English version of this page

MakEY: Makerspaces in the early years (avsluttet)

Digital kompetanse og kreative ferdigheter til små barn utvikles gjennom deltakelse i kreative aktiviteter i digital sløyd (makerspace).

Norsk Teknisk Museum - Makerspace

Digital sløyd på Norsk Teknisk Museum

Om prosjektet

Målet for dette prosjektet er å bygge kunnskap om hva kontekstualisering av læring i uformelle settinger betyr for utviklingen av barns digitale kompetanse og kreative ferdigheter.

Det legges vekt på digitale makerspaces hvor yngre barn får tilgang til mange ulike teknologier, verktøy og materialer, både digitale og ikke-digitale. Her kan de skape noe nytt, men også gjøre om på eksisterende gjenstander.

Prosjektet utforsker potensialet i digital sløyd (makerspace) for utvikling av små barns digitale kompetanse og for å styrke barns kreativitet og designferdigheter.

(se engelske sider for mer informasjon)

Relatert nettverk

DigiLitEY Cost Action

 

Publisert 12. jan. 2017 23:05 - Sist endret 5. juni 2020 13:11

Kontakt


Hjemmeside for prosjektet

Prosjektleder: Professor Jackie Marsh
University of Sheffield

Prosjektleder ved UiO: Hans Christian Arnseth