English version of this page

Doktorgradsprosjekter

Ph.D.-studenter fra LiDA deltar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og -nettverk.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, team, ungdom, samfunnet.

Digitale dialoger
DiDiAC

Jo Inge Johansen Frøytlog
Veileder: Ingvill Rasmussen

Små barns bruk av digitale verktøy på tvers av hjem og barnehage

Kenneth Pettersen
Veiledere: Kenneth Silseth og Hans Christian Arnseth

Bruk av "learning analytics" for å støtte valg av undervisningsdesign

Rogers Kaliisa
Veiledere: Anders Mørch og Anders Kluge

Developing norms of engagement to promote productive dialogues using Talkwall
DiDiAC

Anja Amundrud
Veiledere: Ingvild Rasmussen og Ole Smørdal

STEAM in the Library: a cultural-historical approach on the adoption of maker-practice in a Norwegian public library
MakEY

Gro Skåland
Veiledere: Hans Christian Arnseth og Palmyre Pierroux

Conflicting Ideals in Nordic Parenting: An Enquiry into Narratives of Intensive Parenting and Child Autonomy
Living the Nordic Model

Victoria de Leon Born
Veiledere: Kristinn Hegna 

Demokrati, bærekraft og digitale plattformer

Neha Singh Gabrielsen

Veiledere: Ingvill Rasmussen, Ole Smørdal og Sten Ludvigsen

Publisert 12. des. 2019 11:12 - Sist endret 28. apr. 2022 15:04