Julius Kristjan Bjørnsson

Image of Julius Kristjan Bjørnsson
Norwegian version of this page
Phone +47 22857719
Mobile phone +47 91134593
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Psychometrics, educational and psychological testing.  Relations between educational attainment and psychological aspects of Learning.  National testing, international comparative educational testing.  Psychophysiology and sleep.

Background

Originally trained as a clinical psychologist, experience n psychophysiological Research With emphasis on sleep and sleep disturbances.

Director of the Icelandic Educational Testing Institute for 15 years, Responsible for national tests, and Icelands participation in several international testing programs.

Senior adviser at the Norwegian Directorate of Education and Training, responsible for psychometrics and technical aspects of all tests published by the directorate.

 

Tags: Psychometrics, National tests, EKVA

Publications

 • Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard & Bjørnsson, Julius Kristjan (2022). Supportive climates and science achievement in the Nordic countries: lessons learned from the 2015 PISA study. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 10(1), p. 1–28. doi: 10.1186/s40536-022-00123-x.
 • Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag? . In Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Ed.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Profesjonelle fellesskap på ungdomstrinnet som del av skolens utvikling. In Björnsson, Julius Kristjan (Eds.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hovedfunn fra TALIS 2018-undersøkelsen . In Björnsson, Julius Kristjan (Eds.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen? In Björnsson, Julius Kristjan (Eds.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. p. 57–86. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.123. Full text in Research Archive
 • Björnsson, Julius Kristjan (2020). Teaching culturally diverse student groups in the Nordic countries: What can the TALIS 2018 data tell us? . In Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. p. 75–97. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_4.
 • Mittal, Oleksandra; Nilsen, Trude & Björnsson, Julius Kristjan (2020). Measuring equity across the Nordic education systems: Conceptual and methodological choices as implications for educational policies. . In Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Ed.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. p. 43–71. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_3.
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere? In Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Ed.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. p. 222–241. doi: 10.18261/9788215040066-2020-09. Full text in Research Archive
 • Björnsson, Julius Kristjan (2018). Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4), p. 1–24. doi: 10.5617/adno.6273. Full text in Research Archive
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 173–198. doi: 10.18261/9788215030067-2018-09. Full text in Research Archive
 • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene? In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 150–172. doi: 10.18261/9788215030067-2018-08. Full text in Research Archive
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 76–93. doi: 10.18261/9788215030067-2018-05. Full text in Research Archive
 • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. In Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Ed.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. p. 12–34. doi: 10.18261/9788215030067-2018-02. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Mittal, Oleksandra; Nilsen, Trude & Bjørnsson, Julius Kristjan (2021). Measuring Educational Equity Across Nordic Countries. Conceptual and Methodological Choices as Implications for Educational Policies [Paper presentation]. The 9th IEA International Research Conference (IRC), Dubai, UAE. https://online.flippingbook.com/view/1029174133/.
 • Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6647.
 • Björnsson, Julius Kristjan & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2021). Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Full text in Research Archive
 • Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger & Björnsson, Julius Kristjan (2020). TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

View all works in Cristin

Published Aug. 15, 2016 12:49 PM - Last modified Sep. 29, 2016 11:49 AM