Birgit Brock-Utne

Professor emeritus
Bilde av Birgit  Brock-Utne
English version of this page
Telefon +47-22855394
Rom 531
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

 • Cand.polt. (UiO med fagkretsen tysk, politisk sosiologi og pedagogikk)
 • M.Ed. (University of Illinois)
 • Dr.philos. innen fredsstudier (UiO)
 • Professor i utdanning – utvikling

Jobb

Fast ansatt ved Pedagogisk Forskningsinstiutt fra sommeren 1977 til sommeren 2008. Hun var visebestyrer av instituttet i 1982 - 1984. Hun tok initiativ til oppbygging av master-programmet Master of Comparative and International Education ved PFI i 1997. Programmet startet opp høsten 1998 og har stort sett vært ledet av Birgit Brock-Utne gjennom det første tiår av programmet.

 • Forskningsopphold Forsker ved Institutt for Fredsforskning (1981/82)
 • Professor ved University of Dar es Salaam, Tanzania (1987 – 1991). Head of department of Educational Psychology (1989 – 1991)
 • Forsker med DAAD stipend ved Institut für Afrikakunde, Hamburg (høst 1991)
 • Visiting Professor i Peace and Development studies ved Antioch College, Yellowsprings, Ohio (våren 1992)
 • Visiting Professor in Education in Africa ved University of Hiroshima, Japan (høsten 2002)
 • Visiting Professor i Peace and Development studies ved Indiana University, Bloomington, Indiana (våren 2006)
 • Visiting Professor ved Wartburg College, Iowa. (første halvdel av 2010)
 • Visiting Profesor ved Univesiry of Otago, New Zealand  første halvdel av 2012
 • Mye brukt gjesteforeleser i inn og utland. Hun er flytende i norsk, engelsk ,tysk, kiswahili og klarer seg godt også på fransk

Forskning

Birgit Brock-Utne har ledet flere store forsknings-prosjekt ved PFI og leder fremdeles prosjektet LOITASA (Language of Instruction in Tanzania and South Africa), som flere doktorgradsstipendiater er knyttet til. I 2015 inngikk hun i ledelsen av det femårige NORAD-støttede forskningsprosjektet TRANSLED (Transformation, Language, Education and Development) sammen med professorene Ola Erstad og Fengshu Liu.Gjennom prosjektet bygger vi opp masterstudier ved SUZA (State University of Zanzibar) og doktorgradprogrammer ved UDSM (University of Dar es Salaam) – begge I Tanzania samtidig som vi bygger opp forskning i forbindelse med programmene. ( Brock-Utne har en meget lang publikasjonsliste av bøker der hun enten er eneforfatter, koforfatter, redaktør eller koredaktør, av kapitler i bøker og artikler i faglig-vitenskaplige tidsskrift (se den  oversikten nedenunder for nyere artikler).

Verv

President av BAICE (British Association for International and Comparative Education) (2010 – 2012). I mars 2013 mottok hun utmerkelsen “the Joyce Cain award” på CIES konferansen I New Orleans for beste artikkel om utdanning i Afrika i 2012.

Konsulentvirksomhet

Siden 1998 har Brock-Utne hatt en friere stilling ved PFI, men er fortsatt tilknyttet instituttet som veileder og forsker. Siden 2008 har hun påtatt seg en god del oppdrag i utlandet. Hun driver sitt eget konsulentbyrå http://www.edcon.no. Våren 2011 underviste hun  i peace studies ved Universidad Jaime Primero i Castelleon, Spania.. I forbindelse med vervet som President av BAICE har hun hatt gjesteforelesninger ved University of Bristol og University of East Angla i England. Første halvdel av 2012 var hun Visiting Professor i peace and developmet studies ved Univesiry of Otago, New Zealand

Emneord: Pedagogikk, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Brock-Utne, Birgit (2022). Difficulties Teachers face when using an unfamiliar language in rural lower primary classes. . Educational Practice and Theory. ISSN 1323-577X. Vol 44. (2), s. 55–79. doi: 2201-0599%20%28online%29.
 • Brock-Utne, Birgit (2022). Globalization and the Issue of language of instruction – examples from Tanzania and Norway. I Zadja, Joseph; Vissing, Yvonne & Majhanovich, Suzanne (Red.), Globalisation, Ideology and Social Justice Discourses. Globalisation, Comparative Education and Policy Research. Springer Netherlands. ISSN 978-3-030-92773-8. s. 35–54. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-92774-5.
 • Brock-Utne, Birgit (2022). The Language of Instruction in Asia and Africa –Some issues. . Sri Lanka Journal of Education. ISSN 2827-7457. 1(1), s. 29–49.
 • Brock-Utne, Birgit (2022). The World Wide Language Issue in Education . I Archer, Margaret Scotford; Bæck, Unn-Doris K. & Skinningsrud, Tone (Red.), The Morphogenesis of the Norwegian Educational System: Emergence and Development. . Routledge. ISSN 978-0-367-75677-2. s. 211–230.
 • Brock-Utne, Birgit & Vuzo, Mwajuma Siama (2022). The Ambivalent Language-in-Education Policy of Tanzania with Specific Reference to Kiswahili. I Kretzer, Michael & Kaschula, Russell (Red.), Handbook of Language Policy and Education in Countries of the Southern African Development Community (SADC) A Comparative Perspective on Language Policy and Education. . Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-50805-7. s. 299–325.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). Language-in-Education Policies and Practices in Africa with a Special Focus on Tanzania and South Africa. I Zajda, Joseph & Brock-Utne, Birgit (Red.), 3rd International Handbook of Globalisation, Education and Policy Research. Springer Netherlands. ISSN 978-3-030-66002-4. s. 609–627.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). En sosialpedagogs tanker om undervisningsspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(1), s. 82–92.
 • Brock-Utne, Birgit (2020). En sosialpedagogs tanker om undervisningsspråk. I Lindblom, Per Åke & Rubensson, Arne (Red.), Språkbytesexperimentet i svensk skola – engelska till varje pris? . Språkförsvaret. ISSN 978-91-519-6917-6. s. 19–35.
 • Brock-Utne, Birgit; Halvorsen, Torill Aagot & Vuzo, Mwajuma Siama (2019). The school drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North. World Studies in Education. ISSN 1441-340X. 20(2), s. 61–75. doi: 10.7459/wse/20.2.04.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Models of cooperation between a university in Norway and two universities in Africa: An autoethnographic report . I Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin & Krøvel, Roy (Red.), Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. African Minds. ISSN 9781928502005. s. 379–403 .
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Decolonisation of research in the African University. I Makalela, Leketi (Red.), Shifting Lenses; Multilanguaging, Decolonisation and Education in the Global South.. CASAS The Centre for Advanced Study of African Society. ISSN 978-1-920294-19-9. s. 45–66.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The English-speaking caste and the drop-out problem . I Brock-Utne, Birgit & Vuzo, Mwajuma Siama (Red.), Transforming Education for Development in Africa.. Mkuki na Nyota Publishers. ISSN 978-9987-083-50-3. s. 119–137.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Using a narrative approach to researching literacy and non-formal education in Africa and Asia. . International Review of Education. ISSN 0020-8566. 64(6), s. 701–711. doi: 10.1007/s11159-018-9755-5.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Researching language and culture in Africa using an autoethnographic approach. International Review of Education. ISSN 0020-8566. s. 1–23. doi: 10.1007/s11159-018-9746-6.
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Multilingualism in Africa, marginalisation and empowerment. I Coleman, Hywel (Red.), Multilingualism and Development. British Council. ISSN 978-0-86355-840-5. s. 64–80.
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Language and identity Reflections by a cultural commutet. I Borjian, Maryam (Red.), Language and Globalization. An Autoethnographic approach.. Routledge. ISSN 978-1-138-22780-4. s. 132–144.
 • Brock-Utne, Birgit (2017). Decolonisation of knowledge in the African university. I Cross, Michael & Ndofirepi, Amasa (Red.), Knowledge and Change in African Universities. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-840-2. s. 161–181. doi: 10.1007/978-94-6300-842-6_10.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Research in Africa using an autoethnographical approach. World Studies in Education. ISSN 1441-340X. 17(2), s. 5–16. doi: 10.7459/wse/17.2.02.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Sicurezza internazionale e linguaggio: un ampliamento del modello di giornalismo di pace. I Salio, Nanni & Michelis, Silvia De (Red.), Giornalismo di Pace. Gruppo Abele. ISSN 978-88-6579-044-1. s. 103–130.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). English as the language of science and technology. I Babaci-Wilhite, Zehlia (Red.), Human Rights in Language and STEM Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-403-9. s. 111–127.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). The ubuntu paradigm in curriculum work, language of instruction and assessment. International Review of Education. ISSN 0020-8566. 62(1), s. 29–44. doi: 10.1007/s11159-016-9540-2.
 • Skinningsrud, Tone & Brock-Utne, Birgit (2016). Norway: Formal Education and its Role in Education and Development. I Sprague, Terra (Red.), Education in non-EU countries in Southern and Western Europe. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-9249-1. s. 37–58. doi: 10.5040/9781474243230.ch-002.
 • Brock-Utne, Birgit & Qorro, Martha (2015). Multilingualism and Language in Education in Tanzania. I Yiakoumetti, Androula (Red.), Multilingualism and Language in Education: Sociolinguistic and Pedagogical Perspectives from Commonwealth Countries. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-57431-1. s. 19–31.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language-in-Education Policies and Practices in Africa with a Special Focus on Tanzania and South Africa. I Zadja, Joseph (Red.), Second international handbook on globalisation, education and policy research. Springer. ISSN 978-94-017-9492-3. s. 615–633. doi: 10.1007/978-94-017-9493-0_36.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language, Literacy and Democracy in Africa. I Makalela, Leketi (Red.), New Directions in Language Literacy Education for Multilingual Classrooms in Africa. CASAS The Centre for Advanced Study of African Society. ISSN 978-1-920294-01-4. s. 15–38.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language, literacy, power and democracy in Africa. Education and Society. ISSN 0726-2655. 33(2), s. 05–24. doi: 10.7459/es/33.2.02.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language as a contributor to post-MDG development perspectives in Africa. I Hamish, McIIwraith (Red.), Language Rich Africa. Policy dialogue. Looking beyond 2015. British Council. ISSN 978-0-86355-756-9. s. 114–123.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Part of the solution. I Babaci-Wilhite, Zehlia (Red.), Giving space to African voices: Rights to local languages and local curriculum. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-732-2. s. xxi–xxii.
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Using African languages for democracy and lifelong learning in Africa: A post-2015 challenge and the work of CASAS. International Review of Education. ISSN 0020-8566. 60(6). doi: 10.1007/s11159-014-9448-7.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language of instruction in Africa – the most important and least appreciated issue. International Journal of Educational Development in Africa. ISSN 2312-3540. 1(1), s. 4–19.
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Languages of instruction and the question of education quality in Africa: A post-2015 challenge and the work of CASAS. Compare. ISSN 0305-7925. 44(4), s. 676–680. doi: 10.1080/03057925.2014.911979.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). The role of language in higher education in Africa. EAIE FORUM. ISSN 1389-0808. s. 15–18.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education in 2030: what would education look like in a largely poverty-free world? And how do we get there? I Robertson, Andrew (Red.), Commonwealth Education Partnerships 2013/14. Nexus. ISSN 978-1-908609-08-3. s. 99–103.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Teaching science for development – in whose language? I Desai, Zubeida; Qorro, Martha & Brock-Utne, Birgit (Red.), The role of language in Teaching and Learning Science and Mathematics C. African Minds. ISSN 978-1-920677-02-2. s. 11–33.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language and liberation. Language of instruction for mathematics and science: A comparison and contrast of practices focusing on Tanzania. I Benson,, Carol & Kosonen, Kimmo (Red.), Language Issues in Comparative Education. Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-217-4. s. 77–97. doi: 10.1163/9789460912221_007.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Globalisation and Inequality: Challenges to Education in Africa. World Studies in Education. ISSN 1441-340X. 14(1), s. 17–36. doi: 10.7459/wse/14.1.03.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language of Instruction and Learning in Mathematics and Science in Some African Countries. African and Asian Studies. ISSN 1569-2094. 12(1-2), s. 83–99. doi: 10.1163/15692108-12341252.

Se alle arbeider i Cristin

 • Zajda, Joseph & Brock-Utne, Birgit (2021). 3rd International Handbook of Globalisation, Education and Policy Research. Springer Netherlands. ISBN 978-3-030-66002-4. 820 s.
 • Brock-Utne, Birgit; Ismail, Maryam & Vuzo, Mwajuma Siama (2018). Transforming Education for Development in Africa. Mkuki na Nyota Publishers. ISBN 978-9987-083-50-3. 233 s.
 • Desai, Zubeida; Qorro, Martha & Brock-Utne, Birgit (2013). The role of language in Teaching and Learning Science and Mathematics C. African Minds. ISBN 978-1-920677-02-2. 170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brock-Utne, Birgit (2022). Det må stilles krav til norsk språk i akademia. . Ordet. ISSN 0803-379X. 72(1), s. 12–12.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). Overivrig hollender. AKADEMIA. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 25–25.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). Språksvinn. AKADEMIA. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 26–26.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). Book Review of: Education marginalization in sub-Saharan Africa: Policies, politics, and marginality by Obed Mfum-Mensah. Lexington Books, Lanham, etc., 2018, 217pp. ISBN 978-1-4985-7404-4 (hbk), ISBN 978-1-4985-7405-1 (eBook) . International Review of Education. ISSN 0020-8566. 67, s. 249–251. doi: 10.1007/s11159-021-09888-9.
 • Brock-Utne, Birgit (2021). Husk det vesenentlige. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 21–21.
 • Brock-Utne, Birgit (2020). Ned med våpnene. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Brock-Utne, Birgit (2020). The growth of Kiswahili in East Africa – a blessing or a threat?
 • Brock-Utne, Birgit (2020). The World Wide Language Issue in Education.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). How to structure a Ph.D.thesis.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The forces working to retain English as the language of instruction.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The Language of Instruction issue in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). General introduction to academic writing for new master students .
 • Brock-Utne, Birgit (2019). The drop-out problem in Tanzania.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Using a narrative approach to researching literacy and non-formal education in Africa and Asia.
 • Brock-Utne, Birgit (2019). Engelsk-språklig kastesystem? . Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 16–17.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or push out problem in the South and in the North .
 • Brock-Utne, Birgit (2018). How a western bias in educational research in Africa contributes to marginalization of African experiences.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or push out problem in the South and in the North.
 • Brock-Utne, Birgit (2018). Knowledge, identity, culture: The birth and development of TRANSLED (TRANSFORMATION, LANGUAGE, EDUCATION AND DEVELOPMENT) a NORHED project.
 • Halvorsen, Torill Aagot; Vuzo, Mwajuma Siama & Brock-Utne, Birgit (2018). The drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Using an autoethnographic approach in research.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). The English-speaking caste and the drop-out problem.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Researching language and culture in Africa using an autoethnographic approach.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Invited speaker at the Presidential panel:”Re-centring Education as a Moral Enterprise”.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Å pendle mellom ulike kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Å leve I ulike kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Undervisning på et språk de ikke forstår. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA03040316/03-04-.
 • Brock-Utne, Birgit (2016). Undervisningsspråk i Afrika. [Radio]. NRK2 - posten Urix.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Multilingualism in Africa, marginalisation and empowerment.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). The richness and the poverty of multilingualism – examples from Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Decolonisation of knowledge in the African university.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Rethinking Educational Research in African Contexts.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Language of instruction in Africa – the most important and least appreciated issue.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Decolonisation of knowledge in the African university.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Knowledge production in the African University.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Die Unterrichtssprachensituation in Afrika und Harmonisierung der afrikanischen Schrift-sprachen.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Re-centring Education as a Moral Enterprise - invited speaker on the Presidential Invited Panel.
 • Brock-Utne, Birgit (2015). Education and international development: Theory, practice and issues. International Review of Education. ISSN 0020-8566. 61, s. 427–429. doi: 10.1007/s11159-015-9476-y.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Umuhimu wa kutumia Kiswahli kama lugha ya kufundishia shule sekondari na elimu ya juu.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Erfaringer fra å leve I forskjellige kulturer.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). En evaluering av lærerutdanningsprosjektet Quality Education Project (QEP) i Zimbabwe og Zambia.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language, literacy, power and democracy in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Language, literacy and democracy in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Usaklig svar på Svein Sjøbergs kritikk. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Utdanningsnøkkelen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–20.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). Education, democracy and development – does education contribute to democratisation in developing countries? International Review of Education. ISSN 0020-8566. 60(1), s. 145–147.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Decolonising language and culture in African schools.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). The World Bank and education:Critiques and alternatives. Book review of a book with that title edited by Steven Klees, Joel Samoff and Nelly Strømquist. International Review of Education. ISSN 0020-8566. doi: 10.1007/s11159-013-9378-9.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education, Indigenous knowledges,and development in the global South:Contesting knowledges for a sustainable future. Book review of a book with that title by Anders Breidlid. International Review of Education. ISSN 0020-8566. doi: 10.1007/s11159-013-9375-z.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Education,democracy and development - does education contribute to democratisation in developing countries? Book review of Harber and Mncube. International Review of Education. ISSN 0020-8566. doi: 10.1007/s11159-013-9376-y.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Language as a contributor to Post-MDG Development Perspectives in Africa.
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2013). Using languages that children know as the languages of instruction – a post 2015 challenge and the work of CASAS.
 • Brock-Utne, Birgit (2013). Changing language of instruction in Tanzania from English to Kiswahili What happened to all the policy drafts?
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Et språk de forstår. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 3–3.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Bistand og utdanning - noen råd til en ny minister. Bistandsaktuelt. ISSN 1501-0201. s. 43–43.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). A Babble of Tongues? Peace, Power and the Role of Language.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Gender and Peace.
 • Brock-Utne, Birgit (2012). Language and Power.
 • Brock-Utne, Birgit & Mercer, Malcolm (2014). Norad’s Support to Education through Norwegian NGOs: a review. NORAD.
 • Brock-Utne, Birgit (2014). From Blaming to Reflecting. An Evaluation of the Quality Education project(QEP) in Zimbabwe and Zambia. Redd Barna.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2010 13:19 - Sist endret 30. mars 2017 11:46

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter