Møteplan og referater 2021

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Møtene finner normalt sted mandag 12.15-15 på fakultetsstyrerommet (rom 265 Helga Engs hus). 

Møteplan
Innleveringsfrist til fakultetet Utsending av sakspapirer Møtedato Faste saker Referater

1. februar

22. februar

1. mars

Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende høstsemester

Frist for revisjon av emner som går i høstsemesteret

Eventuelle nedleggelser eller opprettelser av studieprogram (før behandling i fakultetsstyre)

Referat fra møte 1. mars
22. mars 12. april

19. april

NB! Møte 12.00-13.30

  Referat fra møte 19. april
18. mai 7. juni 14. juni   Referat fra møte 14. juni
     

 

 
16. august 30. august 6. september

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende vårsemester

Frist for revisjon av emner som går i vårsemesteret

 

20. september 11. oktober 18. oktober

Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

Årlig seminar for studieutvalget samme dag.

Sette datoer for neste semesters møter

 

15. november 6. desember 13. desember    
Emneord: studieutvalg
Publisert 12. nov. 2020 10:51 - Sist endra 13. okt. 2021 12:16