Kirsten Marie Hartvigsen

Bilde av Kirsten Marie Hartvigsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publikasjoner

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). How audience members envision new testament characters: Mental character models, blending, and the reception of Luke 1:5-2:52. Biblical Interpretation. ISSN 0927-2569. 29(4-5), s. 551–589. doi: 10.1163/15685152-29040007.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). The Complexity of Aseneth's Transformation, The Complexity of Conversion. Intersectional Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond. Equinox Publishing. ISSN 9781781795729.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie & Tørresen, Kristina (2019). Beyond the Bullet Points: Teaching the Bible in Norwegian Upper Secondary Religious Education. Religious Education. ISSN 0034-4087. s. 1–13. doi: 10.1080/00344087.2019.1706018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). Knowledge about the Bible and Skills for Biblical Interpretation Imparted by Norwegian RE Textbooks for Upper Secondary Education. Religious Education. ISSN 0034-4087. doi: 10.1080/00344087.2019.1677997.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2017). The Meal Formula, the Honeycomb, and Aseneth's Transformation. I Hellholm, David & Sänger, Dieter (Red.), The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153918-3. s. 223–251.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2011). Matthew 28:9-20 and Mark 16:9-20: Different Ways of Relating Baptism to the Joint Mission of God, John the Baptist, Jesus, and their Adherents. I Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind & Hellholm, Christer (Red.), Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-024751-0. s. 655–715. doi: 10.1515/9783110247534.655.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2018). Aseneth's Transformation. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-036337-1. 246 s.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). Prepare the Way of the Lord:Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-025347-4. 621 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). Religion as a content subject in CLIL instruction.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Hartvigsen, Kirsten Marie; Sylvén, Liss Kerstin & Olsson, Eva (2021). CLIL instruction in Norway and Sweden: Challenges and benefits.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). How Readers Envision New Testament Characters: Mental Character Models, Blending, and the Reception of Luke 1:5–2:52.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2020). The Complexity of Aseneth's Transformation.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). The Malleability of Key Identity Markers in “Joseph and Aseneth” .
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2018). Rethinking Joseph and Aseneth .
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2016). Who Has the Last Laugh? Humor and Revelation in Mark’s Passion Story.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). The Meal Formula and the Honeycomb in Joseph and Aseneth.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). The Meal-Formulas in Joseph and Aseneth.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2010). Canon, Fanon and the Gospel of Mark: Simulations of the Markan Plots in Light of the Divergent Endings.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2010). "You Spoke and It Came into Being".
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2009). Baptism in Matt 28:19-20 and Mark 16:9-20.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2008). Baptism in Matt 28:19-20/Mark 16:9-20.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Baran, Mukkader; Beiler Rodrick, Ingrid & Brkan-Masud, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-69249.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick & Brkan-Musad, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-69249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2009). "Prepare the Way of the Lord:" Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. Unipub forlag.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2001). "Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor (Mark. 3,35)" : disiplene i Markusevangeliet analysert ved hjelp av narrativ og lingvistisk teori. [Forfatteren].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:46 - Sist endret 7. aug. 2018 10:29