Nora Elise Hesby Mathé

Førsteamanuensis
Bilde av Nora Elise Hesby Mathé
English version of this page
Telefon +47 22844463
Rom 307
Brukernavn
Besøksadresse NHA

Faglige interesser

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, klasseromsforskning, videodata, kunnskapsdomener i samfunnsfag, begrepsforståelse, politikk og demokrati, mixed methods.

Prosjekter

Jeg er tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence og er en av prosjektlederne for studien Quality in Social Science Teaching (QUISST).

Undervisning og veiledning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, Lektorprogrammet og PPU:

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/kultur-samfunnsfag/index.html

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4001/index.html

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4002/index.html

Veiledning av masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html

 

Hovedveileder for offentlig PhD-kandidat Anja Ramfjord Isaksen (EDUCATE, 2022 - 2026) og biveileder for PhD-kandidatene Eivind Larsen (2020 - 2021) og Jonas Henau Teglbjærg (2021 - ).

Bakgrunn

Postdoktor i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence (2019 - 2020).

PhD i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2019).

Mastergrad i samfunnsfagdidaktikk. Masteroppgave: "Det handler om å gi elevene byggesteiner": En klasseromsstudie av bruk av samfunnsfaglige begreper i Politikk og menneskerettigheter (Hesby, 2010).

Lektor ved Persbråten Vgs 2010-2012

Lektor ved Kongshavn Vgs 2012-2014

Roller og verv

Medlem av Akademiet for yngre forskere (2021 - )

Områderedaktør for samfunnsfag, Acta Didactica Norden (2020 - )

Medlem av redaksjonsrådet, Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (2020 - )

Medlem av referansegruppe, fornying av demokratisenter for unge, Eidsvoll 1814

Samarbeid

Forskningssamarbeid med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

Forskningssamarbeid med Graduate School of Education, University of California, Berkeley

Forskergruppen SISCO (2019 - )

Forskergruppen TEPEC (2014 - 2019)

Forskerskolen NATED, spor 2 (Teaching, Learning and Subject Domains)

Emneord: Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Mixed methods som forskningsdesign . I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2020). Preparing to Teach Democracy: Student Teachers’ Perceptions of the ‘Democracy Cake’ as a Set of Teaching Materials in Social Science Education. Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 19(3), s. 66–85. doi: 10.4119/jsse-1243. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2020). Exploring students’ effort in social studies. Nordidactica. ISSN 2000-9879. s. 65–87. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students' perceptions of citizenship preparation in social studies: The role of instruction and students' interests. Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 17(3), s. 74–86. doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v17-i3-1779.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2018). Students’ Perceptions of Citizenship Preparation in Social Studies: The Role of Instruction and Students’ Interests. . Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 17(3), s. 75–87. doi: 10.4119/UNIBI/jsse-v0-i0-1779. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Engagement, Passivity and Detachment: 16-year-old Students’ Conceptions of Politics and the Relationship between People and Politics. British Educational Research Journal (BERJ). ISSN 0141-1926. doi: 10.1002/berj.3313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Elstad, Eyvind (2017). Elevers vurdering av politikeres bruk av sosiale medier i et postfakta-samfunn og implikasjoner for samfunnsfaget. Nordidactica. ISSN 2000-9879. 2017(3), s. 71–96. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies :. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 271–289. doi: 10.5617/adno.2437.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathé, Nora Elise Hesby & Christensen, Anders S. (2022). Higher order thinking in Social Science classrooms in Denmark and Norway.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Christensen, Anders S. (2022). Higher order thinking in social studies.
 • Lund, Bjarte Aarmo; Korsvoll, Nils Hallvard & Mathé, Nora Elise Hesby (2022). Ukens spørsmål: Hva er egentlig ytringsfrihet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Mathé, Nora Elise Hesby; Ole Martin, Bakkevold & Bjermeland, Monica (2022). Vil helst være anonyme i sosiale medier (aktueltsak, UV). [Internett]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/podkast/laering/podk.
 • Mathé, Nora Elise Hesby; Bjermeland, Monica & Ole Martin, Bakkevold (2022). Podcast: Vil helst være anonyme i sosiale medier. [Internett]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/podkast/laering/podk.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Christensen, Anders Stig (2021). Hovedinnlegg: Høyere ordens tenkning i samfunnsfag .
 • Lohne, Kjersti; Mathé, Nora Elise Hesby; Myksvoll, Mari Skuggedal & Reinertsen, Hilde (2021). Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Sæther, Elin (2021). Klasseledelse og utvikling av ytringsnormer i samfunnsfag. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 310–324.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Samfunnsfag og unges politiske engasjement. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 191–207.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Arbeid med fagbegreper i samfunnsfag. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 156–172.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2021). Forord, Fortellinger om flukt. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047614.
 • Bragdø, Magnus Børre & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Ungdomsskoleelevers demokratiske deltagelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2021(1), s. 68–72.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2020). Kritiske øyeblikk i møter mellom kunnskapsdomener i samfunnsfag.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2020). Demokrati i skolen.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Lomsdalen, Christian (2019). Nora Mathé om demokrati og politikk. [Internett]. https://lektorlomsdalen.no/2019/05/ll-155-nora-mathe-om-demo.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). Preparing to teach democracy: Student teachers’ assessment of a democracy exercise in social studies teacher education.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Sandahl, Johan (2019). Between the lifeworld and academia: Defining political issues in social science education.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). PhD revisited: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation and Implications for Social Studies Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 3(1). doi: 10.7577/njcie.3355.
 • Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet . Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Brøyn, Tore & Mathé, Nora Elise Hesby (2018). Intervju: Ungdommers forhold til politikk og demokrati. [Fagblad]. Bedre skole.
 • Aashamar, Peter Nicolai; Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2018). Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 31–35.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation ECPR: Similarities and differences between 16-year-old students’ and academics’ characterisation of criteria for more or less political issues.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation Nofa6: How do 16-year-old students characterise political issues?
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2017). Conference presentation ECER: Students’ conceptions of politics and the relationship between people and politics.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Conference presentation, AERA: Students' understanding of the concept of democracy and implications for teacher education in social studies .
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2016). Presentation, University of Oxford: 16-year-old students' understanding of the concept of politics: Some conceptual challenges in a PhD project.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2015). Begrepsforståelse i samfunnsfag. Hva vil vi med begrepene? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 68–72.
 • Mathé, Nora Elise Hesby (2019). Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.
 • Aashamar, Peter Nicolai; Mathé, Nora Elise Hesby & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: Diskusjon og demokrati. En videostudie av muligheter for diskusjon om samfunnsfaglige tema. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:37 - Sist endret 24. aug. 2022 10:15