English version of this page

TRANSLED – TRANSformation, Language, Education and Development (avsluttet)

Forsknings og utviklingsprosjekt med støtte fra Norad gjennom programmet NORHED.

Fornøyde prosjektdeltakere. Foto: Transled prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og to høyere utdannings-institusjoner i Tanzania; State University of Zanzibar (SUZA)  og University of Dar es Salaam (UDSM).  Det er SUZA som har ledelse av prosjektet og defor også styrer prosjektets web-side.

Gjennom prosjektet bygges det nå opp to master program ved SUZA, ett i Language, Education and Development og ett i Youth, Gender and Development. De samme to områdene skal tilbys som spesialiteter innenfor det nye doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap ved University of Dar es Salaam. Her blir det også laget et master program I Language, Education and Development. Det skal knyttes forskning til prosjektet vesentlig utført av master og doktorgradskandidater veiledet av prosjektgruppa, men i noen utstrekning også utført av prosjektgruppa selv. Den langsiktige målsetningen for prosjektet er å få til en kvaliteshevning av undervisningen i Tanzania slik at færre barn dropper ut av skolen og fler barn gjennomfører så vel en grunnskoleopplæring som en videregående opplæring av god kvalitet. Problemet med at mange barn ikke fullfører sin skolegang er stort i Tanzania. Mange barn i skolepliktig alder begynner i det hele tatt ikke på skolen. Mange barn går i skolen, men uten å lære noe særlig. Det ligger sannsynligvis faktorer relatert til både språk, kjønn og sosial klasse bak disse problemene. Forskningen som er under planlegging i forbindelse med master og doktorgradsprogrammene har til hensikt å kaste lys over skolefrafallet og skolevegringen.

Mer informasjon om prosjektet finner du her

 

Publisert 24. juni 2015 11:13 - Sist endret 29. sep. 2022 22:27