Kristinn Hegna

Bilde av Kristinn Hegna
English version of this page
Telefon +47 22840711
Mobiltelefon +47 41445341
Rom 355
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Jeg er opptatt av hvordan ungdom lever sine liv i og utenfor utdanning, og hvordan deres oppvekst, erfaringer og identitet setter sitt preg på hvilke valg de gjør i utdanningsløpet, hvordan de ser seg selv i klasserommet, hvordan og hva de lærer og hvilke fremtidsplaner de har. I min forskning har jeg særlig studert ungdoms valg av utdanning ved avslutningen av ungdomsskolen og overganger i utdanningssystemet gjennom prosjektet Educational Pathways. I et annet prosjekt Safety-VET, undersøkte vi hva som skal til for at ungdom som i utgangspunktet bærer risikofaktorer for frafall fra videregående – som lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen – skal klare seg gjennom en yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Generelt er jeg opptatt av ungdom og ungdomstid relatert til utvikling, identitet, sosial bakgrunn og utdanning; skolen som kontekst for unges liv og unges liv som kontekst for deres opplevelser i klasserom og undervisning.

Undervisning

Administrative oppgaver

 • Forskerutdanningskoordinator

Bakgrunn

 • 1994 – Cand.polit i sosiologi, hovedoppgave ved Senter for teknologi og menneskelige verdier, UiO
 • 1994 – forsker, UNGforsk
 • 1996- 2015 forsker, Gruppe for ungdomsforskning, NOVA
 • 2007 – Dr. polit i sosiologi, avhandling «Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.»
 • 2015 – førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi, IPED, UiO

Verv

 • 1995-2005 Norsk representant i Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Redaksjonen, Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning (internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, nivå 1)
 • Reviewer for Journal of Youth Research, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, European Journal of Higher Education, Gender & Education, Journal of Vocational Education and Training, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, , Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Young
 • Gjesteredaktør for Nordic Journal of International and Comparative Education, temanummer om betydningen av sted og rom i yrkesfaglig utdanning (2019), Gjesteredaktør for Sosiologi i dag, temanummer om skole (2015)
Emneord: Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser
Publisert 25. feb. 2015 12:01 - Sist endret 30. juni 2021 17:03