionings and Engagement in Space2cr8. I Walrave, Michel; Ponnet, Koen; Vanderhoven, Ellen; Haers, Jacques & Segaert, Barbara (Red.), Youth 2.0: Social media and adolescence. Connecting, sharing and empowering. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-27891-9. s. 79–99. doi: 10.1007/978-3-319-27893-3_5.
 • Erstad, Ola (2016). Literacy Spaces, Digital Pathways and Connected Learning. I Knobel, Michele & Kalman, Judy (Red.), New Literacies and Teacher Learning — Professional Development and the Digital Turn. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1433129117. s. 89–107.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2016). Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2016.05.012.
 • Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille & Jóhannsdóttir, Thuridur (2016). Tracing learning experiences within and across contexts: A Nordic approach. I Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille & Jóhannsdóttir, Thuridur (Red.), Learning across Contexts in the Knowledge Society. Brill|Sense. ISSN 9789463004145. s. 1–14. doi: 10.1007/978-94-6300-414-5_1.
 • Arnseth, Hans Christian; Erstad, Ola; Juhanak, Libor & Zounek, Jiri (2016). Pedagogika a nove vyzvy vyzkumu ICT: role digitalnich technologii v kazdodennim zivote a uceni mladeze / Pedagogy and new challenges in ICT research: On the role of digital technologies in everyday life and youth learning. Studia Paedagogica. ISSN 1803-7437. 21(1), s. 87–110. doi: 10.5817/SP2016-1-5.
 • Erstad, Ola (2016). Navigering i læringens grenseland - om grenseflater mellom formell og uformell læring. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 120–135.
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (2016). Researching 'learning lives' - a new agenda for learning, media and technology. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. 42(2), s. 246–250. doi: 10.1080/17439884.2016.1170034.
 • Erstad, Ola (2016). Agentive students using social media - Spatial positionings and engagement in Space2cre8. I Walrave, Michel; Ponnet, Koen; Vanderhoven, Ellen; Haers, Jacques & Segaert, Barbara (Red.), Youth 2.0: Social media and adolescence. Connecting, sharing and empowering. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-27891-9. s. 79–102. doi: 10.1007/978-3-319-27893-3.
 • Erstad, Ola (2016). Literacy Spaces, Digital Pathways and Connected Learning: Teachers' professional development in times of new mobilities. I Knobel, Michele & Kalman, Judy (Red.), New literacies and teacher learning. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-2912-4. s. 89–109.
 • Smørdal, Ole; Liestøl, Gunnar & Erstad, Ola (2016). Exploring situated knowledge building using mobile augmented reality . QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education. ISSN 1828-7344. 11(1).
 • Roth, Solveig & Erstad, Ola (2016). Positional identities in educational transitions: connecting contemporary and future trajectories among multiethnic girls. Ethnography and Education. ISSN 1745-7823. 11(1), s. 57–73. doi: 10.1080/17457823.2015.1040044.
 • Liestøl, Gunnar; Smørdal, Ole & Erstad, Ola (2015). STEM–Learning by means of Mobile Augmented Reality. Exploring the Potential of Augmenting Classroom Learning with Situated Simulations and Practical Activities on Location. I Chova, L. Gómez; Martínez, A. López & Torres, I. Candel (Red.), Edulearn15 Proceedings. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISSN 978-84-606-8243-1. s. 6515–6523.
 • Erstad, Ola (2015). Learning Lives Across Educational Boundaries: Continuity and discontinuity in learning trajectories. International Journal for Research on Extended Education (IJREE). ISSN 2196-3673. 3, s. 9–22. doi: 10.3224/ijree.v3i2.20886.
 • Erstad, Ola (2015). Educating the digital generation: Exploring media literacy for the 21st century. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2015(4 (special issue)), s. 85–102.
 • Erstad, Ola; Eickelmann, Birgit & Eichhorn, Koos (2015). Preparing teachers for schooling in the digital age: A meta-perspective on existing strategies and future challenges. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. ISSN 1360-2357. 20(4), s. 641–654. doi: 10.1007/s10639-015-9431-3.
 • Bjørgen, Anne Mette & Erstad, Ola (2015). The connected child: tracing digital literacy from school to leisure. Pedagogies: An International Journal. ISSN 1554-480X. 10(2), s. 113–127. doi: 10.1080/1554480X.2014.977290.
 • Erstad, Ola (2014). The learning lives of digital youth - beyond the formal and informal, Digital technologies in the lives of young people. Routledge. ISSN 978-1-138-01863-1. s. 25–45. doi: 10.1080/03054985.2011.577940.
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2014). Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-736-0. s. 135–150. doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_9.
 • Erstad, Ola & Drotner, Kirsten (2014). Inclusive Media Literacies: Interlacing media studies and education studies. International Journal of Learning and Media. ISSN 1943-6068. 4(2), s. 19–31. doi: 10.1162/ijlm_a_00092.
 • Erstad, Ola (2014). Approaching sustainable Learning on multiple levels. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education. ISSN 1828-7344. 9(1), s. 65–74.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid. I Carlsson, Ulla (Red.), Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet. Nordicom. ISSN 978-91-86523-88-6. s. 123–129.
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 58(1), s. 110–126. doi: 10.1080/00313831.2013.773555.
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (2013). Digital Disconnect? The 'Digital Learner' and the School. I Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (Red.), Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-00591-4. s. 87–106. doi: 10.1017/cbo9781139026239.007.
 • Sefton-Green, Julian & Erstad, Ola (2013). Identity, community, and learning lives in the digital age. I Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (Red.), Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-00591-4. s. 1–22. doi: 10.1017/cbo9781139026239.001.
 • Voogt, Joke; Erstad, Ola; Dede, Chris & Mishra, Punya (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning. ISSN 0266-4909. 29(5), s. 403–413. doi: 10.1111/jcal.12029.
 • Erstad, Ola (2013). Trajectories of Remixing. I Lankshear, Colin & Knobel, Michele (Red.), A New Literacies Reader. Educational perspectives. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9781433122798. s. 38–56.
 • Roth, Solveig & Erstad, Ola (2013). Networked lives for learning: digital media and Young practices across formal and informal contexts. I Trentin, Guglielmo & Repetto, Manuela (Red.), Using Network and Mobile Technology to Bridge Formal and Informal Learning. Chandos Publishing. ISSN 978-1-84334-699-9. s. 119–152. doi: 10.1016/b978-1-84334-699-9.50005-7.
 • Erstad, Ola (2013). The agency of content creators implications for personal engagement and media industries. Javnost - The Public. ISSN 1318-3222. 20(2), s. 67–82.
 • Erstad, Ola & Amdam, Synnøve Hedemann (2013). FROM PROTECTION TO PUBLIC PARTICIPATION A REVIEW OF RESEARCH LITERATURE ON MEDIA LITERACY. Javnost - The Public. ISSN 1318-3222. 20(2), s. 83–98. doi: 10.1080/13183222.2013.11009115.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kumpulainen, Kristiina; Kajamaa, Anu; Erstad, Ola Andres; Mäkitalo, Åsa; Drotner, Kirsten & Jakobsdottir, Solveig (2022). Nordic Childhoods in the Digital Age. Insights into Contemporary Research on Communication, Learning and Education. Routledge. ISBN 978-0-367-70252-6. 217 s.
 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pereira, iris Susana Pires (2020). The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge. ISBN 9781138303881. 473 s.
 • Sefton-Green, Julian & Erstad, Ola (2019). Learning Beyond the School. International perspectives on the schooled society. Routledge. ISBN 9781138087712. 237 s.
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53333-5. 159 s.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian & Arnseth, Hans Christian (2016). Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press. ISBN 9781107625211. 262 s.
 • Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille & Jóhannsdóttir, Thuridur (2016). Learning across Contexts in the Knowledge Society. Brill|Sense. ISBN 9789463004145. 260 s.
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (2013). Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00591-4. 233 s.
 • Erstad, Ola (2013). Digital Learning Lives: Trajectories, Literacies, and Schooling. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9781433111631. 280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo. [Internett]. Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Jornet, Alfredo & Erstad, Ola (2018). From learning contexts to learning lives. .
 • Erstad, Ola & Hoel, Trude (2017). Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway.
 • Erstad, Ola (2017). digital competences/ "Bildung" - a Nordic concept?
 • Erstad, Ola (2017). the learning lives of digital youth; studying trajectories of knowledge building.
 • Erstad, Ola (2017). Læring i og utenfor skolen.
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidens kompetanser og konsekvenser for lærerutdanningen- eksempler fra politiske strategier, forskning og praksis.
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidskompetanser og teknologiske trender.
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidens skole i Norge - Hvor er vi på vei hen?
 • Kumpulainen, Kristiina & Erstad, Ola (2017). (Re)Searching learning across contexts: Conceptual, methodological and empirical explorations. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 84, s. 55–57. doi: 10.1016/j.ijer.2016.08.004.
 • Erstad, Ola (2016). Beyond the "Anthropocene": where mankind and machines converge. Subtheme: "The human factor at the centre of radical innovations".
 • Erstad, Ola (2016). Groruddalen som læringsarena.
 • Erstad, Ola (2016). Man and machine - The future face of war?
 • Wiig, Camilla; Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2016). Creating Intercontextuality in Students Learning Trajectories: Opportunities and Difficulties.
 • Erstad, Ola (2016). Medier og mennesker. Pedagogikkens møte med teknologiutviklingen. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 316–327.
 • Smørdal, Ole; Liestøl, Gunnar & Erstad, Ola (2015). Building ecologies for knowledge building.
 • Erstad, Ola (2014). Midt i en brytningstid - folkeuniversitetet i teknokulturen. I Strand, Torill (Red.), Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1687-1. s. 199–208.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Amdam, Synnøve Hedemann & Erstad, Ola (2013). The hybrid as problem or solution? Teacher reflections on establishing a culture of production in media education.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Hvor skal de digitale hodene komme fra? Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Tracing Learning Trajectories Across Sites ‘Environmental Thinking’ as boundary object in Entrepreneurship Education.
 • Slaatta, Tore & Erstad, Ola Andres (2021). Kritisk medieforståing i den norske befolkninga. Medietilsynet.
 • Slaatta, Tore & Erstad, Ola Andres (2021). Kritisk medieforståelse i Norge. Hovedrapport fra undersøkelsen i 2020. Medietilsynet. ISSN 978-82-8428-019-6.
 • Sefton-Green, Julian; Marsh, Jackie; Erstad, Ola & Flewitt, Rosie (2015). Establishing a Research Agenda for the Digital Literacy Practices of Young Children. A White Paper for COST Action IS1410. COST. European Cooperation in Science and Technology.
 • Alvares, Claudia; Cardoso, Gustavo; Dahlgren, Peter; Erstad, Ola; Fornäs, Johan & Golding, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Media in Europe: New questions for Research and Policy. European Science Foundation. ISSN 978-2-36873-007-2.
 • Erstad, Ola (2014). MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet. ISSN 978-82-583-1198-7.
 • Erstad, Ola; Amdam, Synnøve Hedemann; Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2014). Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Kunnskapsdepartementet.
 • Erstad, Ola (2014). Media in Europe: New questions for Research and policy. European Science Foundation. ISSN 978-2-36873-007-2.
 • Kjeldstad, Berit Johanne; Alvestrand, Harald; Bongo, Mathis Persen; Breivik, June; Elvestad, Endre & Erstad, Ola [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1198-7. 2014(5).
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). National Case-study: The Cultural Rucksack. European Schoolnet (KeyCoNet).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2010 11:26 - Sist endret 19. jan. 2022 15:50