English version of this page

Linking Instruction and Student Experiences (LISE)

Videoprosjektet LISE (Linking Instruction and Student Experiences) undersøker sammenhengen mellom undervisning i klasserommet og elevenes syn på undervisningen i norsk, matematikk, engelsk, fransk, naturfag, og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

I forskningen brukes blant annet video av klasseromsundervisningen. Foto: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

I 2014 ble det NFR-finansierte prosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA) igangsatt for å øke kunnskapen om undervisning i klasserommet, elevenes synspunkter på undervisningen og elevenes ferdigheter. Datainnsamlingen ble gjort i 46 klasserom på 8. trinn, skoleåret 2014-15. LISA-teamet filmet undervisningstimer i matematikk og norsk, elevene har svart på en omfattende spørreundersøkelse, og forskerne ser på nasjonale prøver for å vite noe om den faglige fremgangen.

Om LISE-prosjektet

I 2015 ble prosjektet Linking Instruction and Student Experiences (LISE) igangsatt for å følge opp undervisningen i utvalgte LISA-klasserom på 9. og 10. trinn, skoleårene 2015-16 og 2016-17. I tillegg til LISA-fagene norsk og matematikk, inkluderte vi undervisning i engelsk, fransk, naturfag og samfunnsfag i de samme klassene. LISE har samlet data fra fem av de opprinnelige klasserommene, pluss to nye klasser, inkludert en internasjonal klasse. Hvert av skoleårene har vi filmet fire til fem timer i hvert fag i hvert klasserom, pluss delingstimer i norsk, matematikk, engelsk og naturfag, noe som gir til sammen 290 filmede undervisningstimer. LISE ledes av Professor Kirsti Klette, med Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik som prosjektkoordinator.

Forskningsdesign

LISE bruker det samme forskningsdesignet som er utviklet i LISA, men her kobler vi kun video-observasjoner fra undervisning i klasserommet med elevsynspunkter på undervisningen i en spørreundersøkelse. Vi bruker blant annet kodingsmanualen Protocol for Language Arts Teaching Observation (PLATO), som er utviklet av våre samarbeidspartnere ved Stanford University i California, USA, Professor Pam Grossman og hennes team (Grossman, 2015) til å analysere videoene.

Publisert 21. des. 2017 12:12 - Sist endret 23. apr. 2018 23:44

Kontakt

Prosjektleder:

Professor Kirsti Klette

Prosjektkoordinator:

Førsteamanuensis
Lisbeth M. Brevik