English version of this page

Virtual Innovation and Support Networks for Teachers (VALIANT)

VALIANT-prosjektet har som mål å utvikle moduler for virtuell utveksling, som vil bidra til samarbeid mellom lærere og lærerstudenter.

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, menneskelig, mote, servise.

Prosjektet VALIANT legger til rette for samarbeid mellom lærerstudenter og praktiserende lærere (illustrasjonsfoto: Brooke Cagle på Unsplash).

Om prosjektet

Det innovative policyeksperimentet i VALIANT bygger på virtuell utveksling som samler lærere, lærerstudenter og lærereutdannere i nettbasert samarbeid om praksisnære spørsmål knyttet til undervisning, læring og utdanning. Fra Norge deltar ansvarlige myndigheter ved Kunnskapsdepartementet, samt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

VALIANT-prosjektet er et europeisk policyeksperiment gjennom Erasmus+ KA3 European Policy Experimentation. Arbeidspakke 1 ledes av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). I dette prosjektet står ILS ansvarlig for å utvikle moduler til virtuell utveksling. Dette gjør vi i samarbeid med forskerteamet og de andre deltakerlandene. De virtuelle utvekslingene tar hensyn til retningslinjer for lærerutdanningene som deltar, samt behov og interesser hos de deltakende lærerne. ILS er også ansvarlige for valg av den virtuelle plattformen der utvekslingen skal foregå, og hvor lærere og lærerutdannere kan melde sin interesse for å delta.

Mål

Resultatene fra VALIANT-prosjektet vil gi offentlige myndigheter kunnskap om hvordan virtuell utveksling kan bidra til å løse ulike utfordringer:

Prosjektets første mål er å teste effektiviteten av virtuell utveksling og støttenettverk som en tilnærming for å redusere lærernes opplevelse av isolasjon og redusert motivasjon i landlige områder og isolerte sammenhenger. I tillegg vil prosjektet se på om det også kan være med å utvikle lærernes evne til å operere effektivt i internasjonale nettverk for profesjonelt samarbeid.

Prosjektets andre mål er å teste effektiviteten av slik virtuell utveksling for å gi lærerstudenter tilgang til relevante problemstillinger i læreryrket gjennom regelmessig samhandling med praktiserende lærere.

Oversikt over mål for prosjektet

VALIANT har som mål å finne ut om deltakelse i virtuell utveksling vil kunne

 • redusere læreres følelse av isolasjon og øke motivasjon
 • utvikle læreres mangfoldskompetanse og evne til å delta i nettbaserte samarbeidsprosjekter og nettverk
 • utvikle læreres evne til å bruke digital teknologi til profesjonelt samarbeid på nett
 • øke bevisstheten til lærerstudenter om relevante problemstillinger i læreryrket

Bakgrunn

VALIANT-prosjektet startet i februar 2021 og fullføres i mars 2024.

Eksperimentet vil bruke en før-etter-sammenligningsmetode med eksperimentelle og kontrollgrupper. Kvantitative og kvalitative data vil bli triangulert for å gi et omfattende innblikk i effekten av den virtuelle utvekslingen på læreres

 • motivasjon
 • opplevelse av profesjonell isolasjon
 • karriereveier
 • evne til å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse og mangfoldskompetanse for internasjonalt engasjement

Samarbeid

VALIANT-prosjektet er et internasjonalt samarbeid, som består av offentlige myndigheter og universiteter:

Offentlige myndigheter involvert i VALIANT:

 • Consejería de Educación, La Junta De Castilla Y León, Spania
 • Directorate-General for School Administration of the Ministry of Education, Portugal
 • Ministry of Science, Research and Arts Baden-Württemberg, Tyskland
 • Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia
 • Consellería de Educación, Universidade e FP, Galicia, Spania
 • Kunnskapsdepartementet, Norge

Universiteter involvert i VALIANT:

 • Universidad de León, Spania
 • Universitat Autònoma de Barcelona, Spania
 • Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
 • Universitetet i Oslo, Norge
 • Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Cyprus University of Technology, Kypros
 • Maribor University, Slovenia
 • Pädagogische Hochschule Weingarten, Tyskland
 • Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Tyskland
 • University of the Arts, London, UK

Hva er virtuelle støttenettverk?

Se VALIANTs video (engelsk):
Virtual Innovation and Support Networks (youtube.com).

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+ KA3 (EACEA/38/2019):
Priority 3 - Strengthening teacher training and education by using the opportunities of new technologies (School education) (ec.europa.eu).

Andre ressurssider

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner vil publiseres her fortløpende.

Publisert 17. juni 2021 11:50 - Sist endret 17. juni 2021 13:06

Kontakt

Prosjektleder:

Robert O’Dowd, University of León, Spania (Primary Investigator)

Arbeidspakke 1 i prosjektet ledes av:

Pia Sundqvist, Universitetet i Oslo

Logo for VALIANT med sirkler rundt en jordklode i blåtoner

Deltakere

 • Pia Sundqvist
 • Greta Björk Gudmundsdottir
 • Robert O’Dowd (Primary Investigator), Universidad de León, Spania
 • Begoña F. Gutiérrez, Universidad de León, Spania
 • Ana Rosa Gago, Universidad de León, Spania
 • Anna Wärnsby, Malmö Universitet, Sverige
 • Malin Reljanovic Glimäng, Malmö Universitet, Sverige
 • Melinda Dooly, Universitat Autónoma De Barcelona, Spania
 • Xavier Fontich, Universitat Autónoma De Barcelona, Spania
 • Margarida Morgado, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Portugal
 • Henrique Gil, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Portugal
 • Helena Mesquita, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Portugal
 • António Pais, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Portugal
 • Paulo Alfonso, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Portugal
 • Boris Aberserk, Maribor University, Slovenia
 • Margarita Vinagre, Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Avelino Corral, Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Yolanda García, Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Laura Torres, Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Tina Fernández, Universidad Autónoma de Madrid, Spania
 • Anna Nicolau, Cyprus University of Technology, Kypros
 • Salomi Papadima-Sophocleous, Cyprus University of Technology, Kypros
 • María Victoria Soulé, Cyprus University of Technology, Kypros
 • Maria Christoforou, Cyprus University of Technology, Kypros
 • Ute Massler, Pädagogische Hochschule Weingarten, Tyskland
 • Monica Bravo Granstöm, Pädagogische Hochschule Weingarten, Tyskland
 • Gabriella von Lieres, Tyskland
 • Euline Cutrim Schmid, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Tyskland
 • Jekaterina Rogaten, University of the Arts London, UK
 • External expert: Shannon Sauro, University of Maryland Baltimore County, USA
Detaljert oversikt over deltakere