Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Studieutvalget er fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Utvalget ledes av prodekanen for studier, og ivaretar fakultetets behov for intern diskusjon om studiespørsmål.

Sammensetning av studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Studieutvalget ledes av professor Jon Magne Vestøl, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Øvrige medlemmer av studieutvalget er:

  • Professor Tone Kvernbekk, programrådsleder for studieprogrammene i pedagogikk (IPED)
  • Førsteamanuensis Melanie Kirmess, faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
  • Universitetslektor Kirsti Engelien, undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
  • Førsteamanuensis Crina Damsa, faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)
  • Simon Ormestad Eid, representant for Studentutvalget.
  • Håkon Andreas Opdal, representant for Studentutvalget
  • ekstern representant
     

Vararepresentanter:

  • Førsteamanuensis Thomas de Lange, vara for fagområdet for universitetspedagogikk

Instituttrepresentantene velger selv vara fra sitt institutt ved forfall.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:27 - Sist endra 28. okt. 2020 12:49