Kirsten Marie Hartvigsen

Bilde av Kirsten Marie Hartvigsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). The Complexity of Aseneth's Transformation, In  The Complexity of Conversion. Intersectional Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781795729.  Chapter 9. Vis sammendrag
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). Knowledge about the Bible and Skills for Biblical Interpretation Imparted by Norwegian RE Textbooks for Upper Secondary Education. Religious Education.  ISSN 0034-4087. . doi: 10.1080/00344087.2019.1677997
 • Hartvigsen, Kirsten Marie & Tørresen, Kristina (2019). Beyond the Bullet Points: Teaching the Bible in Norwegian Upper Secondary Religious Education. Religious Education.  ISSN 0034-4087.  s 1- 13 . doi: 10.1080/00344087.2019.1706018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2017). The Meal Formula, the Honeycomb, and Aseneth's Transformation, In David Hellholm & Dieter Sänger (ed.),  The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153918-3.  -.  s 223 - 251
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2011). Matthew 28:9-20 and Mark 16:9-20: Different Ways of Relating Baptism to the Joint Mission of God, John the Baptist, Jesus, and their Adherents, In David Hellholm; Tor Vegge; Øyvind Norderval & Christer Hellholm (ed.),  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  Kapittel.  s 655 - 715

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2018). Aseneth's Transformation. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-036337-1.  246 s. Vis sammendrag
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). Prepare the Way of the Lord:Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-025347-4.  621 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2021). How Readers Envision New Testament Characters: Mental Character Models, Blending, and the Reception of Luke 1:5–2:52.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2020). The Complexity of Aseneth's Transformation.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2019). The Malleability of Key Identity Markers in “Joseph and Aseneth”.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2018). Rethinking Joseph and Aseneth.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2016). Who Has the Last Laugh? Humor and Revelation in Mark’s Passion Story.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). The Meal Formula and the Honeycomb in Joseph and Aseneth.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2012). The Meal-Formulas in Joseph and Aseneth.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2010). Canon, Fanon and the Gospel of Mark: Simulations of the Markan Plots in Light of the Divergent Endings.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2010). "You Spoke and It Came into Being".
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2009). Baptism in Matt 28:19-20 and Mark 16:9-20.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2009). "Prepare the Way of the Lord:" Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2008). Baptism in Matt 28:19-20/Mark 16:9-20.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie (2001). "Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor (Mark. 3,35)" : disiplene i Markusevangeliet analysert ved hjelp av narrativ og lingvistisk teori.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:46 - Sist endret 7. aug. 2018 10:29