Ola Andres Erstad

Faglige interesser

Det er fem faglige områder som har vært, og er, sentrale i Ola Erstads forskningsvirksomhet:

 1. Mediekompetanse/Media literacy. Hvordan barn og unge forholder seg til og bruker ulike medier. Tidligere har denne forskningen vært rettet mot medieundervisning i skolen, men i løpet av de ste ti årene har betegnelsen digital kompetanse blitt mer brukt. Det handler om konsekvensene av den digitale utvikling på barn og unges oppvekstvilkår og opplæring.
 2. Skoleutvikling og IKT. Erstad har i løpet av de siste 10-12 årene ledet store nasjonale prosjekter om implementering og bruk av ny digital teknologi i norsk utdanning, fra første klasse til og med lærerutdanning. Konsekvensene dette har for norsk skole er fremdeles svært viktig å få mer kunnskap om. Det gjelder både organisatoriske forhold, lederutvikling, lærer- og elevroller, læremidler, vurdering og lignende som knytter seg til skolens virksomhet.
 3. Kunnskapsbygging med digitale medier. Tema om kunnskap, teknologi og læring står sentralt i flere av hans aktiviteter. Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiv på kunnskap og læring? Hans forankring er da i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Gjennom de siste tre årene har han hatt et prosjekt med et slikt fokus ved to videregående skoler, knyttet til et internasjonalt nettverk om ’Knowledge Building’ og bruk av en plattform kalt ’Knowledge Forum’.
 4. Barn og unges innholdsproduksjon. Det mest nyskapende aspektet ved de senere årenes teknologiutvikling (Web 2.0) er muligheten som det gir til at barn og unge i større grad blir produsenter, enn bare å være konsumenter, av innhold. For tiden har han et prosjekt ved en ungdomsskole som er knyttet til et samarbeid med elever i USA, Sør-Afrika, India og Australia, kalt ’Space2cre8’.
 5. ’Learning Lives’. I et pågående prosjekt, med finansiering fra NFR, er det et fokus på problematisere forholdet mellom det vi tradisjonelt betegner som formell og uformell læring. Dette prosjektet har et ’community’-perspektiv (Groruddalen), der barn og unge på tre ulike alderstrinn følges over en viss tid for å fange opp forholdet mellom ulike kontekster for læring som de forholder seg til, og overgangen mellom ulike nivå i skolen som system.

Pågående aktiviteter

Pågående aktiviteter er i stor grad knyttet til oppfølging av de ulike prosjektene nevnt under faglige interesser. I tillegg er han involvert i følgende aktiviteter:

 • Leder forskergruppen ’TransAction – learning, knowing and identity in the information society’ (www.transactions.uio.no), nivå 2. Organiserer seminarer, lesegrupper, og bigger opp kontakt med internasjonale forskermijøer.
 • Med i ledergruppen for Spor 2 i NATED (den nasjonale forskerskolen).
 • Med i internasjonalt nettverk om ’Assessment and Teaching of 21st Century Skills’ (www.atc21s.org). Som del av det har jeg deltatt i å skrive et White Paper om kjerneområdene for 21st century skills.
 • Deltar som medlem i ulike boards for internasjonale Journals.
 • Skriver på flere bøker, både på norsk og engelsk.

Fullførte prosjekter

 • PILOT (Prosjekt – Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi) 1999 – 2003.
 • SITES M2 (Second Information Technology in Education Module 2 (2000-2003).
 • Lærende Nettverk (2005 – 2009).
 • Digital storytelling i skolen’. Del av prosjektet ‘Mediatized Stories’ ledet av Knut Lundby. (2007-2010)

Undervisning

 • Erstad har hatt forelesninger på Bachleor-studiet om oppvekst i kunnskapssamfunnet.
 • Har hatt seminarer om ’IKT og læring’ på TOOL-programmet.
 • Har hatt diverse ph.d.-kurs som del av forskerutdanningen ved PFI, i ’kvalitativ metode’, om ’trender i ungdomsforskning’ og ’teknologi og læring’.

Administrative oppgaver

 • Koordinator for forskerutdanningen ved PFI 2006-2009.
 • Forskningsleder ved PFI 2007-2009.

Bakgrunn

Utdanning:

 • Cand. Paed. Fra PFI, UiO, 1988.
 • Dr. polit. Fra Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO, 1997.

Arbeidserfaring:

 • Førstekonsulent, KUF, 1988-1989.
 • Stipendiat, IMK, 1989-1996.
 • Juniorekspert i UNESCO, 1993-1994.
 • Forsker i Telenor FoU, 1996-1997.
 • Forsker ved Politihøgskolen, 1997-1998.
 • Forskningsleder ved ITU, UiO, 1998-2005.
 • Førsteamanuensis ved PFI, UiO, 2005-2008.
 • Professor ved PFI, UiO, 2008 -

 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring

Publikasjoner

 • Erstad, Ola; Miño, Raquel & Rivera, Pablo (2021). Educational practices to transform and connect schools and communities. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  XXIX(66), s 9- 21
 • Erstad, Ola; Miño, Raquel & Rivera-Vargas, Pablo (2021). Educational practices to transform and connect schools and communities. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  XXIX(66), s 9- 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola; Miño, Raquel & Rivera-Vargas, Pablo (2021). Public schools for educational transformation in the Knowledge Society. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  XXIX(66), s 1- 9
 • Erstad, Ola; Miño, Raquel & Rivera-Vargas, Pablo (2021). Public schools for educational transformation in the Knowledge Society. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  XXIX(66), s 1- 9
 • Erstad, Ola (2020). Grenseflater i unges læringsliv, I: Nikolaj Elf; Tina Høegh; Kristine Kabel; Ellen Krogh; Anke Piekut & Helle Rørbech (red.),  Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740833003.  2.  s 21 - 43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola (2020). In Transition to School: Across Vernacular and Institutional Multiliteracies., In Kristiina Kumpulainen & Julian Sefton-Green (ed.),  Multiliteracies and early years innovation. Perspectives from Finland and beyond..  Routledge.  ISBN 978-1-138-36160-7.  9. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pires Pereira, Iris Susana (2020). Introduction: the emerging field of digital literacies in early childhood, In  The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.  Routledge.  ISBN 9781138303881.  1.  s 1 - 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pires Pereira, Iris Susana (2020). The Emerging Field of Digital Literacies in Early Childhood, In  The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.  Routledge.  ISBN 9781138303881.  1.  s 1 - 17
 • Erstad, Ola & Gillen, Julia (2020). Theorizing digital literacy practices in early childhood., In  The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.  Routledge.  ISBN 9781138303881.  2.  s 31 - 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola (2019). Ubuntu and bildung in Oslo and Zanzibar, In Julian Sefton-Green & Ola Erstad (ed.),  Learning Beyond the School. International perspectives on the schooled society..  Routledge.  ISBN 9781138087712.  5.  s 61 - 79 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola & Klevenberg, Bente (2019). Kunnskapsbygging, teknologi og utforskende arbeidsmåter., I: Erik Knain & Stein Dankert Kolstø (red.),  Elever som forskere i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03144-6.  2.  s 44 - 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2019). Futuremaking and digital engagement: From everyday interests to educational trajectories. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  26(4), s 309- 322 . doi: 10.1080/10749039.2019.1646290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Morrison, Andrew; Erstad, Ola; Liestøl, Gunnar; Pinfold, Nicholas; Snaddon, Bruce; Hemmersam, Peter & Grant-Broom, Andrea (2019). Investigating agentive urban learning: an assembly of situated experiences for sustainable futures. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  45(2), s 204- 223 . doi: 10.1080/03054985.2018.1556627 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Snaddon, Bruce; Morrison, Andrew; Hemmersam, Peter; Grant-Broom, Andrea & Erstad, Ola (2019). Investigating design-based learning ecologies. Artifact: Journal of Design Practice.  ISSN 1749-3463.  6(1&2), s 2.1- 2.30 . doi: 10.1386/art_00006_1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola (2018). Trajectories of knowledge builders: A learning lives approach. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education.  ISSN 1828-7344.  13(2), s 11- 31 . doi: 10.30557/QW000002
 • Erstad, Ola (2018). Transforming education for 21st Century Challenges: Learning, Identity and Trajectories., In Birgit Brock-Utne; Mwajuma Siama Vuzo (ed.),  Transforming Education for Development in Africa..  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-083-50-3.  11.  s 195 - 219
 • Erstad, Ola & Voogt, Joke (2018). The Twenty-First Century Curriculum: Issues and Challenges, In Joke Voogt; Gerald Knezek; R Christensen & K-W Lai (ed.),  Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-71053-2.  3.  s 19 - 36
 • Forkosh Baruch, Alona & Erstad, Ola (2018). Upbringing in a Digital World: Opportunities and Possibilities. Technology, Knowledge and Learning.  ISSN 2211-1662.  23(3), s 377- 390 . doi: 10.1007/s10758-018-9386-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jornet, Alfredo & Erstad, Ola (2018). From learning contexts to learning lives: Studying learning (dis)continuities from the perspective of the learners. Digital Education Review.  ISSN 2013-9144.  (33), s 1- 25 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Connecting to the outside: Cultural resources teachers use when contextualizing instruction. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  17, s 56- 68 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Voogt, Joke & Erstad, Ola (2018). Section Introduction: Curricular Challenges of the Twenty-First Century, In Joke Voogt; Gerald Knezek; R Christensen & K-W Lai (ed.),  Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-71053-2.  2.  s 15 - 19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties. Language and Education.  ISSN 0950-0782.  32(1), s 43- 59 . doi: 10.1080/09500782.2017.1367799 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wiig, Astrid Camilla; Wittek, Anne Line & Erstad, Ola (2018). Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  22, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.lcsi.2018.07.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erstad, Ola (2017). Det produktive paradoks: Koding, makt og dømmekraft i nye mediestrukturer, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  12.  s 184 - 200
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 9.  s 151 - 161
 • Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla & Erstad, Ola (2017). Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 3.  s 37 - 54
 • Smette, Ingrid & Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 1.  s 11 - 21
 • Tondeur, Jo; Aesaert, Koen; Pynoo, Bram; van Braak, Johan; Fraeyman, Norbert & Erstad, Ola (2017). Developing a validated instrument to measure preservice teachers? ICT competencies: Meeting the demands of the 21st century. British Journal of Educational Technology (BJET).  ISSN 0007-1013.  48(2), s 462- 472 . doi: 10.1111/bjet.12380
 • Arnseth, Hans Christian; Erstad, Ola; Juhanak, Libor & Zounek, Jiri (2016). Pedagogika a nove vyzvy vyzkumu ICT: role digitalnich technologii v kazdodennim zivote a uceni mladeze / Pedagogy and new challenges in ICT research: On the role of digital technologies in everyday life and youth learning. Studia Paedagogica.  ISSN 1803-7437.  21(1), s 87- 110 . doi: 10.5817/SP2016-1-5
 • Arnseth, Hans Christian; Erstad, Ola; Juhanak, Libor & Zounek, Jiri (2016). Studia Paedagogica. Studia Paedagogica.  ISSN 1803-7437.  21(1)
 • Erstad, Ola (2016). Agentive Students Using Social Media - Spatial Positionings and Engagement in Space2cr8, In Michel Walrave; Koen Ponnet; Ellen Vanderhoven; Jacques Haers & Barbara Segaert (ed.),  Youth 2.0: Social media and adolescence. Connecting, sharing and empowering.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-27891-9.  5.  s 79 - 99
 • Erstad, Ola (2016). Agentive students using social media - Spatial positionings and engagement in Space2cre8, In Michel Walrave; Koen Ponnet; Ellen Vanderhoven; Jacques Haers & Barbara Segaert (ed.),  Youth 2.0: Social media and adolescence. Connecting, sharing and empowering.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-27891-9.  5.  s 79 - 102
 • Erstad, Ola (2016). Literacy Spaces, Digital Pathways and Connected Learning, In Michele Knobel & Judy Kalman (ed.),  New Literacies and Teacher Learning — Professional Development and the Digital Turn.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1433129117.  5.  s 89 - 107
 • Erstad, Ola (2016). Literacy Spaces, Digital Pathways and Connected Learning: Teachers' professional development in times of new mobilities, In Michele Knobel & Judy Kalman (ed.),  New literacies and teacher learning.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2912-4.  5.  s 89 - 109
 • Erstad, Ola (2016). Navigering i læringens grenseland - om grenseflater mellom formell og uformell læring, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  6.  s 120 - 135
 • Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille & Jóhannsdóttir, Thuridur (2016). Tracing learning experiences within and across contexts: A Nordic approach, In Ola Erstad; Kristiina Kumpulainen; Åsa Makitalo; Kim Christian Schrøder; Pille Pruulmann-Vengerfeldt & Thuridur Jóhannsdóttir (ed.),  Learning across Contexts in the Knowledge Society.  Brill|Sense.  ISBN 9789463004145.  1.  s 1 - 14
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (2016). Researching 'learning lives' - a new agenda for learning, media and technology. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  42(2), s 246- 250 . doi: 10.1080/17439884.2016.1170034
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2016). Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355. . doi: 10.1016/j.ijer.2016.05.012
 • Roth, Solveig & Erstad, Ola (2016). Positional identities in educational transitions: connecting contemporary and future trajectories among multiethnic girls. Ethnography and Education.  ISSN 1745-7823.  11(1), s 57- 73 . doi: 10.1080/17457823.2015.1040044
 • Smørdal, Ole; Liestøl, Gunnar & Erstad, Ola (2016). Exploring situated knowledge building using mobile augmented reality. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education.  ISSN 1828-7344.  11(1) Vis sammendrag
 • Bjørgen, Anne Mette & Erstad, Ola (2015). The connected child: tracing digital literacy from school to leisure. Pedagogies: An International Journal.  ISSN 1554-480X.  10(2), s 113- 127 . doi: 10.1080/1554480X.2014.977290
 • Erstad, Ola (2015). Educating the digital generation: Exploring media literacy for the 21st century. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2015(4 (special issue)), s 85- 102
 • Erstad, Ola (2015). Learning Lives Across Educational Boundaries: Continuity and discontinuity in learning trajectories. International Journal for Research on Extended Education (IJREE).  ISSN 2196-3673.  3, s 9- 22 . doi: 10.3224/ijree.v3i2.20886
 • Erstad, Ola; Eickelmann, Birgit & Eichhorn, Koos (2015). Preparing teachers for schooling in the digital age: A meta-perspective on existing strategies and future challenges. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education.  ISSN 1360-2357.  20(4), s 641- 654 . doi: 10.1007/s10639-015-9431-3
 • Liestøl, Gunnar; Smørdal, Ole & Erstad, Ola (2015). STEM–Learning by means of Mobile Augmented Reality. Exploring the Potential of Augmenting Classroom Learning with Situated Simulations and Practical Activities on Location., In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  Edulearn15 Proceedings.  The International Academy of Technology, Education and Development.  ISBN 978-84-606-8243-1.  1.  s 6515 - 6523
 • Erstad, Ola (2014). Approaching sustainable Learning on multiple levels. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education.  ISSN 1828-7344.  9(1), s 65- 74
 • Erstad, Ola (2014). The expanded classroom - spatial relations in classroom practices using ICT. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(1), s 8- 22
 • Erstad, Ola (2014). The learning lives of digital youth - beyond the formal and informal, In  Digital technologies in the lives of young people.  Routledge.  ISBN 978-1-138-01863-1.  3.  s 25 - 45
 • Erstad, Ola & Drotner, Kirsten (2014). Inclusive Media Literacies: Interlacing media studies and education studies. International Journal of Learning and Media.  ISSN 1943-6068.  4(2), s 19- 31 . doi: 10.1162/ijlm_a_00092
 • Erstad, Ola & Gilje, Øystein (2014). Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-736-0.  9.  s 135 - 150
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid, I: Ulla Carlsson (red.),  Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-88-6.  Kapittel.  s 123 - 129
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Erstad, Ola (2013). The agency of content creators implications for personal engagement and media industries. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  20(2), s 67- 82
 • Erstad, Ola (2013). Trajectories of Remixing, In Colin Lankshear & Michele Knobel (ed.),  A New Literacies Reader. Educational perspectives.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9781433122798.  2.  s 38 - 56
 • Erstad, Ola & Amdam, Synnøve Hedemann (2013). FROM PROTECTION TO PUBLIC PARTICIPATION A REVIEW OF RESEARCH LITERATURE ON MEDIA LITERACY. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  20(2), s 83- 98 . doi: 10.1080/13183222.2013.11009115
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & Arnseth, Hans Christian (2013). Learning Lives Connected: Digital Youth across School and Community Spaces. Comunicar.  ISSN 1134-3478.  (40), s 89- 98 . doi: 10.3916/C40-2013-02-09
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (2013). Digital Disconnect? The 'Digital Learner' and the School, In Ola Erstad & Julian Sefton-Green (ed.),  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  6.  s 87 - 106
 • Roth, Solveig & Erstad, Ola (2013). Networked lives for learning: digital media and Young practices across formal and informal contexts, In Guglielmo Trentin & Manuela Repetto (ed.),  Using Network and Mobile Technology to Bridge Formal and Informal Learning.  Chandos Publishing.  ISBN 978-1-84334-699-9.  5.  s 119 - 152
 • Sefton-Green, Julian & Erstad, Ola (2013). Identity, community, and learning lives in the digital age, In Ola Erstad & Julian Sefton-Green (ed.),  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  1.  s 1 - 22
 • Voogt, Joke; Erstad, Ola; Dede, Chris & Mishra, Punya (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning.  ISSN 0266-4909.  29(5), s 403- 413 . doi: 10.1111/jcal.12029
 • Arnseth, Hans Christian; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2012). Trajectories of learning lives: Continuities and discontinuities in lifelong learning across contexts. Lifelong Learning in Europe.  ISSN 1239-6826.  17(1), s 12- 19
 • Erstad, Ola (2012). Approaching school change through 'learning lives': Norway, In Terry Wrigley; Pat Thomson & Bob Lingard (ed.),  Changing Schools. Alternative ways to make a world of difference.  Routledge.  ISBN 978-0-415-55860-0.  9.  s 98 - 112
 • Erstad, Ola (2012). The learning lives of digital youth-beyond the formal and informal. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  38(1), s 25- 43 . doi: 10.1080/03054985.2011.577940
 • Johannesen, Monica; Erstad, Ola & Habib, Laurence Marie Anna (2012). Virtual learning environments as sociomaterial agents in the network of teaching practice. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  59(2), s 785- 792 . doi: 10.1016/j.compedu.2012.03.023 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Erstad, Ola; Flewitt, Rosie; Kümmerling-Meibauer, Bettina & Pereira, iris Susana Pires (2020). The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge.  ISBN 9781138303881.  473 s.
 • Sefton-Green, Julian & Erstad, Ola (ed.) (2019). Learning Beyond the School. International perspectives on the schooled society.. Routledge.  ISBN 9781138087712.  237 s.
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (red.) (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  159 s.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian & Arnseth, Hans Christian (2016). Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press.  ISBN 9781107625211.  262 s.
 • Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille & Jóhannsdóttir, Thuridur (ed.) (2016). Learning across Contexts in the Knowledge Society. Sense Publishers.  ISBN 9789463004145.  260 s.
 • Erstad, Ola (2013). Digital Learning Lives: Trajectories, Literacies, and Schooling. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9781433111631.  280 s.
 • Erstad, Ola & Sefton-Green, Julian (ed.) (2013). Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas & Erstad, Ola (2021, 27. april). Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo.. [Internett].  Lærerutdanningskonferansen 2021.
 • Jornet, Alfredo & Erstad, Ola (2018). From learning contexts to learning lives..
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidens kompetanser og konsekvenser for lærerutdanningen- eksempler fra politiske strategier, forskning og praksis.
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidens skole i Norge - Hvor er vi på vei hen?.
 • Erstad, Ola (2017). Fremtidskompetanser og teknologiske trender.
 • Erstad, Ola (2017). Læring i og utenfor skolen.
 • Erstad, Ola (2017). digital competences/ "Bildung" - a Nordic concept?.
 • Erstad, Ola (2017). the learning lives of digital youth; studying trajectories of knowledge building.
 • Erstad, Ola & Hoel, Trude (2017). Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway.
 • Kumpulainen, Kristiina & Erstad, Ola (2017). (Re)Searching learning across contexts: Conceptual, methodological and empirical explorations. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  84, s 55- 57 . doi: 10.1016/j.ijer.2016.08.004
 • Erstad, Ola (2016). Beyond the "Anthropocene": where mankind and machines converge. Subtheme: "The human factor at the centre of radical innovations".
 • Erstad, Ola (2016). Groruddalen som læringsarena.
 • Erstad, Ola (2016). Man and machine - The future face of war?.
 • Erstad, Ola (2016). Medier og mennesker. Pedagogikkens møte med teknologiutviklingen, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  26.  s 316 - 327
 • Wiig, Camilla; Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2016). Creating Intercontextuality in Students Learning Trajectories: Opportunities and Difficulties.
 • Sefton-Green, Julian; Marsh, Jackie; Erstad, Ola & Flewitt, Rosie (2015). Establishing a Research Agenda for the Digital Literacy Practices of Young Children. A White Paper for COST Action IS1410.
 • Smørdal, Ole; Liestøl, Gunnar & Erstad, Ola (2015). Building ecologies for knowledge building.
 • Alvares, Claudia; Cardoso, Gustavo; Dahlgren, Peter; Erstad, Ola; Fornäs, Johan; Golding, Peter; Nieminen, Hannu; Sparks, Colin; Splichal, Slavko & Xinaris, Charis (2014). Media in Europe: New questions for Research and Policy.
 • Erstad, Ola (2014). MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.
 • Erstad, Ola (2014). Media in Europe: New questions for Research and policy.
 • Erstad, Ola (2014). Midt i en brytningstid - folkeuniversitetet i teknokulturen, I: Torill Strand (red.),  Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  Del III.  s 199 - 208
 • Erstad, Ola; Amdam, Synnøve Hedemann; Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2014). Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ.
 • Kjeldstad, Berit Johanne; Alvestrand, Harald; Bongo, Mathis Persen; Breivik, June; Elvestad, Endre; Erstad, Ola; Gjerdrum, Eva; Ingebretsen, Trond; Krokan, Arne; Landstad, Bergljot & Melve, Ingrid (2014). NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. NOU - Norges offentlige utredninger. 5.
 • Amdam, Synnøve Hedemann & Erstad, Ola (2013). The hybrid as problem or solution? Teacher reflections on establishing a culture of production in media education. Vis sammendrag
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Hvor skal de digitale hodene komme fra?. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). National Case-study: The Cultural Rucksack.
 • Gilje, Øystein & Erstad, Ola (2013). Tracing Learning Trajectories Across Sites ‘Environmental Thinking’ as boundary object in Entrepreneurship Education.
 • Amdam, Synnøve Hedemann & Erstad, Ola (2012). Constructing the Media Teacher. Historic Developments in Teacher Identities reflecting on Media literacy and Professionalism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2010 11:26 - Sist endret 26. sep. 2018 11:37