Kristinn Hegna

Associate Professor - Department of Education
Image of Kristinn Hegna
Norwegian version of this page
Phone +47-22840711
Room 355
Available hours Appointment
Username
Visiting address Forskningsparken 0349 Oslo Gaustadalléen 21
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Scholarly interests

 • My interest lies with how young people live their lives outside and in education, and in how their growing up, their adolescence, experiences and identities impacts on the choices they do in education, how they see themselves in the classroom, in how and what they learn and in their ideas about their future. In my research I have in particular studied young people’s choice of education at the end of compulsory school and the transition to upper secondary education through the project Educational Pathways. In my current project Safety-VET, I will investigate factors that may be of importance for the completion of vocational education and training among young people at risk for dropping out/being pushed out of school. In general, I’m engaged in questions related to youth and adolescence, development, identity, social background and education; the school as a context for young people’s lives and young people’s lives as a context for their experiences in education and in school.

Teaching

 • PED2450 Barne- og Ungdomskunnskap

Administrative tasks

 • Research education co-ordinator

Background

 • 1994 – Cand.polit in Sociology at the Institute for Sociology and Human Geography, University of Oslo and Centre for Techology and Human values, University of Oslo
 • 1994 – Researcher, UNGforsk, Research Council of Norway
 • 1996-2015 Researcher, Group for youth resarch, NOVA Norwegian Social research
 • 2007 – Dr. polit in Sociology at the Institute for Sociology and Human Geography, University of Oslo. Thesis «Gay? The impact of sexual experience, attraction and identity for mental health problems and the use of alcohol and drugs among youth. A sociological study»
 • 2015 – Associate professor, Department of Education, Faculty of Educational Sciences University of Oslo

Appointments

 • 1995-2005 Representative from Norway in the Nordic Youth Research Advisory Group appointed by the Nordic Council of Ministers
 • 2008- Editorial board, Tidsskrift for ungdomsforskning (Scientific journal)
 • Review for Acta Sociologica, Archives of General Psychiatry, Etnicities, Journal of Psychiatric Research, Journal of Research on Adolescence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Sexualities, Sosiologi i dag, Sosiologisk Tidsskrift, Søkelys på arbeidslivet, Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, Young
 • 2015 Co-editor of Sosiologi i dag, Special edition on The school
Tags: Education, Modern childhood

Publications

 • Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  32(1), s 52- 65 . doi: 10.1080/13639080.2019.1593330 Show summary
 • Arneberg, Edda J. & Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(3), s 259- 274 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-05 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  18(1), s 51- 74 Show summary
 • Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  18(1), s 75- 97 Show summary
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  18(1), s 7- 27 Show summary
 • Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training.  ISSN 1363-6820.  69(2), s 196- 213 . doi: 10.1080/13636820.2017.1303783 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse & Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer, I: Mette Bunting & Geir Moshuus (red.),  Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55517-7.  Kapittel 4.  s 75 - 94
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  38(8), s 1111- 1124 . doi: 10.1080/01425692.2016.1245130 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kindt, Marianne Takvam & Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 12.  s 277 - 292
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Chapter.  s 83 - 122
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Eberhard, Verena & Doray, Pierre (2015). Educational systems and gendered upper and post-secondary education – A three-country comparison of Germany, Norway & Canada, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Kapittel.  s 83 - 123 Full text in Research Archive.
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction, In Christian Imdorf; Kristinn Hegna & Liza Reisel (ed.),  Gender segregation in vocational education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  Introduksjon.  s 1 - 22 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014). Changing educational aspirations in the choice of and transition to post-compulsory schooling - a three-wave longitudinal study of Oslo youth. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261.  17(5), s 592- 613 . doi: 10.1080/13676261.2013.853870 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring. Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  13(1), s 49- 79 Show summary
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro & Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(4), s 374- 377
 • Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(2), s 217- 232
 • Hegna, Kristinn (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  1, s 94- 104
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein & Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(2), s 43- 71
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the 'coming out' story of a Norwegian late adolescent gay man. Sexualities.  ISSN 1363-4607.  10(5), s 582- 602
 • Hegna, Kristinn (2007). ’Det store likestillingsprosjektets’ barn? Endringer i kjønnsforskjeller 1992-2002, I: Åse Strandbu & Tormod Øia (red.),  Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26287-7.  kapittel.  s 84 - 104
 • Hegna, Kristinn (2007). Homoseksualitet, homofil identitet og psykisk helse: Risikable følelser eller eksperimentering?, I: Ingela Lundin Kvalem & Lars Wichstrøm (red.),  Ung i Norge – psykososiale utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26288-4.  Kapittel.  s 51 - 68
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Straightening out the queer? Same-sex experience and attraction among young people in Norway. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058.  9 . doi: 10.1080/13691050600965984
 • Hegna, Kristinn & Rossow, Ingeborg (2007). What's love got to do with it? Substance Use and Social Integration for Young People Categorized by Same-Sex Experience and Attractions. Journal of Drug Issues.  ISSN 0022-0426.  37(2), s 229- 255 . doi: 10.1177/002204260703700201 Show summary
 • Hegna, Kristinn & Wichstrøm, Lars (2007). Suicide attempts among Norwegian gay, lesbian and bisexual youths - General and specific risk factors. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  50(1), s 21- 37 . doi: 10.1177/0001699307074880 Show summary
 • Hegna, Kristinn; Mossige, Svein & Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence.  ISSN 0001-8449.  39, s 79- 99
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (Årg. 13, nr 3), s 287- 308

View all works in Cristin

 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (ed.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.

View all works in Cristin

 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Hegna, Kristinn (2018). Fra skoleelev til arbeidskar. Fortellinger om elever som lærer best UTENFOR klasserommet.
 • Hegna, Kristinn (2018). Living the Nordic Model - growing up in a schooled society?.
 • Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2018). Citizens’ rights in change? Importance of gender and family background for attitudes towards gender equality, migrant and ethnic minority rights.
 • Hegna, Kristinn & Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2018). Gendered educational choices: Circumscription and compromise in an advanced gender equality context.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth’s narratives of parental relations. Show summary
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway..
 • Hegna, Kristinn (2017). Changing learner identities in the transition from education to training in VET. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2017). Qualification and social inclusion in upper secondary VET.
 • Hegna, Kristinn (2017). Trajectories of identification in VET – from school to apprenticeship.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro & Hegna, Kristinn (2017). Association between Online Political Discussion and Academic Achievement of Norwegian Adolescents.
 • Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei & Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Huang, Lihong (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9. klassinger i Norge.
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) Localised Cultures of Vocational Education? The case of Oslo. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2016). (The lack of) localised cultures of Vocational Education? The case of Oslo.
 • Hegna, Kristinn (2016). Boklansering De Frafalne - bestilt kommentar.
 • Hegna, Kristinn (2016). Foreldres rolle i utdanningsvalg - Press og autonome valg som kontekst.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i Oslo? Valg av yrkesfag i en kunnskapsintensiv by.
 • Hegna, Kristinn (2016). Hva kjennetegner ungdoms utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående? Utdanningsvalg, valg av yrkesfag og fullføring.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung?. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis.  ISSN 0341-4515.  2016(2), s 23- 27 Show summary
 • Hegna, Kristinn (2015, 26. november). - Jeg blir forvirret og skremt. Stress knyttet til yrkesvalg. [Internett].  nrk.no.
 • Hegna, Kristinn (2015). Dagens ungdom - morgendagens studenter.
 • Hegna, Kristinn (2015, 11. mars). I foreldrenes fotspor. [Radio].  NRK radio P3.
 • Hegna, Kristinn (2015, 31. mars). Matt og Nazim var kjærester i 13 år, men Nazims foreldre aksepterte aldri at sønnen var homofil.  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Parental pressure and free choice of education. Are minority youths’ parents more coercive?.
 • Hegna, Kristinn (2015, 20. februar). Stol på deg selv!.  Dagbladet.
 • Hegna, Kristinn (2015). Ungdom i vår tid - sykt seriøs?.
 • Hegna, Kristinn (2015). Unge voksnes utdanningsplaner i tilbakeblikk - etikk, longitudinelle studier og konstruksjon av narrativ.
 • Hegna, Kristinn & Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 22- 27
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Show summary
 • Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. NOVA Rapport. 15.
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014). Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. NOVA Rapport. 2.
 • Hartberg, Silje & Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Slik påvirkes ungdoms selvbilde av sosiale medier. [Internett].  TV 2. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 02. september). 1 av 4 jenter på 10.trinn har depressive symptomer.  Aftenposten. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. september). Flink Pike. Debatt. EKKO - et aktuelt samfunnsmagasin. [Radio].  NRK Radio, P2. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 25. august). Flinke piker, skoletapergutter. [Internett].  forskning.no.
 • Hegna, Kristinn (2014, 18. september). Generasjon prestasjon.  VG HELG. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 29. april). Journalist forvandlet med retusjering: Skjønnhetsideal på 1-2-3. [Internett].  min mote. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014). Motgang og ressurser i unges vei til fullføring. Foreløpige analyser av fortellinger fra ungdom i yrkesfag.
 • Hegna, Kristinn (2014). Processes of success Among Students in gender Segregated VET - Qualification and Social Inclusion. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 04. juni). Stadig flere jenter har dårlig selvbilde. [Internett].  dittOslo. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. mai). Sydenferiepress.  Bergens Tidende. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2014). Ungdom og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2014, 05. april). Ungdom og selvbilde. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Hegna, Kristinn (2014, 12. september). #vgdigitaleliv: Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost!. [Internett].  VG Forbruker. Show summary
 • Hegna, Kristinn & Alsaker, Line (2014, 18. juni). Onsdagsgjesten: Kristinn Hegna. EKKO. [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Hegna, Kristinn; Bakken, Anders & Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn & Hartberg, Silje (2014, 10. mars). Jenter har dårligere selvbilde enn før. Intervju. Dagens medisin. [Internett].  Dagens medisin. Show summary
 • Hegna, Kristinn & Shammas, Victor Lund (2014). Erfaringer med kjønnssegregert yrkesutdanning - konsekvenser for skolemiljø og gjennomføring? En foreløpig analyse av jenter i jenteklasser.
 • Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn & Doray, Pierre (2014). Vocational and Academic Effects on Gender Segregation in VET - a Three Country Comparison, Germany, Norway and Canada. Show summary
 • Plassen, Pål & Hegna, Kristinn (2014, 30. april). Ungdommen nå til dags. NRK Norgesglasset. [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(4), s 5- 9
 • Gilje, Øystein & Hegna, Kristinn (2013). Learning trajectories in the high-rise suburbs of Oslo; Diversity, Identity and educational aspirations in transition.
 • Hegna, Kristinn (2013). Changes in Educational Aspirations during Educational Choice and the Transition to Post-Compulsory Schooling. A Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2013). Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og kjønnsstereotypiske yrkesaspirasjoner blant ungdom.
 • Hegna, Kristinn (2013). Ungdom; skole, utdanning og psykisk helse.
 • Hegna, Kristinn (2013, 13. september). Videregående skole: Tøff overgang for minoritetselever.  Tidsskriftet Velferd, nr. 5/2013.
 • Hegna, Kristinn & Meek, Tore (2013, 10. mai). Intervju med Kristinn Hegna om sosialisering av ungdom. [TV].  NTB, Scanpix, NDLA Nasjonal digital læringsarena.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn & Strandbu, Åse (2013). En flink og seriøs generasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hegna, Kristinn (2012). Ungdom med innvandringsbakgrunn i Oslo – integrering og tilhørighet.
 • Hegna, Kristinn (2012, 16. mai). Ungdom, valg av utdanning og yrke. Innslag. Radiofront. NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Hegna, Kristinn (2012). Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg... Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning.
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youth in upper secondary VET – a choice of heart or of necessity?. Show summary
 • Hegna, Kristinn (2011). Minority youths’ ideas about their future in education. Educational aspirations in the transition to upper secondary education. Show summary
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Bakken, Anders; Borg, Elin; Hegna, Kristinn & Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. NOVA Rapport. 4.
 • Hegna, Kristinn (2007). Coming out, coming into what? Identification and risks in the coming out story of a Norwegian late adolescent gay man.
 • Hegna, Kristinn (2007). Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. NOVA Rapport. 1.
 • Hegna, Kristinn & Larsen, Camilla Jordheim (2007). Same-sex experience and attraction among young people in Norway - numbers and narratives.
 • Hegna, Kristinn (2005). "Likestillingsprosjektets" barn. Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002. NOVA Rapport. 21.

View all works in Cristin

Published Feb. 25, 2015 12:13 PM - Last modified Jan. 31, 2017 10:48 AM