Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Studieutvalget er fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Utvalget ledes av prodekanen for studier, og ivaretar fakultetets behov for intern diskusjon om studiespørsmål.

Sammensetning av studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Studieutvalget ledes av Melanie Kirmess, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Øvrige medlemmer av studieutvalget er:

  • Anne Line Wittek (IPED)
  • Kristine Stadskleiv (ISP)
  • Kirsti Engelien og Gerard Doetjes (ILS)
  • Randi Zimmer, representant for Studentutvalget.
  • Halfdan Knudsen Lille-Schulstad, representant for Studentutvalget
  • LINK inviteres i møter etter behov

Vararepresentanter:

Instituttrepresentantene velger selv vara fra sitt institutt ved forfall.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:27 - Sist endra 4. mars 2022 13:55