Per Hetland

Professor emeritus
Bilde av Per  Hetland
English version of this page
Mobiltelefon +47-98888166
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min forskning dekker fire forskningsfelt:

 • Teknologi- og forskningskommunikasjon.
 • Utvikling, design og bruk av IKT, og læring i digitale omgivelser.
 • Studier av politikk for forsking og innovasjon.
 • Lokale sysselsettingssystemer, spesielt mangesyssleri og uformell læring i bygde-Norge.

På tvers av de fire forskningsfeltene har jeg publisert flere metodologiske bidrag.

Utdanning

 • 2017 – Dr. Philos. i utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 1994 – PhD i samfunnsvitenskap, Roskilde Universitet, Danmark
 • 1978 – Cand.polit., Universitet i Oslo (sosialantropologi)
 • 1975 – Cand.mag., Universitetene i Oslo og Bergen (biologi, utviklingsgeografi og sosialantropologi)

Arbeidserfaring

 • Universitet i Oslo (14,5 år først som universitetslektor, senere som prosjektleder, direktør, førsteamanuensis, forskningsleder og professor)
 • Instituttsektoren: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Østlandsforskning og Norce (14,5 år først som seniorforsker, senere som forskningsprofessor, assisterende direktør og direktør)
 • Høgskolen i Innlandet (12 år først som vitenskapelig assistent, senere som forskningskonsulent, førsteamanuensis, høgskoledosent, professor og seksjonsleder)
 • Høgskoledosent/professor II ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, samt universitetslektor II ved Universitetet i Oslo (12 år i alt)
 • Gjesteforsker ved Australian National Centre for the Public Awareness of Science, Australian National University, 2015-2016, Department of Communication, University of California, San Diego, 1999-2000; Roskilde Universitet, Danmark, 1993-1994; kortere opphold ved Nordiska Afrikainstitutet, Roskilde Universitet og University of Twente

For ytterligere opplysninger se engelsk hjemmeside

Emneord: IKT og læring, Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi

Publikasjoner

For CV og nedlastbare publikasjoner se http://uio.academia.edu/PerHetland

Hetland, P. 2021. “Citizen Science as Participatory Science Communication.”  In Public Understanding of Science in a Diverse World, B. Schiele, X. Liu, M. W. Bauer, (Eds), Dordrecht: Springer (forthcoming late 2021).

Hetland, P. 2020 "Citizen science: Co-constructing access, interaction, and participation." Nordic Journal of Science and Technology Studies 8 (2):5-17.

Nantongo, P. S., and P. Hetland 2020. “Inclusive Education and Digital Divides: The Case of Video Materials in In-Service Teacher Training.” Seminar.net, 16 (1):1-17

Hetland, P., D. Kasperowski and K. H. Nielsen 2020 “Denmark, Norway and Sweden - Share, make useful and critically discuss science communication.” pp.. 253-278. In Communicating Science: A Global Perspective, T. Gascoigne, B. Schiele, J. Leach, M.  Riedlinger, B. V. Lewenstein, L. Massarani and P. Broks (Eds.), ANU Press, The Australian National University, Canberra.

Pierroux, P., Hetland, P., and Esborg, L. 2020 “Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches.” pp. 3-23. In A History of Participation in Museums and Archives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities, P. Hetland, P. Pierroux and L. Esborg (Eds). Routledge.

Hetland, P., & Schrøder, K. C. 2020. “The Participatory Turn: Users, Publics, and Audiences.” pp. 168-185. In P. Hetland, P. Pierroux & L. Esborg (Eds.) A History of Participation in Museums and Archives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge.

Hetland, P. 2020. “The Quest for Reciprocity: Citizen science as a form of gift exchange.” pp.257–277. In P. Hetland, P. Pierroux & L. Esborg (Eds.) A History of Participation in Museums and Archives: Traversing Citizen Science and Citizen Humanities, Routledge.

Hetland, P. 2019. "Constructing publics in museums' science communication."  Public Understanding of Science 28 (8):958-972.

Hetland, P. 2017b. "Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication." Dr. Philos.-thesis, Department of Education, University of Oslo (265).

Hetland, P. 2017a. "Fire perspektiver på kildebruk, troverdighet og kildekritikk." In Digital dømmekraft edited by B. K. Engen, T. H. Giæver and L. Mifsud, 43-60. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hetland, P., and A. Mørch. 2016. "Ethnography for Investigating the Internet."  seminar.net 12 (1):1-14.

Hetland, P. 2016. "Public Communication of Technological Change: Modest and Less Modest Witnesses."  Nordic Journal of Science and Technology Studies 4 (2):5-16.

Hetland, P. 2015. "Popularizing the Internet: Traveling Companions Supporting the Good News."  Nordicom Review 36 (2):157-171.

Hetland, P. 2014. "Models in Science Communication Policy: Formatting Public Engagement and Expertise."  Nordic Journal of Science and Technology Studies 2 (2):5-17.

Hetland, P. 2012. "Internet between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control."  Nordicom Review 33 (2):3-15.

Hetland, P. 2011b. "Science 2.0: Bridging Science and the Public."  Nordic Journal of Digital Literacy 6 (Special Issue):326-339.

Hetland, P. 2011a. "The User Paradox in Technology Testing."  Nordic Journal of Digital Literacy 6 (1-2):7-21.

Hetland, P. 2002. "Experiments along the Bazaar-route: The importance of User-producer Dialogue in Shaping New Media Technology." In Researching ICTs in Context, edited by Andrew Morrison, 121-140. Oslo: UniPub.

Hetland, P. 1999. ""Det virtuelle klasserommet" som metafor: Tekstens villskap og temmede monstre." In Nettsamfunn, edited by K. Braa, P. Hetland, G. Liestøl, 258-275. Oslo: Universitetsforlaget.

Hetland, P., H-P. Meier-Dallach, and K. Storgaard. 1998. "Making the Global Village Local? The Agenda of National Policy." In Making the Global Village Local? Domesticating the World Wide Webs of Information and Communication Technology, edited by P. Hetland, H-P. Meier-Dallach and K. Storgaard, 5-32. Brussels: COST Social Sciences.

Hetland, P. 1996b. "Internett i den offentlige informasjonens tjeneste? Kommunikasjonsprinsippet på prøve."  Norsk Medietidsskrift 3 (2):59-75.

Hetland, P. 1996a. "Exploring Hybrid Communities: Telecommunication on Trial." PhD-thesis, Department of Media and Communication, University of Oslo (29).

Hetland, P. 1995. "Sur nedbør møter sitt publikum: Elementer til en fortolkningsmodell for forskningskommunikasjon." In Innsikt og utsyn, edited by L. S. Bugge and G. Vestheim, 91-105. Hamar: Oplandske bokforlag.

Hetland, P. 1986. "Pluriactivity as a strategy for employment in rural Norway."  Sociologia Ruralis XXVI (3/4):385-395.

Hetland, P. 1984b. ""Med 80 stamper line i halinga"." In I samme båt - sysselsettingssystemer i fiskerinæringa, edited by S. Jentoft and C. Wadel, 75-89. Stavanger: Universitetsforlaget.

Hetland, P. 1984a. "Å bli fisker - formell og uformell sosialisering i fisket." In I samme båt - sysselsettingssystemer i fiskerinæringa, edited by S. Jentoft and C. Wadel, 36-46. Stavanger: Universitetsforlaget.

 • Hetland, Per (2021). Citizen Science as Participatory Science Communication. I Schiele, Bernard; Liu, Xuan & Bauer, Martin W. (Red.), Science Cultures in a Diverse World: Knowing, Sharing, Caring. Springer Nature. ISSN 9789811653780. s. 47–61'. doi: 10.1007/978-981-16-5379-7.
 • Hetland, Per; Kasperowski, Dick & Nielsen, Kristian (2020). Share, make useful and critically discuss science communication, Communication Science - A Global Perspective. ANU Press. ISSN 9781760463663. s. 253–278. doi: 10.22459/CS.2020.11.
 • Hetland, Per (2020). The quest for reciprocity: Citizen science as a form of gift exchange. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 257–277.
 • Hetland, Per & Schrøder, Kim Christian (2020). The participatory turn: Users, publics, and audiences. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 168–185.
 • Hetland, Per (2020). Citizen Science: Co-constructing access, interaction, and participation. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 8(2), s. 5–17. doi: 10.5324/njsts.v8i2.3547. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nantongo, Proscovia Suubi & Hetland, Per (2020). Inclusive Education and Digital Divides:The Case of Video Materials in In-Service Teacher Training. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 16(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 3–23.
 • Hetland, Per (2019). Constructing publics in museums' science communication. Public Understanding of Science. ISSN 0963-6625. 28(8), s. 958–972. doi: 10.1177/0963662519870692. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2017). Fire perspektiver på kildebruk, troverdighet og kildekritikk. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 43–60.
 • Hetland, Per (2016). Public Communication of Technological Change: Modest and Less Modest Witnesses. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 4(2), s. 5–16. doi: 10.5324/njsts.v4i2.2177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per & Mørch, Anders Irving (2016). Ethnography for Investigating the Internet. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 12(1), s. 1–14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2015). Popularizing the Internet: Traveling Companions Supporting the Good News. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 36(2), s. 157–171. doi: 10.1515/nor-2015-0023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2014). Models in Science Communication: Formatting Public Engagement and Expertise. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 2(2), s. 5–17. doi: 10.5324/njsts.v2i2.2144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2012). Internet Between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 33(2), s. 3–15. doi: 10.2478/nor-2013-0010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2011). Science 2.0: Bridging science and the public :. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 326–339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per (2011). The User Paradox in Technology Testing. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 6(1/2), s. 8–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per & Godø, Helge (2003). Teknologispredning som fortellinger: om hacking og Internett, Flyt og forførelse. Gyldendal Akademisk. s. 44–77.
 • Hetland, Per (2002). Unmasking the Net: When Technology Communication Turns to the Public. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 23(01.feb), s. 109–124.
 • Hetland, Per (2002). Experiments along the bazaar-route: the importance of user-producer dialogue in shaping new media technology, Researching ICTs in context. Unipubforlag. s. 121–140.
 • Hetland, Per (2000). Internett, MedieNorge - kunnskapsbase på mediefeltet. Fagbokforlaget. s. 64–70.
 • Hetland, Per (1999). The internet in Norway. Dissemination and use. ?. 20(2), s. 33–44.
 • Hetland, Per (1999). "Det virtuelle klasserommet" som metafor. Tekstens villskap og temmede monstre, Nettsamfunn. Tano Aschehoug. s. 258–275.
 • Hetland, Per (1999). "Det virtuelle klasserommet" som metafor - Tekstens villskap og temmede monstre. I Braa, Kristin; Hetland, Per & Liestøl, Gunnar (Red.), Nettsamfunn. Tano, Oslo. s. 258–275.
 • Hetland, Per (1999). Kommunikasjon: Teknologi og kultur. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. 21(1-2), s. 45–51.
 • Hetland, Per (1999). The Internet in Norway: Dissemination and Use. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. 21(3), s. 3–14.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hetland, Per (2020). Seminar on research ethics and inclusive higher education.
 • Hetland, Per (2020). Citizen Science as Participatory Science Communication.
 • Hetland, Per (2018). Citizen science as participatory science communication.
 • Hetland, Per (2018). Biodiversity Mappers: Collaboration as a Form of Gift Exchange .
 • Hetland, Per (2018). Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.
 • Hetland, Per (2018). Emerging trends and issues in citizen science.
 • Hetland, Per (2018). Big challenges for small countries in science communication.
 • Hetland, Per (2018). The Quest for Reciprocity: Citizen Science as a form of Gift Exchange.
 • Hetland, Per (2017). The Nordic model of science communication.
 • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Christidou, Dimitra (2017). Cultural Heritage Mediascapes.
 • Hetland, Per (2017). Engaged Modest Witnesses: Building Bridges Between Natural History Research Museums and Society.
 • Hetland, Per (2017). Citizen Science.
 • Hetland, Per (2017). Natural History Research Museums and Citizen Science.
 • Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Løfall, Bjørn Petter; Endresen, Dag Terje Filip & Hetland, Per (2017). Citizen science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Bjørn Petter, Løfall & Hetland, Per (2017). Citizen Science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Hetland, Per (2017). Modèle nordique. Découvrir. ACFAS, s. 83–90.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones and Interactional Expertise.
 • Hetland, Per (2016). Boundary Objects and Boundary Infrastructures.
 • Hetland, Per & Oswald, Emily C (2016). User Perspectives on Social Media, Crowdsourcing and the Cultural Heritage Mediascapes.
 • Hetland, Per (2016). Re-thinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones, Citizen Science Expertise, and New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per (2016). Trading Zones, Citizen Science and New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per (2015). Forskningsformidlingens oppgaver. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 14–14.
 • Hetland, Per (2015). Bruken av virtuell etnografi i utforskningen av vårt nye kommunikasjonslandskap.
 • Hetland, Per (2015). Forskningsformidlingens tre utfordringer. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 47(3), s. 34–35.
 • Hetland, Per (2014). The communication of scientific knowledge: Between popularisation and policy.
 • Hetland, Per (2013). Models in Science Communication Policy: Formatting Public Engagement and Expertise.
 • Hetland, Per (2013). The Internet Communicated: Exploring the Pro-Innovation Bias.
 • Hetland, Per (2012). The Public Participation Principle in Science and Technology Communication.
 • Hetland, Per (2012). Innovasjonsforskningens akilleshæl. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 35(3), s. 34–34.
 • Hetland, Per (2012). Exploring the pro-innovation bias in technology communication: Internet in the mass media.
 • Hetland, Per (2012). T. Fenwick and R. Edwards: Actor-Network Theory in Education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 7(1), s. 70–72.
 • Hetland, Per (2012). The Materiality of Learning. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 7(1), s. 2–4.
 • Hetland, Per (2012). IKT og læring - med særlig fokus på undervisningen.
 • Hetland, Per (2012). New Infrastructures for Knowledge Production.
 • Hetland, Per (2011). Internet between Utopia and Dystopia: The Narratives of Control.
 • Aasen, Petter; Hetland, Per & Wasson, Barbara (2010). LearnIT. En evaluering av KK-stiftelsens forskningsprogram om Læring og IT.
 • Hetland, Per (2010). Science 2.0: Bridging Science and the Public.
 • Hetland, Per (2010). The User Paradox in Technology Testing.
 • Hetland, Per (2010). The Narratives of Expectations.
 • Hetland, Per (2010). Samarbeid mellom UoH-sektoren og instituttsektoren.
 • Hetland, Per (2010). Rettsvitenskapelig forskning i Norge – En evaluering.
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010). Videoarvens redningsmenn. [Avis]. Dagsavisen.
 • Hetland, Per & Boman, Arild (2010). Kulturarv i fare. [Avis]. Klassekampen.
 • Hetland, Per (2009). Bedre klima for instituttforskning. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Hetland, Per (2009). Regionenes plass i forskningspolitikken. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273.
 • Hetland, Per (2002). Sats på Innlandsuniversitetet! Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Hetland, Per (2001). Hva innebærer Digital Divide?
 • Hetland, Per (2001). Brukerperspektiv på elektroniske tjenester.
 • Hetland, Per (2001). Digitale kløfter - nye utfordringer? Gudbrandsdølen Dagningen. s. 9–9.
 • Hetland, Per (2001). Communicating the Web: Three routes in science and technology communication.
 • Hetland, Per (2001). "Digital divide" i Norge og globalt; hvordan oppnå et informasjonssamfunn for alle?
 • Hetland, Per (2001). Internet narratives in Norwegian newspapers.
 • Hetland, Per (2000). The Internet in Norway: Dissemination and Use.
 • Hetland, Per (2000). The Omen of e-man: Principles in Technology Communication.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir & Hetland, Per (2000). Interaktivitet, teknologi og læring.
 • Hetland, Per (1999). Internett undersøkelse reiser flere spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hetland, Per; Entradas, Marta; Medvecky, Fabien; Otero, Sofia & Trench, Brian (2018). Big challenges for small countries in science communication: Roundtable report. Public Communication of Science and Technology Network.
 • Hetland, Per (2017). Rethinking the Social Contract between Science and Society: Steps to an Ecology of Science Communication. Faculty of Educational Sciences. ISSN 1501-8962. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hetland, Per & Solum, Nils Henrik (2008). Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. NIFU. ISSN 978-82-7218-584-7.
 • Hetland, Per & Brandt, Ellen (2006). Universitetspilotene – en vurdering av forsøk med næringsrettet universitetssatsing. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Fraas, Morten; Hetland, Per; Næss, Terje & Stensaker, Bjørn (2006). Prosjekt Innlandsuniversitetet: Faglig midtveisevaluering. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Hetland, Per & Borgen, Jorunn Spord (2005). Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Finne, Håkon & Hetland, Per (2005). Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhet. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Lauglo, Jon; Olsen, Tore; Aasen, Petter; Stensaker, Bjørn & Hetland, Per (2004). På vei mot Innlandsuniversitetet – en vurdering av mulige PhD-program. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Hetland, Per & Ramberg, Inge (2003). Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen – en kvalitativ evaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 0808-4572.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole & Nyhus, Lene (2003). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003.
 • Hetland, Per & Leirvik, Birgit (2001). Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000. Østlandsforskning. ISSN 8273564770.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2010 21:53 - Sist endret 26. feb. 2021 17:29

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter