Programråd

Alle studietilbud som leder fram til en grad skal ha et programråd. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer.

Informasjon om programrådenes ansvar, hvordan de oppnevnes med mer finner du i UVs administrasjonsreglement.

De ulike programrådene ved UV-fakultetet

Programråd ved ISP

Programråd ved IPED

Programråd ved ILS

 

Programråd for forskerutdanning

Publisert 27. okt. 2010 13:21 - Sist endra 10. apr. 2019 09:47