Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Studieutvalget er fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Utvalget ledes av prodekanen for studier, og ivaretar fakultetets behov for intern diskusjon om studiespørsmål.

Sammensetning av studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet


Studieutvalget ledes av professor Jon Magne Vestøl, studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Øvrige medlemmer av studieutvalget er:

 • Professor Tone Kvernbekk, programrådsleder for studieprogrammene i pedagogikk (IPED)
 • Førsteamanuensis Melanie Kirmess, faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
 • Universitetslektor Kirsti Engelien, undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 • Førsteamanuensis Crina Damsa, faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)
 • Ivar Bjørland, representant for Studentutvalget.
 • Karl Henrik Storhaug Reinås, representant for Studentutvalget
 • ekstern representant
   

Vararepresentanter:

 • Førsteamanuensis Thomas de Lange, vara for fagområdet for universitetspedagogikk
 • Dorthea Enger og Nadia El Kassem, varaer for Studentutvalget

Instituttrepresentantene velger selv vara fra sitt institutt ved forfall.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:27 - Sist endra 4. sep. 2019 08:23