Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger

Rådet behandler ansettelser i teknisk-administrative stillinger ved fakultetet, og består av leder samt fire representanter for arbeidsgiver og fire representanter for arbeidstaker.

Rådets sammensetning

Leder av ansettelsesrådet

Fakultetsdirektør og rådets leder Bård Kjos

Arbeidsgiverrepresentanter

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas fra ILS

Kontorsjef Elin Østbø Sørensen fra IPED

Kontorsjef Kristin Fedje Fredriksen fra ISP

Seksjonssjef Lars Lomell fra LINK

Ansattrepresentanter

Seniorkonsulent Annette Hjelmevold for Parat

Seniorkonsulent Cindy Grønsberg for NTL

Avdelingsleder Marika Vartun for Forskerforbundet

Senioringeniør Olav Stanly Kyrvestad for Akademikerne

Vararepresentanter

Rådgiver Ariel Sevendal for Parat

Rådgiver Esra Boncuk for NTL

Seniorkonsulent Ulf Grefsgård og tillitsvalgt Ingunn Skjerve for Forskerforbundet

Hovedtillitsvalgt Tina Næss for Akademikerne

Kontaktperson for rådet

Fakultetets HR-leder og rådets sekretær Anders Moss

Publisert 5. nov. 2010 16:11 - Sist endra 15. mai 2020 10:32