English version of this page

MEDIASCAPES - Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Mediation Practices (avsluttet)

Et prosjekt om digital formidling, ungdomsdeltakelse og kunnskapspraksiser i museer og arkiver. 

Prosjektet studerer endringer i forvaltning, videreutvikling og formidling av kunnskap i museer og arkiver i lys av digitalisering og hvordan nye publikumsgrupper bidrar til og lærer av denne kunnskapen. Én gruppe forskere undersøker hvordan innsamling av forskjellige typer ekspertise i biomangfold og kulturarv har betydning for den langsiktige utviklingen av artsdatabanker og kulturminnearkiver. En annen gruppe forskere undersøker spesielle utfordringer som ‘born digital’-representasjoner har for museale innsamlings- og formidlingspraksiser innen feltet arkitektur. Det overordnede målet for Mediascapes er å bidra med ny kunnskap og nyttige forskningsmetoder for en fremtidsrettet og innovasjonsfokusert politikk på kultursektoren.

For mer informasjon, vennligst gå til engelsk prosjektside.

Publisert 3. mars 2016 12:06 - Sist endret 26. okt. 2021 10:30