English version of this page

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetets sentrale administrative stab ivaretar fellesoppgaver for fakultetet - herunder både forvaltningsoppgaver på vegne av UiO og dekanat og støttefunksjoner rettet mot grunnenhetene og fagmiljøene.

Fakultetsadministrasjonen har disse underenhetene:

Fakultetsadministrasjonen er lokalisert i Helga Engs hus og ledes av fakultetsdirektøren med assisterende fakultetsdirektør som stedfortreder.

Tilsette

Kontakt

Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælandsvei 7 Telefon: 22 85 82 76 E-post: Stadkode: 180002