Birgit Brock-Utne

Professor emeritus
Bilde av Birgit  Brock-Utne
English version of this page
Telefon +47-22855394
Rom 531
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

 • Cand.polt. (UiO med fagkretsen tysk, politisk sosiologi og pedagogikk)
 • M.Ed. (University of Illinois)
 • Dr.philos. innen fredsstudier (UiO)
 • Professor i utdanning – utvikling

Jobb

Fast ansatt ved Pedagogisk Forskningsinstiutt fra sommeren 1977 til sommeren 2008. Hun var visebestyrer av instituttet i 1982 - 1984. Hun tok initiativ til oppbygging av master-programmet Master of Comparative and International Education ved PFI i 1997. Programmet startet opp høsten 1998 og har stort sett vært ledet av Birgit Brock-Utne gjennom det første tiår av programmet.

 • Forskningsopphold Forsker ved Institutt for Fredsforskning (1981/82)
 • Professor ved University of Dar es Salaam, Tanzania (1987 – 1991). Head of department of Educational Psychology (1989 – 1991)
 • Forsker med DAAD stipend ved Institut für Afrikakunde, Hamburg (høst 1991)
 • Visiting Professor i Peace and Development studies ved Antioch College, Yellowsprings, Ohio (våren 1992)
 • Visiting Professor in Education in Africa ved University of Hiroshima, Japan (høsten 2002)
 • Visiting Professor i Peace and Development studies ved Indiana University, Bloomington, Indiana (våren 2006)
 • Visiting Professor ved Wartburg College, Iowa. (første halvdel av 2010)
 • Visiting Profesor ved Univesiry of Otago, New Zealand  første halvdel av 2012
 • Mye brukt gjesteforeleser i inn og utland. Hun er flytende i norsk, engelsk ,tysk, kiswahili og klarer seg godt også på fransk

Forskning

Birgit Brock-Utne har ledet flere store forsknings-prosjekt ved PFI og leder fremdeles prosjektet LOITASA (Language of Instruction in Tanzania and South Africa), som flere doktorgradsstipendiater er knyttet til. I 2015 inngikk hun i ledelsen av det femårige NORAD-støttede forskningsprosjektet TRANSLED (Transformation, Language, Education and Development) sammen med professorene Ola Erstad og Fengshu Liu.Gjennom prosjektet bygger vi opp masterstudier ved SUZA (State University of Zanzibar) og doktorgradprogrammer ved UDSM (University of Dar es Salaam) – begge I Tanzania samtidig som vi bygger opp forskning i forbindelse med programmene. ( Brock-Utne har en meget lang publikasjonsliste av bøker der hun enten er eneforfatter, koforfatter, redaktør eller koredaktør, av kapitler i bøker og artikler i faglig-vitenskaplige tidsskrift (se den  oversikten nedenunder for nyere artikler).

Verv

President av BAICE (British Association for International and Comparative Education) (2010 – 2012). I mars 2013 mottok hun utmerkelsen “the Joyce Cain award” på CIES konferansen I New Orleans for beste artikkel om utdanning i Afrika i 2012.

Konsulentvirksomhet

Siden 1998 har Brock-Utne hatt en friere stilling ved PFI, men er fortsatt tilknyttet instituttet som veileder og forsker. Siden 2008 har hun påtatt seg en god del oppdrag i utlandet. Hun driver sitt eget konsulentbyrå http://www.edcon.no. Våren 2011 underviste hun  i peace studies ved Universidad Jaime Primero i Castelleon, Spania.. I forbindelse med vervet som President av BAICE har hun hatt gjesteforelesninger ved University of Bristol og University of East Angla i England. Første halvdel av 2012 var hun Visiting Professor i peace and developmet studies ved Univesiry of Otago, New Zealand

Emneord: Pedagogikk, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Brock-Utne, Birgit (2020). En sosialpedagogs tanker om undervisningsspråk, I: Per Åke Lindblom & Arne Rubensson (red.),  Språkbytesexperimentet i svensk skola – engelska till varje pris?.  Språkförsvaret.  ISBN 978-91-519-6917-6.  kapitel 3.  s 19 - 35
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Models of cooperation between a university in Norway and two universities in Africa: An autoethnographic report, In Tor Halvorsen; Kristin Orgeret & Roy Krøvel (ed.),  Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020.  African Minds.  ISBN 9781928502005.  kp.16.  s 379 - 403
 • Brock-Utne, Birgit; Halvorsen, Torill Aagot & Vuzo, Mwajuma Siama (2019). The school drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North. World Studies in Education.  ISSN 1441-340X.  20(2), s 61- 75 . doi: 10.7459/wse/20.2.04 Vis sammendrag
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Decolonisation of research in the African University, In Leketi Makalela (ed.),  Shifting Lenses; Multilanguaging, Decolonisation and Education in the Global South..  CASAS The Centre for Advanced Study of African Society.  ISBN 978-1-920294-19-9.  Chapter 3..  s 45 - 66
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Researching language and culture in Africa using an autoethnographic approach. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  s 1- 23 . doi: 10.1007/s11159-018-9746-6
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The English-speaking caste and the drop-out problem, In Birgit Brock-Utne; Mwajuma Siama Vuzo (ed.),  Transforming Education for Development in Africa..  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-083-50-3.  kp.6.  s 119 - 137
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Using a narrative approach to researching literacy and non-formal education in Africa and Asia.. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  64(6), s 701- 711 . doi: 10.1007/s11159-018-9755-5
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Decolonisation of knowledge in the African university, In Michael Cross & Amasa Ndofirepi (ed.),  Knowledge and Change in African Universities.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6300-840-2.  Chapter 10.  s 161 - 181
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Language and identity Reflections by a cultural commutet, In Maryam Borjian (ed.),  Language and Globalization. An Autoethnographic approach..  Routledge.  ISBN 978-1-138-22780-4.  Chapter 10.  s 132 - 144
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Multilingualism in Africa, marginalisation and empowerment, In Hywel Coleman (ed.),  Multilingualism and Development.  British Council.  ISBN 978-0-86355-840-5.  kp.4.  s 64 - 80
 • Brock-Utne, Birgit (2016). English as the language of science and technology, In Zehlia Babaci-Wilhite (ed.),  Human Rights in Language and STEM Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-403-9.  Chapter 7.  s 111 - 127
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Research in Africa using an autoethnographical approach. World Studies in Education.  ISSN 1441-340X.  17(2), s 5- 16 . doi: 10.7459/wse/17.2.02
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Sicurezza internazionale e linguaggio: un ampliamento del modello di giornalismo di pace., I: Nanni Salio & Silvia De Michelis (red.),  Giornalismo di Pace.  Gruppo Abele.  ISBN 978-88-6579-044-1.  Chapter 5.  s 103 - 130
 • Brock-Utne, Birgit (2016). The ubuntu paradigm in curriculum work, language of instruction and assessment. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  62(1), s 29- 44 . doi: 10.1007/s11159-016-9540-2
 • Skinningsrud, Tone & Brock-Utne, Birgit (2016). Norway: Formal Education and its Role in Education and Development, In Terra Sprague (ed.),  Education in non-EU countries in Southern and Western Europe.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-9249-1.  kapittel 2.  s 37 - 58
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language, Literacy and Democracy in Africa, In Leketi Makalela (ed.),  New Directions in Language Literacy Education for Multilingual Classrooms in Africa.  CASAS The Centre for Advanced Study of African Society.  ISBN 978-1-920294-01-4.  1.  s 15 - 38
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language, literacy, power and democracy in Africa. Education and Society.  ISSN 0726-2655.  33(2), s 05- 24 . doi: 10.7459/es/33.2.02
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language-in-Education Policies and Practices in Africa with a Special Focus on Tanzania and South Africa, In Joseph Zadja (ed.),  Second international handbook on globalisation, education and policy research.  Springer.  ISBN 978-94-017-9492-3.  33.  s 615 - 633
 • Brock-Utne, Birgit & Qorro, Martha (2015). Multilingualism and Language in Education in Tanzania, In Androula Yiakoumetti (ed.),  Multilingualism and Language in Education: Sociolinguistic and Pedagogical Perspectives from Commonwealth Countries.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-57431-1.  2.  s 19 - 31
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language as a contributor to post-MDG development perspectives in Africa, In McIIwraith Hamish (ed.),  Language Rich Africa. Policy dialogue. Looking beyond 2015.  British Council.  ISBN 978-0-86355-756-9.  Kp.7.  s 114 - 123
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language of instruction in Africa – the most important and least appreciated issue. International Journal of Educational Development in Africa.  ISSN 2312-3540.  1(1), s 4- 19
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Part of the solution, In Zehlia Babaci-Wilhite (ed.),  Giving space to African voices: Rights to local languages and local curriculum.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-732-2.  Forord.  s xxi - xxii
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Languages of instruction and the question of education quality in Africa: A post-2015 challenge and the work of CASAS. Compare.  ISSN 0305-7925.  44(4), s 676- 680 . doi: 10.1080/03057925.2014.911979
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Using African languages for democracy and lifelong learning in Africa: A post-2015 challenge and the work of CASAS. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  60(6) . doi: 10.1007/s11159-014-9448-7
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education in 2030: what would education look like in a largely poverty-free world? And how do we get there?, In Andrew Robertson (ed.),  Commonwealth Education Partnerships 2013/14.  Nexus.  ISBN 978-1-908609-08-3.  17.  s 99 - 103
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Globalisation and Inequality: Challenges to Education in Africa. World Studies in Education.  ISSN 1441-340X.  14(1), s 17- 36 . doi: 10.7459/wse/14.1.03
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language and liberation. Language of instruction for mathematics and science: A comparison and contrast of practices focusing on Tanzania, In Carol Benson, & Kimmo Kosonen (ed.),  Language Issues in Comparative Education. Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-217-4.  4.  s 77 - 97
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language of Instruction and Learning in Mathematics and Science in Some African Countries. African and Asian Studies.  ISSN 1569-2094.  12(1-2), s 83- 99 . doi: 10.1163/15692108-12341252
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Teaching science for development – in whose language?, In Zubeida Desai; Martha Qorro & Birgit Brock-Utne (ed.),  The role of language in Teaching and Learning Science and Mathematics C.  African Minds.  ISBN 978-1-920677-02-2.  2.  s 11 - 33
 • Brock-Utne, Birgit (2013). The role of language in higher education in Africa. EAIE FORUM.  ISSN 1389-0808.  s 15- 18 . doi: http://www.eaie.org/home/publishing/publications/forum.html)
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Globalisation, inequality and linguistic imperialism, In Fábián Attila, (ed.),  The Peaceful World is Possible.  University of West Hungary Press.  ISBN 978-963-334-065-3.  kp.6.  s 107 - 121
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Language and inequality: global challenges to education. Compare.  ISSN 0305-7925.  42(5), s 773- 793 . doi: 10.1080/03057925.2012.706453
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Language policy and science could some African countries learn from some Asian countries?. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  Vol.58.(4.), s 481- 503 . doi: 10.1007/s11159-012-9308-2
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Learning for all of Africa’s children - in whose language?, In Education Partnerships Commonwealth & Birgit Brock-Utne (ed.),  Commonwealth, Education Partnerships 2012/13.  Nexus Strategic Partnerships..  ISBN 978-1-908609-03-8.  Kp.36.  s 147 - 151
 • Brock-Utne, Birgit (2012). The centrality of women’s work for peace in the thinking, actions and writings of Elise Boulding. Journal of Peace Education.  ISSN 1740-0201.  9(2), s 127- 137 . doi: 10.1080/17400201.2012.700198
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Understanding what the teacher is saying – Kiswahili and English medium primary schools in Tanzania, In Martha Qorro; Zubeida Desai & Birgit Brock-Utne (ed.),  Language of Instruction: A key to understanding what the teacher is saying.  KAD Associates.  ISBN 9987 580 28 9.  kp. 1.  s 1 - 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Brock-Utne, Birgit; Ismail, Maryam & Vuzo, Mwajuma Siama (ed.) (2018). Transforming Education for Development in Africa.. Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-083-50-3.  233 s.
 • Desai, Zubeida; Qorro, Martha & Brock-Utne, Birgit (ed.) (2013). The role of language in Teaching and Learning Science and Mathematics C. African Minds.  ISBN 978-1-920677-02-2.  170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brock-Utne, Birgit (2020). Ned med våpnene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3
 • Brock-Utne, Birgit (2020). The World Wide Language Issue in Education.
 • Brock-Utne, Birgit (2020). The growth of Kiswahili in East Africa – a blessing or a threat?.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Engelsk-språklig kastesystem?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Brock-Utne, Birgit (2019). General introduction to academic writing for new master students.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). How to structure a Ph.D.thesis.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The Language of Instruction issue in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The drop-out problem in Tanzania.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The forces working to retain English as the language of instruction.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Using a narrative approach to researching literacy and non-formal education in Africa and Asia.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). How a western bias in educational research in Africa contributes to marginalization of African experiences.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Knowledge, identity, culture: The birth and development of TRANSLED (TRANSFORMATION, LANGUAGE, EDUCATION AND DEVELOPMENT) a NORHED project.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or push out problem in the South and in the North.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or push out problem in the South and in the North.
 • Halvorsen, Torill Aagot; Vuzo, Mwajuma Siama & Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Invited speaker at the Presidential panel:”Re-centring Education as a Moral Enterprise”.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Researching language and culture in Africa using an autoethnographic approach..
 • Brock-Utne, Birgit (2016). The English-speaking caste and the drop-out problem.
 • Brock-Utne, Birgit (2016, 03. april). Undervisning på et språk de ikke forstår. [TV].  https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA03040316/03-04-.
 • Brock-Utne, Birgit (2016, 03. april). Undervisningsspråk i Afrika. [Radio].  NRK2 - posten Urix. Vis sammendrag
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Using an autoethnographic approach in research.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Å leve I ulike kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Å pendle mellom ulike kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Decolonisation of knowledge in the African university.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Decolonisation of knowledge in the African university..
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Die Unterrichtssprachensituation in Afrika und Harmonisierung der afrikanischen Schrift-sprachen.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Education and international development: Theory, practice and issues. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  61, s 427- 429 . doi: 10.1007/s11159-015-9476-y
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Knowledge production in the African University..
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language of instruction in Africa – the most important and least appreciated issue.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Multilingualism in Africa, marginalisation and empowerment.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Re-centring Education as a Moral Enterprise - invited speaker on the Presidential Invited Panel.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Rethinking Educational Research in African Contexts.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). The richness and the poverty of multilingualism – examples from Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Education, democracy and development – does education contribute to democratisation in developing countries?. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  60(1), s 145- 147
 • Brock-Utne, Birgit (2014). En evaluering av lærerutdanningsprosjektet Quality Education Project (QEP) i Zimbabwe og Zambia.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Erfaringer fra å leve I forskjellige kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). From Blaming to Reflecting. An Evaluation of the Quality Education project(QEP) in Zimbabwe and Zambia.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language, literacy and democracy in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language, literacy, power and democracy in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Umuhimu wa kutumia Kiswahli kama lugha ya kufundishia shule sekondari na elimu ya juu.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Usaklig svar på Svein Sjøbergs kritikk. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Utdanningsnøkkelen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 20
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Norad’s Support to Education through Norwegian NGOs: a review.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Changing language of instruction in Tanzania from English to Kiswahili What happened to all the policy drafts?.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Decolonising language and culture in African schools.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education, Indigenous knowledges,and development in the global South:Contesting knowledges for a sustainable future. Book review of a book with that title by Anders Breidlid. International Review of Education.  ISSN 0020-8566. . doi: 10.1007/s11159-013-9375-z
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education,democracy and development - does education contribute to democratisation in developing countries? Book review of Harber and Mncube. International Review of Education.  ISSN 0020-8566. . doi: 10.1007/s11159-013-9376-y
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language as a contributor to Post-MDG Development Perspectives in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). The World Bank and education:Critiques and alternatives. Book review of a book with that title edited by Steven Klees, Joel Samoff and Nelly Strømquist. International Review of Education.  ISSN 0020-8566. . doi: 10.1007/s11159-013-9378-9
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2013). Using languages that children know as the languages of instruction – a post 2015 challenge and the work of CASAS.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). A Babble of Tongues? Peace, Power and the Role of Language.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). A gender perspective on peace education and the work for peace. Invited key note.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Are we educating boys for war and girls for peace?.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Bistand og utdanning - noen råd til en ny minister. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.  (9), s 43- 43
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Education in South East Asia. International Review of Education.  ISSN 0020-8566.  58, s 581- 583 . doi: 10.1007/s11159-012-9299-z
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Et språk de forstår. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 3- 3
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Gender and Peace.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). International security and language.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Language and Power.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). The Language of Instruction in Africa – an example of structural violence and neo-colonialism.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Where have all the policy drafts gone? (Key-note).
 • Commonwealth, Education Partnerships & Brock-Utne, Birgit (ed.) (2012). Commonwealth, Education Partnerships 2012/13.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2010 13:19 - Sist endret 30. mars 2017 11:46