Kristinn Hegna

Bilde av Kristinn Hegna
English version of this page
Telefon +47 22840711
Mobiltelefon +47 41445341
Rom 355
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Jeg er opptatt av hvordan ungdom lever sine liv i og utenfor utdanning, og hvordan deres oppvekst, erfaringer og identitet setter sitt preg på hvilke valg de gjør i utdanningsløpet, hvordan de ser seg selv i klasserommet, hvordan og hva de lærer og hvilke fremtidsplaner de har. I min forskning har jeg særlig studert ungdoms valg av utdanning ved avslutningen av ungdomsskolen og overganger i utdanningssystemet gjennom prosjektet Educational Pathways. I et annet prosjekt Safety-VET, undersøkte vi hva som skal til for at ungdom som i utgangspunktet bærer risikofaktorer for frafall fra videregående – som lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen – skal klare seg gjennom en yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Generelt er jeg opptatt av ungdom og ungdomstid relatert til utvikling, identitet, sosial bakgrunn og utdanning; skolen som kontekst for unges liv og unges liv som kontekst for deres opplevelser i klasserom og undervisning.

Undervisning

Administrative oppgaver

 • Forskerutdanningskoordinator

Bakgrunn

 • 1994 – Cand.polit i sosiologi, hovedoppgave ved Senter for teknologi og menneskelige verdier, UiO
 • 1994 – forsker, UNGforsk
 • 1996- 2015 forsker, Gruppe for ungdomsforskning, NOVA
 • 2007 – Dr. polit i sosiologi, avhandling «Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie.»
 • 2015 – førsteamanuensis i pedagogisk sosiologi, IPED, UiO

Verv

 • 1995-2005 Norsk representant i Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Redaksjonen, Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning (internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, nivå 1)
 • Reviewer for Journal of Youth Research, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, European Journal of Higher Education, Gender & Education, Journal of Vocational Education and Training, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, , Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Young
 • Gjesteredaktør for Nordic Journal of International and Comparative Education, temanummer om betydningen av sted og rom i yrkesfaglig utdanning (2019), Gjesteredaktør for Sosiologi i dag, temanummer om skole (2015)
Emneord: Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser

Publikasjoner

 • Hegna, Kristinn (2020). Young Citizenship: Civic Engagement and Participation in Four Nordic Countries, In Torill Strand (ed.),  Rethinking Ethical-Political Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-49524-4.
 • Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  32(1), s 52- 65 . doi: 10.1080/13639080.2019.1593330 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Reegård, Kaja (2019). Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  3(3), s 91- 108 . doi: 10.7577/njcie.3246 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian & Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  3(3), s 1- 7 . doi: 10.7577/njcie.3593 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arneberg, Edda J. & Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(3), s 259- 274 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  18(1), s 51- 74 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  18(1), s 75- 97 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  18(1), s 7- 27 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training.  ISSN 1363-6820.  69(2), s 196- 213 . doi: 10.1080/13636820.2017.1303783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer, I: Mette Bunting & Geir Moshuus (red.),  Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55517-7.  Kapittel 4.  s 75 - 94
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  38(8), s 1111- 1124 . doi: 10.1080/01425692.2016.1245130 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kindt, Marianne Takvam & Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 12.  s 277 - 292
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Chapter.  s 83 - 122
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Eberhard, Verena & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Kapittel.  s 83 - 123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Introduksjon.  s 1 - 22 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014). Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261.  17(5), s 592- 613 . doi: 10.1080/13676261.2013.853870 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring. Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  13(1), s 49- 79 Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(4), s 374- 377
 • Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(2), s 217- 232
 • Hegna, Kristinn (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  1, s 94- 104
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein & Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(2), s 43- 71
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the 'coming out' story of a Norwegian late adolescent gay man. Sexualities.  ISSN 1363-4607.  10(5), s 582- 602
 • Hegna, Kristinn (2007). ’Det store likestillingsprosjektets’ barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002, I: Åse Strandbu & Tormod Øia (red.),  Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26287-7.  kapittel.  s 84 - 104
 • Hegna, Kristinn (2007). Homoseksualitet, homofil identitet og psykisk helse: Risikable følelser eller eksperimentering?, I: Ingela Lundin Kvalem & Lars Wichstrøm (red.),  Ung i Norge – psykososiale utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26288-4.  Kapittel.  s 51 - 68
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Straightening out the queer? Same-sex experience and attraction among young people in Norway. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058.  9 . doi: 10.1080/13691050600965984
 • Hegna, Kristinn & Rossow, Ingeborg (2007). What's love got to do with it? Substance Use and Social Integration for Young People Categorized by Same-Sex Experience and Attractions. Journal of Drug Issues (JDI).  ISSN 0022-0426.  37(2), s 229- 255 . doi: 10.1177/002204260703700201 Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Wichstrøm, Lars (2007). Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths - General and specific risk factors. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  50(1), s 21- 37 . doi: 10.1177/0001699307074880 Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn; Mossige, Svein & Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence.  ISSN 0001-8449.  39, s 79- 99
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (Årg. 13, nr 3), s 287- 308
 • Strandbu, Åse & Hegna, Kristinn (2005). Experiences of Body and Gender Identity among Young Female Norwegian Basketball Players. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics.  ISSN 1743-0437.  9(1), s 108- 127
 • Pedersen, Willy & Hegna, Kristinn (2003). Children and adolescents who sell sex: A community study. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  56, s 135- 147 Vis sammendrag
 • Wichstrøm, Lars & Hegna, Kristinn (2003). Sexual orientation and suicide attempt. A longitudinal study of the general Norwegian adolescent population. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  112, s 144- 151
 • Hegna, Kristinn (2001). Høyere forekomst av selvmordsforsøk blant homofile ungdommer?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121(9), s 1100- 1102
 • Pedersen, Willy & Hegna, Kristinn (2000). Barn og unge som selger sex. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  120, s 215- 220
 • Hegna, Kristinn & Thoresen, Marit (1996). Ungdom i Storby, I: Tormod Øia (red.),  Ung på 90-tallet. En antologi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0024-5.  Kapittel.  s 103 - 116

Se alle arbeider i Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hegna, Kristinn (2019). Ungt medborgerskap - hvem er de, hva gjør de og er det noen som lytter?.
 • Hegna, Kristinn (2019). Young citizenship. A comparative analysis of civic engagement and participation among youth in four Nordic countries based on the ICCS 2016 study.
 • Hegna, Kristinn (2019). Young citizenship: Civic engagement and participation in four Nordic countries.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2019). Feeling close, disclosing feelings – Practices of intimacy in youth-parent relations across three generations.
 • Hegna, Kristinn (2018). Fra skoleelev til arbeidskar. Fortellinger om elever som lærer best UTENFOR klasserommet.
 • Hegna, Kristinn (2018). Living the Nordic Model - growing up in a schooled society?.
 • Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2018). Citizens’ rights in change? Importance of gender and family background for attitudes towards gender equality, migrant and ethnic minority rights.
 • Hegna, Kristinn & Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth’s narratives of parental relations. Vis sammendrag
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway..
 • Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei & Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar.
 • Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis.  ISSN 0341-4515.  2016(2), s 23- 27 Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2015, 26. november). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. [Internett].  nrk.no.
 • Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter.
 • Hegna, Kristinn (2015, 11. mars). I foreldrenes fotspor. [Radio].  NRK radio P3.
 • Hegna, Kristinn (2015, 31. mars). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil.  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive?.
 • Hegna, Kristinn (2015, 20. februar). Stol på deg selv!.  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?.
 • Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ.
 • Hegna, Kristinn & Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 22- 27
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Vis sammendrag
 • Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. NOVA Rapport. 15.
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. NOVA Rapport. 2.
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. [Internett].  TV 2. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 02. september). 1 av 4 jenter på 10.trinn har depressive symptomer.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. september). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. [Radio].  NRK Radio, P2. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. august). Flinke piker, skoletapergutter. [Internett].  forskning.no.
 • Hegna, Kristinn (2014, 18. september). Generasjon prestasjon.  VG HELG. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 29. april). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3. [Internett].  min mote. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag.
 • Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 04. juni). Stadig flere jenter har dårlig selvbilde. [Internett].  dittOslo. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. mai). Sydenferiepress.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Ungdom og selvbilde. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. september). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost!. [Internett].  VG Forbruker. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Alsaker, Line (2014, 18. juni). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO. [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn & Hartberg, Silje (2014, 10. mars). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin. [Internett].  Dagens medisin. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser.
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada. Vis sammendrag
 • Plassen, Pål & Hegna, Kristinn (2014, 30. april). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset. [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(4), s 5- 9
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom.
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2013, 13. september). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever.  Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
 • Hegna, Kristinn & Meek, Tore (2013, 10. mai). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. [TV].  NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet.
 • Hegna, Kristinn (2012, 16. mai). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. NOVA Rapport. 4.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man.
 • Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. NOVA Rapport. 1.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives.
 • Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. NOVA Rapport. 21.
 • Pape, Hilde; Hegna, Kristinn; Storvoll, Elisabet & Krange, Olve (2005). Fremmer drikkepress?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2004). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. – Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn (2003). Same-sex and other-sex sexual experiences among Norwegian adolescents. - Experimentation, heterosexual scripts and sexual orientation.
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Vis sammendrag
 • Hegna, Kristinn & Pedersen, Willy (2002). Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet. Ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester. NOVA Rapport. 5.
 • Kristiansen, Hans Wiggo; Hegna, Kristinn & Moseng, Bera (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. NOVA Rapport. 1.
 • Hegna, Kristinn & Helland, Håvard (1998). Ung i Bergen. Om skoletilpasning og problematferd i videregående skole. NOVA Rapport. 11.
 • Hegna, Kristinn & Vestel, Viggo Jan (1997). Med ungdom i sentrum. Om trivsel, rusmidler og sentrumsbruk blant ungdom i Bergen. NOVA Rapport. 8.
 • Vestel, Viggo Jan; Moshuus, Geir & Hegna, Kristinn (1997). Ung i Bodø. Fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk og problematferd blant ungdom i Bodø i 1996. NOVA Rapport. 20.
 • Hegna, Kristinn (1995). Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania i 1910-1920. Skriftserie / TMV. 11.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2015 12:01 - Sist endret 30. juni 2021 17:03