Nora Elise Hesby Mathé

Bilde av Nora Elise Hesby Mathé
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, elevers oppfatning av og forhold til det politiske, begrepsforståelse, politikk og demokrati

 

PhD-prosjekt:

Students’ Perceptions of Democracy, Politics and Citizenship Preparation in Upper Secondary Social Studies

The main purpose of the study is to investigate how 16 – 17-year-old students enrolled in the obligatory subject ‘social studies’ perceive and relate to the concepts of ‘democracy’ and ‘politics’. In addition, the study aims at investigating the students’ perspectives on the school subject social studies and which factors that are related to students’ perceptions of citizenship preparation in the subject. Democratic and political theory as well as literature on citizenship education frame the study. The project utilises multiple methods: group interviews, individual interviews and a quantitative survey.

Veileder: Eyvind Elstad

Biveileder: Lisbeth M Brevik

 

Undervisning og veiledning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, PPU:

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk:

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4010/

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4020/

Veiledning av masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk.

 

Bakgrunn

Mastergrad i samfunnsfagdidaktikk. Masteroppgave: "Det handler om å gi elevene byggesteiner": En klasseromsstudie av bruk av samfunnsfaglige begreper i Politikk og menneskerettigheter (Hesby 2010).

Lektor ved Persbråten Vgs 2010-2012

Lektor ved Kongshavn Vgs 2012-2014

Samarbeid

Forskergruppen TEPEC

Forskerskolen NATED, spor 2 (Teaching, Learning and Subject Domains)

Emneord: Samfunnsfagdidaktikk, Fagdidaktikk

Publikasjoner

I media

Ungdommers forhold til politikk i sosiale medier

13.10.2017: Forsiden til UiO

12.10.2017: Forskning.no

  • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Engagement, Passivity and Detachment: 16-year-old Students’ Conceptions of Politics and the Relationship between People and Politics. British Educational Research Journal.  ISSN 0141-1926. . doi: 10.1002/berj.3313 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2017). Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  2017(3), s 71- 96
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies :. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 271- 289

Se alle arbeider i Cristin

  • Aashamar, Peter; Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3)
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2018). Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation in Upper Secondary Social studies.
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). How do 16-year-old students characterise political issues?.
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Similarities and differences between 16-year-old students’ and academics’ characterisation of criteria for more or less political issues.
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Students’ conceptions of politics and the relationship between people and politics.
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). 16-year-old students' understanding of the concept of politics: Some conceptual challenges in a PhD project..
  • Mathé, Nora Elise Hesby (2015). Begrepsforståelse i samfunnsfag. Hva vil vi med begrepene?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 68- 72

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:37 - Sist endret 12. jan. 2018 13:30