Møteplan og referater 2022

Her finner du frist for innsending av saker, møtedatoer og referater fra møter i UV-fakultetets studieutvalg.

Møtene finner normalt sted mandag 12.15-15 på fakultetsstyrerommet (rom 265 Helga Engs hus). 

Møteplan
Innleveringsfrist til fakultetet Utsending av sakspapirer Møtedato Faste saker Referater

31. januar

21. februar

28. februar

Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende høstsemester

Frist for revisjon av emner som går i høstsemesteret

Eventuelle nedleggelser eller opprettelser av studieprogram (før behandling i fakultetsstyre)

 
28. mars 18. april

25. april

Fast tema: kvalitetsarbeidet: Representantene fra enhetene innleder til diskusjon med orienteringer om enhetens erfaringer fra kvalitetsarbeidet foregående år, samt hvilke større grep som er gjort i forbindelse med studiekvaliteten. Det orienteres samtidig om gjennomførte og planlagte programevalueringer. Til dette møtet inviteres også forskningsdekan, phd-kandidatenes representant fra programråd for forskerutdanning samt administrativ koordinator for phd-programmet.  
16. mai 6. juni 13. juni    
     

 

 
    September

Frist for nye emner som skal starte i påfølgende vårsemester

Frist for revisjon av emner som går i vårsemesteret

Status på utveksling, emnetilbud på engelsk og avtaleportefølje

 

     

Sette datoer for neste semesters møter

 

         
Emneord: studieutvalg
Publisert 8. nov. 2021 11:22 - Sist endra 8. nov. 2021 11:22