English version of this page

Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE)

EDUCATE er et forsknings- og evalueringsprosjekt som ser på innføringen av Fagfornyelsen i ulike fag knyttet til livsmestring, utforskende kompetanse og digital kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i perioden 2021-2025.

Bilde fra et klasserom med elever som sitter på pultene sine med PCer i fanget (foto: Colourbox).

Prosjektet EDUCATE består av et stort forskningsteam med ekspertise innenfor  utdanningsforskning i en rekke fag (Foto: Colourbox).

Om prosjektet

EDUCATE gjennomfører sammenlignende klasseromsstudier på barne- og ungdomstrinnet og i videregående skole over tid (2021-2025) og på tvers av reformer (LK06 og LK20). 

EDUCATE har som mål å utvikle forståelse for hvordan lærere trekker inn livsmestring, utforskende og digital kompetanse i fagene

 • engelsk
 • fremmedspråk
 • krle/religion og etikk
 • matematikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag/-kunnskap

Forskerne gjennomfører systematiske videoobservasjoner i klasserommet av undervisning i de samme klassene over tid ved skoler i ulike deler av landet. Dette kombineres med (a) logger og intervjuer blant lærere og skoleledere, (b) spørreskjema og arbeider fra elevene og (c) resultater fra nasjonale spørreundersøkelser og tester blant elever. 

Figur i oransje med sirkler som viser forskningsdesignet i EDUCATE: designet kombinerer ulike kilder ved å studere perspektiver blant skoleledere og lærere (selvrapportert perspektiv), observere faktiske undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet (observert perspektiv), og elevenes opplevelser og målte kompetanse (erfart perspektiv og målt kompetanse)).
Figuren viser forskningsdesignet i EDUCATE: designet kombinerer ulike kilder ved å samle inn logger og intervjuer blant skoleledere og lærere (selvrapportert perspektiv), faktiske undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet (observert perspektiv), og spørreundersøkelser og tester blant elever (erfart perspektiv og målt kompetanse).

Delprosjekter

EDUCATE er organisert i tre delprosjekter. I tillegg er to offentlig sektor-ph.d. prosjekter tilknyttet EDUCATE:

Delprosjekt 1: Implementering av fagfornyelsen i fagene - elevperspektiver, skoleutvikling og læreres profesjonsfellesskap

Ledes av Lisbeth M Brevik. Prosjektmedlemmer: Beate Goldschmidt-GjerløwRebecca Linnéa Söderström BarrengInga Staal Jenset og Judit Novak

Delprosjekt 1 ser på elevperspektiver, skoleutvikling og læreres profesjonsfellesskap på tvers av fag. Delprosjekt 1 undersøker hvordan Fagfornyelsen kommer til uttrykk i skoleutviklingsprosesser, gjennom skoleledelsens støtte til operasjonalisering av digital og utforskende kompetanse i fag og læreres profesjonsutvikling.

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 1

Delprosjekt 2: Utforskende kompetanse og livsmestring

Ledes av Gerard Doetjes. Prosjektmedlemmer: Kirsten Marie HartvigsenMai Lill Suhr LundeCamilla Gudmundsdatter Magnusson og Henriette Hogga Siljan. Off. phd: Ingrid Handeland.

Delprosjekt 2 analyserer i hvilken grad Fagfornyelsen bidrar til mer utforskende kompetanse og livsmestring i fagene. I delprosjekt 2 undersøker vi hvordan lærere jobber med å utvikle utforskende kompetanse og livsmestring i fagene, hvordan dette realiseres gjennom undervisnings- og vurderingspraksiser i klasserommet, samt læreres og elevers erfaringer med slike praksiser over tid.

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 2

Delprosjekt 3: Digital kompetanse og algoritmisk tenkning

Ledes av Greta Björk Gudmundsdottir. Prosjektmedlemmer: Nora Elise Hesby MathéOve Edvard Hatlevik og Roar Bakken Stovner. Off phd: Anja Isaksen.

Delprosjekt 3 analyserser i hvilken grad Fagfornyelsen bidrar til styrket digital kompetanse og algoritmisk tenkning i fagene. I delprosjekt 3 undersøker vi hvordan lærere jobber med å utvikle digital kompetanse og algoritmisk tenkning i fagene, hvordan dette realiseres gjennom undervisnings- og vurderingspraksiser i klasserommet, samt læreres og elevers erfaringer med slike praksiser over tid. 

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 3

Offentlig PhD: (Digital) livsmestring

De to offentlig sektor-ph.d. prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) for perioden 2022-2026, i samarbeid med henholdsvis Oslo Kommune Utdanningsetaten/Marienlyst skole og Viken Fylkeskommune/Strømmen videregående skole. Begge doktorgradsprosjektene ser på hvordan livsmestring innføres i ulike fag i skolen, med engelsk som kjernefag. 

Les mer om Ingrid Evertsens prosjekt: Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

Les mer om Anja Isaksens prosjekt: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen.

 

Mål

Prosjektets mål er å:

 1. utvikle kunnskap om hvordan realiseringen av livsmestring, utforskende og digital kompetanse i fagfornyelsen påvirker og eventuelt endrer praksis
 2. utvikle ny og etterspurt kunnskap om hvordan lærere gjennomfører undervising og vurdering av utforskende og digital kompetanse i naturlige undervisningskontekster
 3. undersøke erfaringene med slike praksiser blant elever, lærere og skoleledere
 4. identifisere læreres og elevers perspektiver på praksisendringer for å foreslå implikasjoner for fremtidig praksis.

Finansiering

EDUCATE er finansiert av Utdanningsdirektoratet for perioden 2021-2025.

Publisert 7. juli 2021 23:26 - Sist endret 25. sep. 2022 15:55