Kristinn Hegna

Bilde av Kristinn Hegna
English version of this page
Telefon +47 22840711
Mobiltelefon +47 41445341
Rom 355
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Jeg er opptatt av hvordan ungdom lever sine liv i og utenfor utdanning, og hvordan deres oppvekst, erfaringer og identitet setter sitt preg på hvilke valg de gjør i utdanningsløpet, hvordan de ser seg selv i klasserommet, hvordan og hva de lærer og hvilke fremtidsplaner de har. I min forskning har jeg særlig studert ungdoms valg av utdanning ved avslutningen av ungdomsskolen og overganger i utdanningssystemet gjennom prosjektet Educational Pathways. I et annet prosjekt Safety-VET, undersøkte vi hva som skal til for at ungdom som i utgangspunktet bærer risikofaktorer for frafall fra videregående – som lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen – skal klare seg gjennom en yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Generelt er jeg opptatt av ungdom og ungdomstid relatert til utvikling, identitet, sosial bakgrunn og utdanning; skolen som kontekst for unges liv og unges liv som kontekst for deres opplevelser i klasserom og undervisning.

Undervisning

Administrative oppgaver

 • Forskerutdanningskoordinator

Bakgrunn

 • 1994 – Cand.polit i sosiologi, hovedoppgave ved Senter for teknologi og menneskelige verdier, UiO
 • 1994 – forsker, UNGforsk
 • 1996- 2015 forsker, Gruppe for ungdomsforskning, NOVA
 • 2007 – Dr. polit i sosiologi, avhandling «Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.»
 • 2015 – førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi, IPED, UiO

Verv

 • 1995-2005 Norsk representant i Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Redaksjonen, Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning (internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, nivå 1)
 • Reviewer for Journal of Youth Research, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, European Journal of Higher Education, Gender & Education, Journal of Vocational Education and Training, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, , Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Young
 • Gjesteredaktør for Nordic Journal of International and Comparative Education, temanummer om betydningen av sted og rom i yrkesfaglig utdanning (2019), Gjesteredaktør for Sosiologi i dag, temanummer om skole (2015)
Emneord: Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser

Publikasjoner

 • Smette, Ingrid & Hegna, Kristinn (2021). Selvbestemmelse og selvregulering: Nye elevidealer for ungdomsskolen . I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 113–134. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.142.ch5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Anders; Hegna, Kristinn & Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2020). Young Citizenship: Civic Engagement and Participation in Four Nordic Countries. I Strand, Torill (Red.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. doi: 10.0007/978-3-030-49524-4_2.
 • Hegna, Kristinn & Reegård, Kaja (2019). Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 3(3), s. 91–108. doi: 10.7577/njcie.3246. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian & Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 3(3), s. 1–7. doi: 10.7577/njcie.3593. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 32(1), s. 52–65. doi: 10.1080/13639080.2019.1593330. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 18(1), s. 7–27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 18(1), s. 75–97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 18(1), s. 51–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arneberg, Edda J. & Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(3), s. 259–274. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kindt, Marianne Takvam & Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 277–292.
 • Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. I Bunting, Mette & Moshuus, Geir (Red.), Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55517-7. s. 75–94.
 • Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity? Journal of Vocational Education and Training. ISSN 1363-6820. 69(2), s. 196–213. doi: 10.1080/13636820.2017.1303783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education. ISSN 0142-5692. 38(8), s. 1111–1124. doi: 10.1080/01425692.2016.1245130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78560-347-1. s. 83–122. doi: 10.1108/s0195-631020150000031004.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Eberhard, Verena & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78560-347-1. s. 83–123. doi: 10.1108/S0195-631020150000031004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78560-347-1. s. 1–22. doi: 10.1108/S0195-631020150000031023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2014). Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. 17(5), s. 592–613. doi: 10.1080/13676261.2013.853870. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring. Tapte nettverk og svekket skoletrivsel? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 13(1), s. 49–79.
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(4), s. 374–377.
 • Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 53(2), s. 217–232.
 • Hegna, Kristinn (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 1, s. 94–104.
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein & Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(2), s. 43–71.
 • Hegna, Kristinn & Wichstrøm, Lars (2007). Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths - General and specific risk factors. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 50(1), s. 21–37. doi: 10.1177/0001699307074880.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Straightening out the queer? Same-sex experience and attraction among young people in Norway. Culture, Health and Sexuality. ISSN 1369-1058. 9. doi: 10.1080/13691050600965984.
 • Hegna, Kristinn (2007). ’Det store likestillingsprosjektets’ barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002. I Strandbu, Åse & Øia, Tormod (Red.), Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26287-7. s. 84–104.
 • Hegna, Kristinn (2007). Homoseksualitet, homofil identitet og psykisk helse: Risikable følelser eller eksperimentering? I Kvalem, Ingela Lundin & Wichstrøm, Lars (Red.), Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26288-4. s. 51–68.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the 'coming out' story of a Norwegian late adolescent gay man. Sexualities. ISSN 1363-4607. 10(5), s. 582–602.
 • Hegna, Kristinn & Rossow, Ingeborg (2007). What's love got to do with it? . Journal of Drug Issues (JDI). ISSN 0022-0426. 37(2), s. 229–255. doi: 10.1177/002204260703700201.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. s. 287–308.
 • Hegna, Kristinn; Mossige, Svein & Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence. ISSN 0001-8449. 39, s. 79–99.
 • Strandbu, Åse & Hegna, Kristinn (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN 1743-0437. 9(1), s. 108–127.
 • Pedersen, Willy & Hegna, Kristinn (2003). Children and adolescents who sell sex: A community study. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 56, s. 135–147.
 • Wichstrøm, Lars & Hegna, Kristinn (2003). Sexual orientation and suicide attempt. A longitudinal study of the general Norwegian adolescent population. Journal of Abnormal Psychology. ISSN 0021-843X. 112, s. 144–151.
 • Hegna, Kristinn (2001). Høyere forekomst av selvmordsforsøk blant homofile ungdommer? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(9), s. 1100–1102.
 • Pedersen, Willy & Hegna, Kristinn (2000). Barn og unge som selger sex. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 215–220.
 • Hegna, Kristinn & Thoresen, Marit (1996). Ungdom i Storby. I Øia, Tormod (Red.), Ung på 90-tallet. En antologi. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0024-5. s. 103–116.

Se alle arbeider i Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78560-347-1.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78560-347-1. 300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hegna, Kristinn (2022). Fra elev til arbeidskar. Fortellinger fra elever som lærer best utenfor skolen.
 • Hegna, Kristinn (2021). Yrkesfag som karrierevei og sikkerhetsnett.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2021). Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse.
 • Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2021). Styrer skolen foreldre og elever på nye måter? Podcastserien Ti teser om ungdommen (ep. 7). [Internett]. https://shows.acast.com/ti-teser-om-ungdommen.
 • Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2021). Styrer skolen foreldre og elever på nye måter? Ti teser om ungdommen, episode 7. [Radio]. Podcast.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2019). Feeling close, disclosing feelings – Practices of intimacy in youth-parent relations across three generations .
 • Hegna, Kristinn (2019). Young citizenship. A comparative analysis of civic engagement and participation among youth in four Nordic countries based on the ICCS 2016 study.
 • Hegna, Kristinn (2019). Ungt medborgerskap - hvem er de, hva gjør de og er det noen som lytter?
 • Hegna, Kristinn (2019). Young citizenship: Civic engagement and participation in four Nordic countries.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway.
 • Hegna, Kristinn (2018). Fra skoleelev til arbeidskar. Fortellinger om elever som lærer best UTENFOR klasserommet .
 • Hegna, Kristinn & Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers .
 • Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2018). Citizens’ rights in change? Importance of gender and family background for attitudes towards gender equality, migrant and ethnic minority rights.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge .
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents.
 • Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship.
 • Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung? Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. ISSN 0341-4515. 2016(2), s. 23–27.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by .
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst.
 • Hegna, Kristinn (2015). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. [Internett]. nrk.no.
 • Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ.
 • Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation.
 • Hegna, Kristinn & Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 22–27.
 • Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter.
 • Hegna, Kristinn (2015). I foreldrenes fotspor. [Radio]. NRK radio P3.
 • Hegna, Kristinn (2015). Stol på deg selv! [Avis]. Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 44(4), s. 5–9.
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og selvbilde. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2014). Sydenferiepress. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Hegna, Kristinn (2014). Flinke piker, skoletapergutter. [Internett]. forskning.no.
 • Hegna, Kristinn (2014). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost! [Internett]. VG Forbruker.
 • Hegna, Kristinn (2014). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3. [Internett]. min mote.
 • Hegna, Kristinn (2014). Generasjon prestasjon. [Avis]. VG HELG.
 • Hegna, Kristinn (2014). 1 av 4 jenter på 10.trinn har depressive symptomer. [Avis]. Aftenposten.
 • Hegna, Kristinn (2014). Stadig flere jenter har dårlig selvbilde. [Internett]. dittOslo.
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. [Internett]. TV 2.
 • Hegna, Kristinn & Hartberg, Silje (2014). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin. [Internett]. Dagens medisin.
 • Hegna, Kristinn (2014). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. [Radio]. NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn & Alsaker, Line (2014). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO. [Radio]. NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion.
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada.
 • Plassen, Pål & Hegna, Kristinn (2014). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset. [Radio]. NRK.
 • Hegna, Kristinn & Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2013). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever. [Avis]. Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
 • Hegna, Kristinn & Meek, Tore (2013). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. [TV]. NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
 • Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom.
 • Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2012). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. [Radio]. NRK P2.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives.
 • Pape, Hilde; Hegna, Kristinn; Storvoll, Elisabet & Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei & Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. NOVA. ISSN 978-82-7894-638-1.
 • Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. NOVA. ISSN 978-82-7894-524-7. 2014(15).
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. NOVA. ISSN 978-82-7894-494-3. 2014(2).
 • Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-7894-278-9. 2008(4).
 • Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. NOVA. ISSN 82-7894-250-1. 2007(1).
 • Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. NOVA. ISSN 82-7894-225-0. 2005(21).
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. ISSN 82-7894-133-5.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester. NOVA. ISSN 82-7894-133-5. 2002(5).
 • Kristiansen, Hans Wiggo; Hegna, Kristinn & Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). ISSN 82-7894-068-1. 1999(1).
 • Hegna, Kristinn & Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole. NOVA. ISSN 82-7894-045-2. 1998(11).
 • Vestel, Viggo Jan; Moshuus, Geir & Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996. NOVA. ISSN 82-7894-022-3. 1997(20).
 • Hegna, Kristinn & Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen. NOVA. ISSN 82-7894-008-8. 1997(8).
 • Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920. Senter for teknologi og menneskelige verdier, Universitetet i Oslo. ISSN 82-13-00307-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2015 12:01 - Sist endret 4. okt. 2022 13:19