Pia Sundqvist

Bilde av Pia Sundqvist
English version of this page
Telefon +47 22855045
Mobiltelefon +46 76 8496226
Rom 327
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Forskningsintressen

Min forskning är grundad i tillämpad engelsk språkvetenskap. Mitt forskningsfält är engelskdidaktik där mitt främsta intresse är informellt lärande genom extramural engelska, det vill säga engelska utanför skolan. Jag myntade begreppet 'Extramural English' i min doktorsavhandling och det är idag ett etablerat begrepp inom fältet. Jag har genomfört flera studier och projekt om samband mellan extramural engelska och olika aspekter av engelsk språkfärdighet, inte minst vokabulär. Jag har specialiserat mig på samband mellan datorspelande och engelsklärande bland yngre barn och tonåringar. Andra starka forskningsintressen är bedömning av muntlig färdighet i engelska samt engelskundervisning i skolan, gärna i flerspråkiga klassrum. De flesta av mina studier är kvantitativa, men genom åren har jag breddat mig metodologiskt och genomför numera ofta studier som är mixed och ibland helt kvalitativa.

Doktorsexamen i engelsk språkvetenskap (2009): Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

Bok: Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016): Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice. London: Palgrave Macmillan.

Bok: Henry, A., Sundqvist, P., & Thorsen, C. (2019): Motivational Practice: Insights from the Classroom. Lund: Studentlitteratur.

Antologi: Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Eds.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018. [Classroom research and language/languaging: Report from the ASLA symposium in Karlstad, 12–13 April, 2018.] ASLA:s skriftserie 27. Karlstad: Karlstad University Press.

Vad sker?

Plenarföreläsningar 2021

GEORGETOWN UNIVERSITY ROUNDTABLE (GURT) 2021 Theme: Online Language Learning and Teaching. 5 March plenary: "Online gaming and game-changing: From learning to teaching" VIDEO här

NATIONAL FORUM FOR ENGLISH STUDIES 2021 Theme: Rethinking English Studies. 22 April plenary: "English Only or English Mainly? Reconsidering Language Use and Teaching Practices after Intervening in Multilingual L2 English Classrooms"

ANNUAL CONFERENCE FOR ENGLISH TEACHERS' ASSOCIATION OF ISRAEL 2021 Theme: Lessons Lived and Learned. Special international Vocabulary Symposium on Extramural Language Learning. 7 July plenary: "Gaming and other online activities - and how to utilize them in English language teaching"

Forskningsintervju

CIRCLE (Current Inquiry and Research Conversations in Language) INTERVIEW "Language learning beyond the classroom". MOOC, Stockholm University, 22 September, 2021. 

Gästredaktör

Special Issue, LANGUAGES, "Language Practices in English Classrooms - from Primary School to Higher Education" (Sundqvist, Sandlund, Källkvist, & Gyllstad).

Undervisning

Jag är utbildad ämneslärare från Sverige och har 15 års undervisningserfarenhet från högstadiet (ungdomsskole) och gymnasiet (vidaregående skole) innan jag började min akademiska karriär. Vid ILS undervisar jag framförallt i engelskdidaktik på lektorprogrammet och PPU, men jag undervisar också då och då på olika doktorandkurser. Grov översikt (på engelska):

  • 2005-present: Courses in English linguistics, English teaching methodology, and English didactics at BA and MA levels (regular programs and teacher-training programs), Karlstad University (2005-2018) and University of Oslo (2018-).
  • 2010-present: Courses in Second Language Acquisition, Advanced Academic Writing, Quantitative methodology, and English didactics at MA and PhD levels (regular programs and teacher-training programs), Karlstad University (2010-2018) and University of Oslo (2018-).
  • 2014-present: Occasional guest lectures on informal language learning and Extramural English (regular programs and teacher-training programs) at different European universities.

Veileding/Handledning

Arbetslivserfarenhet

  • Førsteamanuensis, Engelskdidaktikk: Augusti 2018--, Universitetet i Oslo
  • Docent, Engelsk lingvistik: September 2014-Augusti 2021, Karlstads universitet
  • Universitetslektor, Engelsk lingvistik: Januari 2010-Augusti 2014, Karlstads universitet
  • Doktorand: Januari 2005-December 2009, Karlstads universitet
  • Ämneslärare (Engelska, Svenska, Spanska, Historia): Juli 1989-December 2004: Olika skolor (högstadium, gymnasium) i Sverige
Publisert 14. nov. 2018 18:16 - Sist endret 22. sep. 2021 20:55