Julius Kristjan Björnsson

Image of Julius Kristjan Björnsson
Norwegian version of this page
Phone +47 22857719
Mobile phone +47 91134593 +4791134593
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Psychometrics, educational and psychological testing.  Relations between educational attainment and psychological aspects of Learning.  National testing, international comparative educational testing.  Psychophysiology and sleep.

Background

Originally trained as a clinical psychologist, experience n psychophysiological Research With emphasis on sleep and sleep disturbances.

Director of the Icelandic Educational Testing Institute for 15 years, Responsible for national tests, and Icelands participation in several international testing programs.

Senior adviser at the Norwegian Directorate of Education and Training, responsible for psychometrics and technical aspects of all tests published by the directorate.

 

Tags: Psychometrics, National tests, EKVA

Publications

  • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 222 - 241 Full text in Research Archive.
  • Björnsson, Julius Kristjan (2018). Om lenkefeil og ekvivaleringsmetoder på nasjonale prøver: Evaluering av endring over tid. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4), s 1- 24 . doi: 10.5617/adno.6273 Full text in Research Archive.
  • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  8.  s 173 - 198 Full text in Research Archive.
  • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (2018). Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  7.  s 150 - 172 Show summary
  • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Fødselsmåned og skoleprestasjoner, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  4.  s 76 - 93 Show summary
  • Olsen, Rolf Vegar & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  1.  s 12 - 34 Show summary

View all works in Cristin

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Aug. 15, 2016 12:49 PM - Last modified Sep. 29, 2016 11:49 AM