Per Hetland

Professor emeritus
Bilde av Per  Hetland
Mobiltelefon +47-98888166
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min forskning dekker fire forskningsfelt (noen utvalgte publikasjoner i parentes):

 • Teknologi- og forskningskommunikasjon. Tre modeller for teknologi- og forskningskommunikasjon har strukturert arbeidet: Formidlingsmodellen, dialogmodellen og medvirkningsmodellen. I tillegg har jeg publisert på tvers av de tre modellene (Hetland 1995, 2011a, b, 2012, 2015, 2016, 2017b).
 • Utvikling, design og bruk av IKT, og læring i digitale omgivelser (Hetland 1996a, 1999, 2002) .
 • Studier av politikk for forsking og innovasjon (Hetland 1996b, Hetland, Meier-Dallach, and Storgaard 1998, Hetland 2014).
 • Lokale sysselsettingssystemer, spesielt mangesyssleri og uformell læring i kystfisket (Hetland 1984a, b, 1986).

På tvers av de fire forskningsfeltene har jeg publisert flere metodologiske bidrag (Hetland, 2017a; Hetland & Mørch, 2016).

Utdanning

 • 2017 – Dr. Philos. i utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 1994 – PhD i samfunnsvitenskap, Roskilde Universitet, Danmark
 • 1978 – Cand.polit., Universitet i Oslo (sosialantropologi)
 • 1975 – Cand.mag., Universitetene i Oslo og Bergen (biologi, utviklingsgeografi og sosialantropologi)

Arbeidserfaring

 • Universitet i Oslo (13 år først som universitetslektor, senere som prosjektleder, direktør, førsteamanuensis, forskningsleder og professor)
 • Instituttsektoren: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Østlandsforskning og International Research Institute of Stavanger (14,5 år først som seniorforsker, senere som forskningsprofessor, assisterende direktør og direktør)
 • Høgskolen i Innlandet (12 år først som vitenskapelig assistent, senere som forskningskonsulent, førsteamanuensis, høgskoledosent, professor og seksjonsleder)
 • Høgskoledosent/professor II ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, samt universitetslektor II ved Universitetet i Oslo (12 år i alt)
 • Gjesteforsker ved Australian National Centre for the Public Awareness of Science, Australian National University, 2015-2016, Department of Communication, University of California, San Diego, 1999-2000; Roskilde Universitet, Danmark, 1993-1994; kortere opphold ved Nordiska Afrikainstitutet, Roskilde Universitet og University of Twente

For ytterligere opplysninger se engelsk hjemmeside

Emneord: IKT og læring, Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi

Publikasjoner

For CV og nedlastbare publikasjoner se http://uio.academia.edu/PerHetland

Hetland, P. 2017b. "Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication." Dr. Philos.-thesis, Department of Education, University of Oslo (265).

Hetland, P. 2017a. "Fire perspektiver på kildebruk, troverdighet og kildekritikk." In Digital dømmekraft edited by B. K. Engen, T. H. Giæver and L. Mifsud, 43-60. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hetland, P., and A. Mørch. 2016. "Ethnography for Investigating the Internet."  seminar.net 12 (1):1-14.

Hetland, P. 2016. "Public Communication of Technological Change: Modest and Less Modest Witnesses."  Nordic Journal of Science and Technology Studies 4 (2):5-16.

Hetland, P. 2015. "Popularizing the Internet: Traveling Companions Supporting the Good News."  Nordicom Review 36 (2):157-171.

Hetland, P. 2014. "Models in Science Communication Policy: Formatting Public Engagement and Expertise."  Nordic Journal of Science and Technology Studies 2 (2):5-17.

Hetland, P. 2012. "Internet between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control."  Nordicom Review 33 (2):3-15.

Hetland, P. 2011b. "Science 2.0: Bridging Science and the Public."  Nordic Journal of Digital Literacy 6 (Special Issue):326-339.

Hetland, P. 2011a. "The User Paradox in Technology Testing."  Nordic Journal of Digital Literacy 6 (1-2):7-21.

Hetland, P. 2002. "Experiments along the Bazaar-route: The importance of User-producer Dialogue in Shaping New Media Technology." In Researching ICTs in Context, edited by Andrew Morrison, 121-140. Oslo: UniPub.

Hetland, P. 1999. ""Det virtuelle klasserommet" som metafor: Tekstens villskap og temmede monstre." In Nettsamfunn, edited by K. Braa, P. Hetland, G. Liestøl, 258-275. Oslo: Universitetsforlaget.

Hetland, P., H-P. Meier-Dallach, and K. Storgaard. 1998. "Making the Global Village Local? The Agenda of National Policy." In Making the Global Village Local? Domesticating the World Wide Webs of Information and Communication Technology, edited by P. Hetland, H-P. Meier-Dallach and K. Storgaard, 5-32. Brussels: COST Social Sciences.

Hetland, P. 1996b. "Internett i den offentlige informasjonens tjeneste? Kommunikasjonsprinsippet på prøve."  Norsk Medietidsskrift 3 (2):59-75.

Hetland, P. 1996a. "Exploring Hybrid Communities: Telecommunication on Trial." PhD-thesis, Department of Media and Communication, University of Oslo (29).

Hetland, P. 1995. "Sur nedbør møter sitt publikum: Elementer til en fortolkningsmodell for forskningskommunikasjon." In Innsikt og utsyn, edited by L. S. Bugge and G. Vestheim, 91-105. Hamar: Oplandske bokforlag.

Hetland, P. 1986. "Pluriactivity as a strategy for employment in rural Norway."  Sociologia Ruralis XXVI (3/4):385-395.

Hetland, P. 1984b. ""Med 80 stamper line i halinga"." In I samme båt - sysselsettingssystemer i fiskerinæringa, edited by S. Jentoft and C. Wadel, 75-89. Stavanger: Universitetsforlaget.

Hetland, P. 1984a. "Å bli fisker - formell og uformell sosialisering i fisket." In I samme båt - sysselsettingssystemer i fiskerinæringa, edited by S. Jentoft and C. Wadel, 36-46. Stavanger: Universitetsforlaget.

 • Nantongo, Proscovia Suubi & Hetland, Per (2020). Inclusive Education and Digital Divides:The Case of Video Materials in In-Service Teacher Training. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  16(1)
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 1.  s 3 - 23
 • Hetland, Per (2019). Constructing publics in museums' science communication. Public Understanding of Science.  ISSN 0963-6625.  28(8), s 958- 972 . doi: 10.1177/0963662519870692 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2017). Fire perspektiver på kildebruk, troverdighet og kildekritikk, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  3.  s 43 - 60
 • Hetland, Per (2016). Public Communication of Technological Change: Modest and Less Modest Witnesses. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  4(2), s 5- 16 . doi: 10.5324/njsts.v4i2.2177 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per & Mørch, Anders Irving (2016). Ethnography for Investigating the Internet. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  12(1), s 1- 14 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2015). Popularizing the Internet: Traveling Companions Supporting the Good News. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  36(2), s 157- 171 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2014). Models in Science Communication: Formatting Public Engagement and Expertise. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(2), s 5- 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2012). Internet Between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  33(2), s 3- 15 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2011). Science 2.0: Bridging science and the public :. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (Special), s 326- 339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per (2011). The User Paradox in Technology Testing. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1/2), s 8- 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hetland, Per & Godø, Helge (2003). Teknologispredning som fortellinger: om hacking og Internett, I:  Flyt og forførelse.  Gyldendal Akademisk.  s 44 - 77
 • Hetland, Per (2002). Experiments along the bazaar-route: the importance of user-producer dialogue in shaping new media technology, In  Researching ICTs in context.  Unipubforlag.  s 121 - 140 Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2002). Unmasking the Net: When Technology Communication Turns to the Public. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  23(01.feb), s 109- 124 Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2000). Internett, I:  MedieNorge - kunnskapsbase på mediefeltet.  Fagbokforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 64 - 70
 • Hetland, Per (1999). "Det virtuelle klasserommet" som metafor - Tekstens villskap og temmede monstre, I: Kristin Braa; Per Hetland & Gunnar Liestøl (red.),  Nettsamfunn.  Tano, Oslo.  s 258 - 275 Vis sammendrag
 • Hetland, Per (1999). Kommunikasjon: Teknologi og kultur. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  21(1-2), s 45- 51
 • Hetland, Per (1999). The Internet in Norway. Dissemination and Use. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  20(2), s 33- 44
 • Hetland, Per (1999). The Internet in Norway: Dissemination and Use. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  21(3), s 3- 14
 • Hetland, Per (1999). "Det virtuelle klasserommet" som metafor. Tekstens villskap og temmede monstre, I:  Nettsamfunn.  Tano Aschehoug.  laerebok.  s 258 - 275
 • Hetland, Per (1999). The internet in Norway. Dissemination and use. ?.  20(2), s 33- 44
 • Hetland, Per (1998). Constructing Technology in a Social Experiment: Following the Actors and Controversies, In  Making the global village local? Domesticating the World Wide Webs of information and communication technology.  European Commission.  ISBN 92-828-3361-5.  s 59 - 78
 • Hetland, Per (1998). Shaping interactive communication technologies: Text and context, In  Making the global village local? Domesticating the World Wide Webs of information and communication technology.  European Commission.  ISBN 92-828-3361-5.  s 175 - 201

Se alle arbeider i Cristin

 • Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (ed.) (2020). A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge.  ISBN 9780367186715.  302 s. Vis sammendrag
 • Braa, Kristin; Hetland, Per & Liestøl, Gunnar (red.) (1999). Nettsamfunn. Tano, Oslo.
 • Braa, Kristin; Hetland, Per & Liestøl, Gunnar (red.) (1999). netts@mfunn. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3938-6.
 • Hetland, Per; Braa, Kristin & Liestøl, Gunnar (red.) (1999). Nettsamfunn. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3938-6.  326 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hetland, Per (2018). Big challenges for small countries in science communication.
 • Hetland, Per (2018). Biodiversity Mappers: Collaboration as a Form of Gift Exchange.
 • Hetland, Per (2018). Citizen science as participatory science communication.
 • Hetland, Per (2018). Emerging trends and issues in citizen science.
 • Hetland, Per (2018). Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.
 • Hetland, Per (2018). The Quest for Reciprocity: Citizen Science as a form of Gift Exchange.
 • Hetland, Per; Entradas, Marta; Medvecky, Fabien; Otero, Sofia & Trench, Brian (2018). Big challenges for small countries in science communication: Roundtable report.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Bjørn Petter, Løfall & Hetland, Per (2017). Citizen Science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening. Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2017). Citizen Science.
 • Hetland, Per (2017). Engaged Modest Witnesses: Building Bridges Between Natural History Research Museums and Society.
 • Hetland, Per (2017). Modèle nordique. Découvrir.  ACFAS, s 83- 90
 • Hetland, Per (2017). Natural History Research Museums and Citizen Science.
 • Hetland, Per (2017). Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 265. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2017). The Nordic model of science communication. Vis sammendrag
 • Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Løfall, Bjørn Petter; Endresen, Dag Terje Filip & Hetland, Per (2017). Citizen science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Christidou, Dimitra (2017). Cultural Heritage Mediascapes.
 • Hetland, Per (2016). Boundary Objects and Boundary Infrastructures.
 • Hetland, Per (2016). Re-thinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones and Interactional Expertise.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones, Citizen Science Expertise, and New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones, Citizen Science and New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per & Oswald, Emily C (2016). User Perspectives on Social Media, Crowdsourcing and the Cultural Heritage Mediascapes.
 • Hetland, Per (2015). Bruken av virtuell etnografi i utforskningen av vårt nye kommunikasjonslandskap.
 • Hetland, Per (2015). Forskningsformidlingens oppgaver. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14- 14
 • Hetland, Per (2015). Forskningsformidlingens tre utfordringer. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  47(3), s 34- 35
 • Hetland, Per (2014). The communication of scientific knowledge: Between popularisation and policy.
 • Hetland, Per (2013). Models in Science Communication Policy: Formatting Public Engagement and Expertise.
 • Hetland, Per (2013). The Internet Communicated: Exploring the Pro-Innovation Bias.
 • Hetland, Per (2012). Exploring the pro-innovation bias in technology communication: Internet in the mass media.
 • Hetland, Per (2012). IKT og læring - med særlig fokus på undervisningen.
 • Hetland, Per (2012). Innovasjonsforskningens akilleshæl. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  35(3), s 34- 34
 • Hetland, Per (2012). New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per (2012). T. Fenwick and R. Edwards: Actor-Network Theory in Education. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  7(1), s 70- 72
 • Hetland, Per (2012). The Materiality of Learning. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  7(1), s 2- 4
 • Hetland, Per (2012). The Public Participation Principle in Science and Technology Communication.
 • Hetland, Per (2011). Internet between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control.
 • Aasen, Petter; Hetland, Per & Wasson, Barbara (2010). LearnIT. En evaluering av KK-stiftelsens forskningsprogram om Læring og IT.
 • Hetland, Per (2010). Rettsvitenskapelig forskning i Norge – En evaluering.
 • Hetland, Per (2010). Samarbeid mellom UoH-sektoren og instituttsektoren.
 • Hetland, Per (2010). Science 2.0: Bridging Science and the Public.
 • Hetland, Per (2010). The Narratives of Expectations.
 • Hetland, Per (2010). The User Paradox in Technology Testing. Vis sammendrag
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010, 30. april). Kulturarv i fare.  Klassekampen.
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010, 30. april). Videoarvens redningsmenn.  Dagsavisen.
 • Hetland, Per (2009). Bedre klima for instituttforskning. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3)
 • Hetland, Per (2009). Regionenes plass i forskningspolitikken. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (2)
 • Hetland, Per & Solum, Nils Henrik (2008). Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. NIFU STEP rapport. 28.
 • Fraas, Morten; Hetland, Per; Næss, Terje & Stensaker, Bjørn (2006). Prosjekt Innlandsuniversitetet: Faglig midtveisevaluering. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 12.
 • Hetland, Per & Brandt, Ellen (2006). Universitetspilotene – en vurdering av forsøk med næringsrettet universitetssatsing. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 45.
 • Finne, Håkon & Hetland, Per (2005). Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 9. Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2005). Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 8.
 • Hetland, Per & Borgen, Jorunn Spord (2005). Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 27. Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2004). Høgskole – Universitet – Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro):Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene. NIFU skriftserie. 13.
 • Hetland, Per (2004). Internet Narratives in the Mass Media Discourse.
 • Lauglo, Jon; Olsen, Tore; Aasen, Petter; Stensaker, Bjørn & Hetland, Per (2004). På vei mot Innlandsuniversitetet – en vurdering av mulige PhD-program. Arbeidsnotat (NIFU STEP). 15.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole & Nyhus, Lene (2003). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003.
 • Hetland, Per (2003). Enøk på dagsorden? En studie av enøk-kampanjenes dagsordenfunksjon.
 • Hetland, Per & Ramberg, Inge (2003). Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen – en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie. 13.
 • Hetland, Per (2002). Sats på Innlandsuniversitetet!. Gudbrandsdølen Dagningen.  s 9
 • Hetland, Per (2001). Brukerperspektiv på elektroniske tjenester.
 • Hetland, Per (2001). Communicating the Web: Three routes in science and technology communication.
 • Hetland, Per (2001). "Digital divide" i Norge og globalt; hvordan oppnå et informasjonssamfunn for alle?.
 • Hetland, Per (2001). Digitale kløfter - nye utfordringer?. Gudbrandsdølen Dagningen.  s 9- 9
 • Hetland, Per (2001). Hva innebærer Digital Divide?.
 • Hetland, Per (2001). Internet narratives in Norwegian newspapers.
 • Hetland, Per & Leirvik, Birgit (2001). Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir & Hetland, Per (2000). Interaktivitet, teknologi og læring. Vis sammendrag
 • Hetland, Per (2000). The Internet in Norway: Dissemination and Use.
 • Hetland, Per (2000). The Omen of e-man: Principles in Technology Communication.
 • Hetland, Per (2000). Visjonene om det elektroniske mennesket; hva skjer når vi alle er på nettet?.
 • Hetland, Per (1999). Internett undersøkelse reiser flere spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11
 • Hetland, Per (1998). "...og han spiser engstlige 30-åringer til frokost". Inforum.  ISSN 0333-1040.  1998(3), s 18- 19
 • Hetland, Per (1998). Bofast it-kompetanse?. Nationen.  ISSN 0805-3782.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2010 21:53 - Sist endret 12. aug. 2019 11:56

Prosjekter