Pia Sundqvist

Bilde av Pia Sundqvist
English version of this page
Telefon +47 22855045
Mobiltelefon +46 76 8496226
Rom 327
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Forskningsintressen

Min forskning är grundad i tillämpad engelsk språkvetenskap. Mitt forskningsfält är engelskdidaktik där mitt främsta intresse är informellt lärande genom extramural engelska, det vill säga engelska utanför skolan. Jag myntade begreppet 'Extramural English' i min doktorsavhandling och det är idag ett etablerat begrepp inom fältet. Jag har genomfört flera studier och projekt om samband mellan extramural engelska och olika aspekter av engelsk språkfärdighet, inte minst vokabulär. Jag har specialiserat mig på samband mellan datorspelande och engelsklärande bland yngre barn och tonåringar. Andra starka forskningsintressen är bedömning av muntlig färdighet i engelska samt engelskundervisning i skolan, gärna i flerspråkiga klassrum. De flesta av mina studier är kvantitativa, men genom åren har jag breddat mig metodologiskt och genomför numera ofta studier som är mixed och ibland helt kvalitativa.

Doktorsexamen i engelsk språkvetenskap (2009): Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

Bok: Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016): Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice. London: Palgrave Macmillan.

Bok: Henry, A., Sundqvist, P., & Thorsen, C. (2019): Motivational Practice: Insights from the Classroom. Lund: Studentlitteratur.

Antologi: Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Eds.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018. [Classroom research and language/languaging: Report from the ASLA symposium in Karlstad, 12–13 April, 2018.] ASLA:s skriftserie 27. Karlstad: Karlstad University Press.

Vad sker?

Plenarföreläsningar 

GEORGETOWN UNIVERSITY ROUNDTABLE (GURT) 2021 Theme: Online Language Learning and Teaching. 5 March plenary: "Online gaming and game-changing: From learning to teaching" VIDEO här

NATIONAL FORUM FOR ENGLISH STUDIES 2021 Theme: Rethinking English Studies. 22 April plenary: "English Only or English Mainly? Reconsidering Language Use and Teaching Practices after Intervening in Multilingual L2 English Classrooms"

ANNUAL CONFERENCE FOR ENGLISH TEACHERS' ASSOCIATION OF ISRAEL 2021 Theme: Lessons Lived and Learned. Special international Vocabulary Symposium on Extramural Language Learning. 7 July plenary: "Gaming and other online activities - and how to utilize them in English language teaching"

Forskningsintervju

CIRCLE (Current Inquiry and Research Conversations in Language) INTERVIEW "Language learning beyond the classroom". MOOC, Stockholm University, 22 September, 2021. 

Gästredaktör

Special Issue, LANGUAGES, "Language Practices in English Classrooms - from Primary School to Higher Education" (Sundqvist, Sandlund, Källkvist, & Gyllstad).

Undervisning

Jag är utbildad ämneslärare från Sverige och har 15 års undervisningserfarenhet från högstadiet (ungdomsskole) och gymnasiet (vidaregående skole) innan jag började min akademiska karriär. Vid ILS undervisar jag framförallt i engelskdidaktik på lektorprogrammet och PPU, men jag undervisar också då och då på olika doktorandkurser. Grov översikt (på engelska):

 • 2005-present: Courses in English linguistics, English teaching methodology, and English didactics at BA and MA levels (regular programs and teacher-training programs), Karlstad University (2005-2018) and University of Oslo (2018-).
 • 2010-present: Courses in Second Language Acquisition, Advanced Academic Writing, Quantitative methodology, and English didactics at MA and PhD levels (regular programs and teacher-training programs), Karlstad University (2010-2018) and University of Oslo (2018-).
 • 2014-present: Occasional guest lectures on informal language learning and Extramural English (regular programs and teacher-training programs) at different European universities.

Veileding/Handledning

Arbetslivserfarenhet

 • Førsteamanuensis, Engelskdidaktikk: Augusti 2018--, Universitetet i Oslo
 • Docent, Engelsk lingvistik: September 2014-Augusti 2021, Karlstads universitet
 • Universitetslektor, Engelsk lingvistik: Januari 2010-Augusti 2014, Karlstads universitet
 • Doktorand: Januari 2005-December 2009, Karlstads universitet
 • Ämneslärare (Engelska, Svenska, Spanska, Historia): Juli 1989-December 2004: Olika skolor (högstadium, gymnasium) i Sverige

Publikasjoner

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2018). Unveiling the force of learner-initiated informal language learning: Extramural learning. Language Magazine January Online Edition, 30-31.

Sundqvist, P., Wikström, P., Sandlund, E., & Nyroos, L. (2018). The teacher as examiner of L2 oral tests: A challenge to standardization. Language Testing, 35(2), 217-238. doi:10.1177/0265532217690782

Henry, A., Korp, H., Sundqvist, P., & Thorsen, C. (2018). Motivational strategies and the reframing of English: Activity design and challenges for teachers in contexts of extensive extramural encounters. TESOL Quarterly, 52(2), 247-273. doi:10.1002/tesq.394

Nyroos, L., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2017). Code-switched repair initiation: The case of Swedish eller in L2 English test interaction. Journal of Pragmatics, 120, 1-16. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.08.008

Tengberg, M., Borgström, E., Lötmarker, L., Sandlund, E., Skar, G. B., Sundqvist, P., Walkert, M., & Wikberg, K. (2017). Likvärdig bedömning av elevers språkförmågor. Preliminära resultat från ett ämnesdidaktiskt forskningsprojekt. Retrieved from https://www.kau.se/csl/forskning/forskningsprojekt/ovriga-projekt/forskning-om-bedomartraning

Sylvén, L.K., & Sundqvist, P. (2017). Editorial. Special issue. Computer-assisted language learning (CALL) in extracurricular/extramural contexts. CALICO Journal, 34(1), i-iv. doi:10.1558/cj.31822

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016). Extramural English in teaching and learning: From theory and research to practice. London: Palgrave Macmillan.

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2016). Equity in L2 English oral assessment: Criterion-based facts or works of fiction? Nordic Journal of English Studies, 15(2), 113–131. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2016). Validation of a test measuring young learners' general L2 English vocabulary knowledge. Novitas-ROYAL, 10(1), 1–23. PDF

Sundqvist, P. (2016). Gaming and young language learners. In F. Farr & L. Murray (Eds.), The Routledge handbook of language learning and technology(pp. 446–458). Oxon and New York, NY: Routledge.

Sandlund, E., Sundqvist, P., & Nyroos, L. (2016). Research-based professional development workshops for EFL teachers: Focus on test interaction and assessment. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 4(1), 24–48. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2016). Undervisning på och i engelska. In T. Hansson (Ed.), Pedagogik för högskolelärare (pp. 375–398). Möklinta: Gidlunds. PDF

Sandlund, E. Sundqvist, P,, & Nyroos, L. (2016). Testing L2 talk: A review of empirical studies on second language oral proficiency testing. Language and Linguistics Compass, 10(1), 14–29. doi:10.1111/lnc3.12174/epdf PDF

Sundqvist, P. (2015). About a boy: A gamer and L2 English speaker coming into being by use of self-access. Studies in Self-Access Learning Journal, 6(4), 352–364. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2015). Extramural English in relation to CLIL: Focus on young language learners in Sweden. In D. Marsh, M. L. Pérez Muñoz & J. Ráez Padilla (Eds.), CLIL in action: Voices from the classroom (pp. 47-63). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Sundqvist, P., & Wikström, P. (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English vocabulary outcomes. System51, 65–76. doi:10.1016/j.system.2015.04.001 PDF

Sundqvist, P. (2015). Review of Technology-Mediated TBLT: Researching Technology and TasksLanguage Learning & Technology19(2), 36–39. PDF

Olin-Scheller, C., & Sundqvist, P. (2015). Sweden: Fertile ground for digital fandoms. In "European Fans and European Fan Objects: Localization and Translation," edited by Anne Kustritz, special issue, Transformative Works and Culture, (19). doi:10.3983/twc.2015.0621 PDF

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2015). Engelska på fritiden och engelska i skolan – en omöjlig ekvation? Educare(1), 53–71. PDF

Sundqvist, P. (2014). More research on motivation in early foreign language learning. In J. Enever, E. Lindgren & S. Ivanov (Eds.), Conference proceedings from Early Language Learning: Theory and practice in 2014 (pp. 116–120). Umeå: Umeå Studies in Language and Literature 25. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2014). Needed: A vocabulary test for young learners of English. In J. Enever, E. Lindgren & S. Ivanov (Eds.), Conference proceedings from Early Language Learning: Theory and practice in 2014 (pp. 121–124). Umeå: Umeå Studies in Language and Literature 25. PDF

Sundqvist, P. (2014). Review of The Young Language Learning: Research-based Insights into Teaching and Learning (Hasselgreen, Drew, and Sørheim, 2012). KAPET, 10(1), 15–23. PDF

Henry, A., Sundqvist, P., & Korp, H. (2014). Elevers möten med engelska i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the GapLMS Lingua, No. 4, 22–26. PDF

Sundqvist, P., Sandlund, E., & Nyroos, L. (2014). National speaking tests in English - does group size matter? LMS Lingua, No. 2, 29–31. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L.K. (2014). How Swedish children learn English through gaming. The Conversation. Retrieved from The Conversation website: theconversation.com/how-swedish-children-learn-english-through-gaming-31073

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2014). Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden. ReCALL.26(1), 3–20, doi: 10.1017/S0958344013000232. PDF Blog post

Sundqvist, P., Sandlund, E., Nyroos, L., & Wikström, P. (2013). Genomförande och bedömning av nationella muntliga prov i engelska: en pilotstudie. KAPET9(1), 24–45. PDF

Sundqvist, P. (2013). Categorization of digital games in English language learning studies: Introducing the SSI Model. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), 20 years of Eurocall: Learning from the Past, Looking to the Future. EUROCALL Conference, Évora, Portugal, 11-14 September 2013, Proceedings(pp. 231–237). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2013.000166 PDF

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Provuppgiftshantering som social praktik – En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. In C. Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (Eds.), Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012. Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012 (pp. 125–138). Linköping/Växjö: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. PDF

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2013). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language & Linguistics Compass, 7(6), 329–338. doi:10.1111.lnc3.12031 PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests – a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 2(1), 1–21. PDF

Sundqvist, P. (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 2(1), 89–104.

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Att tala under test och testa tal – prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua, No. 2, 21–25. PDF

Sundqvist, P. (2012). Informal learning of English among young learners: Report from a one-year project in preschool class, grade 3, and grade 6. In M. Allström & A.-M. Pinter (Eds.), English for Young Learners – Forum. Proceedings from the Conference in Uppsala, 19 June 2012 (pp. 122–132). Uppsala: Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2012). Similarities between playing World of Warcraft and CLIL. Apples - Journal of Applied Language Studies, 6(2)113–130.PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2012). "But what can we learn from history" - om konsten att diskutera "rätt" under det muntliga nationella provet i engelska. KAPET, 8(1), 45–66. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). Computer-assisted L2 English language-related activities among Swedish 10-year-olds. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), CALL: Using, learning, knowing. EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, 22-25 August 2012, Proceedings (pp.280–285). Dublin: Research-publishing.net. doi: 10.14705/rpnet.2012.000067 PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2012). Gaming and extramural English L2 learning and L2 proficiency among young learners. ReCALL, 24(3), 302–321. doi: 10.1017/S095834401200016X PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). World of VocCraft: Computer games and Swedish learners' L2 vocabulary. In H. Reinders (Ed.), Digital games in language learning and teaching (pp. 189–208). Basingstoke: Palgrave Macmillan. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2012). Ämnesdidaktiska utmaningar i det heterogena engelskklassrummet: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska. In N. Gericke & B. Schüllerqvist (Eds.), Ämnesdidaktisk komparation: Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat (pp. 121–135). Karlstad: Karlstad University Press. PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2012). "It was hard. Let's skip it!" - Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, No. 1, 22–26. PDF

Sundqvist, P. (2011). A possible path to progress: Out-of-school English language learners in Sweden. In P. Benson & H. Reinders (Eds.), Beyond the language classroom (pp. 106–118). Basingstoke: Palgrave Macmillan. PDF

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2011). Managing task-related trouble in L2 oral proficiency tests: Contrasting interaction data and rater assessment. Novitas-ROYAL, 5(1), 91–120. PDF

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2011). Fritidsspråk i femman - framtidens studenter formas. In A. Ylikiiskilä & M. Westman (Eds.), Language for the future. Papers from the ASLA symposium in Falun, 12-13 Novermber, 2010 (pp. 186–198). Uppsala: Swedish Science Press. PDF

Sundqvist, P. (2011). Review: McKay (2011), Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press. This review appeared originally in the LINGUIST List at linguistlist.org/issues/22/22-3419.html (Aug. 30, 2011).

Sundqvist, P. (2011). Recension av Peder Stenbergs doktorsavhandling Den allvarsamma leken - Om World of Warcraft och läckaget. KAPET, 7(1), 157–167. PDF

Sundqvist, P. (2010). Extramural engelska - En möjlig väg till studieframgång.KAPET, 6(1), 94–109. PDF

Sundqvist, P. (2010). Review: Denham and Lobeck (Eds.) (2010), Linguistics at school: Language awareness in primary and secondary education. Cambridge: Cambridge University Press. This review appeared originally in the LINGUIST List at linguistlist.org/issues/21/21-3223.html (Aug. 9, 2010).

Sundqvist, P. (2010). Schlafsjo, jä, jä, jä: Om sambandet fritidsengelska–skolresultat. LMS Lingua, No. 1, 15–17. PDF

Sundqvist, P. (2009). Extramural English matters: Out-of-school English and its impact on Swedish ninth-graders' oral proficiency and vocabulary. Diss., Karlstad University, Karlstad. (Karlstad University Studies 2009:55). PDF DIVAPress release

Sundqvist, P. (2009). Taking a quantitative measure of oral proficiency in EFL. In M. Edwardes (Ed.), Taking the measure of applied linguistics: Proceedings of the BAAL annual conference 2008 (pp. 117–118). London: Scutsiugnil Press. PDF

Sundqvist, P. (2009). The impact of spare time acitivties on students' English language skills. In S. Granath, B. Bihl & E. Wennö (Eds.), Vägar till språk- och litteratur (pp. 63–76). Karlstad: CSL/Karlstad University Press. PDF

Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. (2009). Tidig språkundervisning lönar sig. Svenska Dagbladet, Brännpunkt (Dec. 2), www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3879633.svd.

Sundqvist, P. (2008). "In school, you're here for talking" – Assessment of oral proficiency in the EFL classroom. In J. Granefelt, G. Håkansson, M. Källkvist & S. Schlyter (Eds.), Language learning, language teaching and technology: Papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007 (pp. 251–269). Uppsala: Swedish Science Press. PDF

Sundqvist, P. (2008). Extramural input. 9th graders' exposure to English outside the classroom. In S. Granath, B. Bihl & E. Wennö (Eds.), Fönster mot språk och litteratur (pp. 95–108). Karlstad: CSL/Karlstad University Press. PDF

 • Sandlund, Erica & Sundqvist, Pia (2021). Rating and reflecting: Displaying rater identities in collegial L2 English oral assessment. I Salaberry, M. Raphael & Burch, Alfred Rue (Red.), Assessing speaking in context: Expanding the construct and its applications. Multilingual Matters. ISSN 9781788923804. s. 132–161. doi: 10.21832/9781788923828-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia; Gyllstad, Henrik; Källkvist, Marie & Sandlund, Erica (2021). Mapping teacher beliefs and practices about multilingualism: The development of the MultiBAP questionnaire. I Juvonen, Päivi & Källkvist, Marie (Red.), Pedagogical translanguaging – Theoretical, methodological and empirical perspectives . Multilingual Matters. ISSN 9781788927369. s. 56–75. doi: 10.1832/9781788927383-006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia (2020). Sweden and informal language learning. I Dressman, Mark & Sadler, Randall (Red.), The Handbook of Informal Language Learning. John Wiley & Sons. ISSN 978-1-119-47230-8. s. 319–332. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781119472384.ch21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia; Sandlund, Erica; Skar, Gustaf Bernhard Uno & Tengberg, Michael (2020). Effects of Rater Training on the Assessment of L2 English Oral Proficiency. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN 1894-2245. 8(1), s. 3–29. doi: 10.46364/njmlm.v8i1.605. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia & Sandlund, Erica (2019). Doing versus assessing interactional competence: Contrasting L2 test interaction and teachers’ collaborative grading of a paired speaking test. I Salaberry, Rafael & Kunitz, Silvia (Red.), Teaching and Testing L2 Interactional Competence. Routledge. ISSN 9781138038998. s. 357–396. doi: 10.4324/9781315177021-14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia; Sandlund, Erica; Källkvist, Marie; Fredholm, Kent & Dahlberg, Maria (2019). Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever. I Ljung Egeland, Birgitta; Roberts, Tim; Sundqvist, Pia & Sandlund, Erica (Red.), Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018. Karlstad University Press. ISSN 978-91-87884-27-6. s. 19–41. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundqvist, Pia (2019). Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary. Language Learning & Technology. ISSN 1094-3501. 23(1), s. 87–113. doi: 10.10125/44674. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henry, Alastair; Korp, Helena; Sundqvist, Pia & Thorsen, Cecilia (2018). Motivational strategies and the reframing of English: Activity design and challenges for teachers in contexts of extensive extramural encounters. TESOL Quarterly. ISSN 0039-8322. 52(2), s. 247–273. doi: 10.1002/tesq.394.
 • Sundqvist, Pia; Wikström, Peter; Sandlund, Erica & Nyroos, Lina (2018). The teacher as examiner of L2 oral tests: A challenge to standardization. Language Testing. ISSN 0265-5322. 35(2), s. 217–238. doi: 10.1177/0265532217690782. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyroos, Lina; Sandlund, Erica & Sundqvist, Pia (2017). Code-switched repair initiation: The case of Swedish eller in L2 English test interaction. Journal of Pragmatics. ISSN 0378-2166. 120, s. 1–16. doi: 10.1016/j.pragma.2017.08.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandlund, Erica & Sundqvist, Pia (2016). Equity in L2 English oral assessment: Criterion-based facts or works of fiction? Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 15(2), s. 113–131. doi: 10.35360/njes.365. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sylvén, Liss Kerstin & Sundqvist, Pia (2016). Validation of a test measuring young learners’ general L2 English vocabulary knowledge. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language). ISSN 1307-4733. 10(1), s. 1–23.
 • Sandlund, Erica; Sundqvist, Pia & Nyroos, Lina (2016). Testing L2 talk: A review of empirical studies on second language oral proficiency testing. Language and Linguistics Compass. ISSN 1749-818X. 10(1), s. 14–29. doi: 10.1111/lnc3.12174.
 • Sandlund, Erica; Sundqvist, Pia & Nyroos, Lina (2016). Research-based professional development workshops for EFL teachers: Focus on oral test interaction and assessment. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN 1894-2245. 4(1), s. 24–48. doi: 10.46364/njmlm.v4i1.295.
 • Sundqvist, Pia (2016). Gaming and young language learners. I Farr, Fiona & Murray, Liam (Red.), The Routledge handbook of language learning and technology. Routledge. ISSN 9780415837873. s. 446–458.
 • Sylvén, Liss Kerstin & Sundqvist, Pia (2016). Undervisning på och i engelska, Pedagogik för högskolelärare. Gidlunds förlag. ISSN 9789178449378.
 • Sundqvist, Pia (2015). About a boy: A gamer and L2 English speaker coming into being by use of self-access. Studies in self-access learning. ISSN 2185-3762. 6(4), s. 352–364. doi: 10.37237/060403.
 • Sundqvist, Pia & Wikström, Peter (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English vocabulary outcomes. System (Linköping). ISSN 0346-251X. 51, s. 65–76. doi: 10.1016/j.system.2015.04.001.
 • Sundqvist, Pia & Olin-Scheller, Christina (2015). Engelska på fritiden och engelska i skolan – en omöjlig ekvation? . Educare - Vetenskapliga skrifter. ISSN 1653-1868. s. 53–72.
 • Olin-Scheller, Christina & Sundqvist, Pia (2015). Sweden – fertile ground for digital fandoms. Transformative Works and Cultures. ISSN 1941-2258. 19. doi: 10.3983/twc.2015.0621.
 • Sundqvist, Pia & Sylvén, Liss Kerstin (2014). Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden. ReCALL. ISSN 0958-3440. 26(1), s. 3–20. doi: 10.1017/S0958344013000232.
 • Sundqvist, Pia (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. ISSN 2192-1032. 2(1), s. 89–104. doi: 10.14705/rpnet.2013.000166.
 • Sundqvist, Pia & Sandlund, Erica (2013). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests – a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN 1894-2245. 2(1). doi: 10.46364/njmlm.v2i1.71.
 • Sundqvist, Pia & Olin-Scheller, Christina (2013). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language and Linguistics Compass. ISSN 1749-818X. 7(6), s. 329–338. doi: 10.1111/lnc3.12031.
 • Sylvén, Liss Kerstin & Sundqvist, Pia (2012). Similarities between playing World of Warcraft and CLIL. Apples - Journal of Applied Language Studies. ISSN 1457-9863. 6(2).
 • Sylvén, Liss Kerstin & Sundqvist, Pia (2012). Gaming as extramural English L2 learning and L2 proficiency among young learners. ReCALL. ISSN 0958-3440. 24(3), s. 302–321. doi: 10.1017/S095834401200016X.
 • Sandlund, Erica & Sundqvist, Pia (2011). Managing task-related trouble in L2 oral proficiency tests: Contrasting interaction data and rater assessment. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language). ISSN 1307-4733. 5(1), s. 91–120.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundqvist, Pia (2021). Language learning beyond the classroom. [Internett]. Stockholm University.
 • Sundqvist, Pia (2021). Online gaming and game-changing: From learning to teaching.
 • Sundqvist, Pia (2020). Extramural English research: Definition, findings, and implications. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. ISSN 1893-1499. 9, s. 17–21.
 • Ahmadian, Shilan; Brevik, Lisbeth M. & Sundqvist, Pia (2019). Jentene bruker engelsk til å snakke om fag - guttene bruker engelsk til alt mulig. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 82–87.
 • Sundqvist, Pia; Brevik, Lisbeth M.; Sandlund, Erica & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Conference paper: A comparative study of language use in L2 English multilingual secondary school classrooms in Norway and Sweden.
 • Sundqvist, Pia (2019). Tonåringars engelska bättre av mycket dataspel. [TV]. TV4.
 • Sundqvist, Pia (2019). Nyheter från Vetenskapsradion. [Radio]. Sveriges Radio.
 • Sundqvist, Pia & Sylvén, Liss Kerstin (2018). Unveiling the force of learner-initiated informal language learning: Extramural learning. Language Magazine. January, s. 30–31.
 • Sylvén, Liss Kerstin & Sundqvist, Pia (2017). Editorial. Special issue: Computer-assisted language learning (CALL) in extracurricular/extramural contexts. CALICO journal. ISSN 0742-7778. 34(1), s. i–iv. doi: 10.1558/cj.31822.
 • Faltas, Marcella; Latuny, Yaël; Sundqvist, Pia & Wikström, Peter (2019). Improving second language vocabulary through gaming. OASIS Summary of Sundqvist, P. & Wikström, P. (2015) in System. OASIS.
 • O'Reilly, David; Sundqvist, Pia; Wikström, Peter; Sandlund, Erica & Nyroos, Lina (2018). The teacher as examiner of L2 oral tests: A challenge to standardization. OASIS Summary of Sundqvist et al. (2018) in Language Testing . OASIS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. nov. 2018 18:16 - Sist endret 4. okt. 2021 10:18