Julius Kristjan Bjørnsson

Bilde av Julius Kristjan Bjørnsson
English version of this page
Telefon +47 22857719
Mobiltelefon +47 91134593 +47 91134593
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Psykometri, læring og utdanning og relasjoner til psykologiske aspekter. Nasjonale prøver, internasjonale utdanningsstudier. Psykofysiologi.
 

Bakgrunn

Klinisk psykolog opprinnelig med mye psykofysiologisk forskning med vekt på søvn og søvnforstyrrelser. Epidemiologisk forskning og undervisning i psykometri for psykologistudenter.

Direktør for Islands evalueringsinstututt i 15 år med ansvar for alle nasjonale prøver, og Islands deltakelse i internasjonale studier.

Seniorrådgiver på Utdanningsdirektoratet med ansvar for psykometri og tekniske aspekter ved alle direktoratets prøver.
...

 

Emneord: Nasjonale prøver, EKVA, Psykometri

Publikasjoner

 • Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard & Bjørnsson, Julius Kristjan (2022). Supportive climates and science achievement in the Nordic countries: lessons learned from the 2015 PISA study. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 10(1), s. 1–28. doi: 10.1186/s40536-022-00123-x.
 • Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag? . I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Profesjonelle fellesskap på ungdomstrinnet som del av skolens utvikling. I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hovedfunn fra TALIS 2018-undersøkelsen . I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen? I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. s. 57–86. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Björnsson, Julius Kristjan (2020). Teaching culturally diverse student groups in the Nordic countries: What can the TALIS 2018 data tell us? . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 75–97. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_4.
 • Mittal, Oleksandra; Nilsen, Trude & Björnsson, Julius Kristjan (2020). Measuring equity across the Nordic education systems: Conceptual and methodological choices as implications for educational policies. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 43–71. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_3.
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Björnsson, Julius Kristjan (2018). Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4), s. 1–24. doi: 10.5617/adno.6273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 173–198. doi: 10.18261/9788215030067-2018-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene? I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 150–172. doi: 10.18261/9788215030067-2018-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 76–93. doi: 10.18261/9788215030067-2018-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 12–34. doi: 10.18261/9788215030067-2018-02. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Mittal, Oleksandra; Nilsen, Trude & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Measuring Educational Equity Across Nordic Countries. Conceptual and Methodological Choices as Implications for Educational Policies [Paper presentation]. The 9th IEA International Research Conference (IRC), Dubai, UAE. https://online.flippingbook.com/view/1029174133/.
 • Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6647.
 • Björnsson, Julius Kristjan & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2021). Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2020). TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:49 - Sist endret 27. jan. 2017 09:22