Nora Elise Hesby Mathé

Bilde av Nora Elise Hesby Mathé
English version of this page
Telefon +47 22844463
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, klasseromsforskning, videodata, kunnskapsdomener i samfunnsfag, elevers forhold til det politiske, begrepsforståelse, politikk og demokrati

 

Postdoktorprosjekt (2019 - 2020):

Tittel: Examining how students and teachers engage with knowledge domains in social studies

Prosjektet er tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence.

 

PhD-prosjekt (avsluttet 2019):

Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation

The main purpose of the study is to investigate how 16 – 17-year-old students enrolled in the obligatory subject ‘social studies’ perceive and relate to the concepts of ‘democracy’ and ‘politics’. In addition, the study aims at investigating the students’ perspectives on the school subject social studies and which factors that are related to students’ perceptions of citizenship preparation in the subject. Democratic and political theory as well as literature on citizenship education frame the study. The project utilises multiple methods: group interviews, individual interviews and a quantitative survey.

Veileder: Eyvind Elstad

Biveileder: Lisbeth M Brevik

 

Undervisning og veiledning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, Lektorprogrammet og PPU:

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/kultur-samfunnsfag/index.html

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4001/index.html

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4002/index.html

Veiledning av masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html

 

Biveileder for PhD-kandidat Eivind Larsen (2020 - )

Bakgrunn

Postdoktor i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence (2019 - 2020).

PhD i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2019).

Mastergrad i samfunnsfagdidaktikk. Masteroppgave: "Det handler om å gi elevene byggesteiner": En klasseromsstudie av bruk av samfunnsfaglige begreper i Politikk og menneskerettigheter (Hesby, 2010).

Lektor ved Persbråten Vgs 2010-2012

Lektor ved Kongshavn Vgs 2012-2014

Samarbeid

Områderedaktør for samfunnsfag, Acta Didactica Norden (2020 - )

Medlem av redaksjonsrådet, Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (2020 - )

Forskningssamarbeid med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

Forskningssamarbeid med Graduate School of Education, University of California, Berkeley

Forskergruppen SISCO (2019 - )

Forskergruppen TEPEC (2014 - 2019)

Forskerskolen NATED, spor 2 (Teaching, Learning and Subject Domains)

Emneord: Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk

Publikasjoner

I media

Elevers innsats i samfunnsfag

13.5.2020: Korleis få elevane engasjert i samfunnsfag?

Demokrati og politikk i samfunnsfag

Podkast-intervju: Lektor Lomsdalens innfall

Ungdommers forhold til politikk i sosiale medier

13.10.2017: Forsiden til UiO

12.10.2017: Forskning.no

 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  (1), s 65- 87 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students’ Perceptions of Citizenship Preparation in Social Studies: The Role of Instruction and Students’ Interests.. Journal of Social Science Education.  ISSN 1611-9665.  17(3), s 75- 87 . doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v0-i0-1779 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students' perceptions of citizenship preparation in social studies: The role of instruction and students' interests. Journal of Social Science Education.  ISSN 1611-9665.  17(3), s 74- 86 . doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v17-i3-1779
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Engagement, Passivity and Detachment: 16-year-old Students’ Conceptions of Politics and the Relationship between People and Politics. British Educational Research Journal (BERJ).  ISSN 0141-1926. . doi: 10.1002/berj.3313 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2017). Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica.  ISSN 2000-9879.  2017(3), s 71- 96 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies :. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 271- 289 . doi: 10.5617/adno.2437

Se alle arbeider i Cristin

 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 301. Vis sammendrag
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). PhD revisited: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation and Implications for Social Studies Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  3(1) . doi: https://doi.org/10.7577/njcie.3355
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). Preparing to teach democracy: Student teachers’ assessment of a democracy exercise in social studies teacher education.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Sandahl, Johan (2019). Between the lifeworld and academia: Defining political issues in social science education.
 • Aashamar, Peter; Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 31- 35
 • Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Brøyn, Tore & Mathé, Nora Elise Hesby (2018, 12. september). Intervju: Ungdommers forhold til politikk og demokrati. [Fagblad].  Bedre skole.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2018). Seminar, University of Oxford: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation in Upper Secondary Social studies.
 • Aashamar, Peter Nicolai; Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: Diskusjon og demokrati. En videostudie av muligheter for diskusjon om samfunnsfaglige tema.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation ECER: Students’ conceptions of politics and the relationship between people and politics.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation ECPR: Similarities and differences between 16-year-old students’ and academics’ characterisation of criteria for more or less political issues.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation Nofa6: How do 16-year-old students characterise political issues?.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Conference presentation, AERA: Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Presentation, University of Oxford: 16-year-old students' understanding of the concept of politics: Some conceptual challenges in a PhD project..
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2015). Begrepsforståelse i samfunnsfag. Hva vil vi med begrepene?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 68- 72

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:37 - Sist endret 6. okt. 2020 20:27