Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Studieutvalget er fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Utvalget ledes av prodekanen for studier, og ivaretar fakultetets behov for intern diskusjon om studiespørsmål.

Sammensetning av studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Studieutvalget ledes av Melanie Kirmess, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Øvrige medlemmer av studieutvalget er:

  • Anne Line Wittek (IPED)
  • Riikka-Maija Mononen (ISP)
  • Kirsti Engelien (ILS)
  • Crina Damsa, senter for læring og utdanning (LINK) - LINK inviteres i møter etter behov
  • Karl Henrik Storhaug Reinås, representant for Studentutvalget.
  • Elin Olsen Rødset, representant for Studentutvalget

Vararepresentanter:

  • Thomas de Lange, vara for LINK

Instituttrepresentantene velger selv vara fra sitt institutt ved forfall.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:27 - Sist endra 26. feb. 2021 12:34