Ulrikke Elisabeth Rindal

Bilde av Ulrikke Elisabeth Rindal
English version of this page
Telefon +47-22854152
Brukernavn
Besøksadresse 3. etg. Nils Henrik Abels Hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Engelskdidaktikk, Språkvitenskap og lingvistikk, Læring og utdanning, Språktilegnelse

Publikasjoner

 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). PhD revisited: Meaning in English. L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter x.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2018). English didactics doctoral research – state of the art, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter x.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). Pronunciation, In Andrew Linn (ed.),  Investigating English in Europe: Contexts and Agendas.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-895-2.  Kapittel 3.6.  s 93 - 98
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fagdidaktisk makeover. Om utviklingen av en integrert studiedesign i engelsk didaktikk i lærerutdanningen, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  16.  s 185 - 194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 1.  s 13 - 36
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Who owns English in Norway? L2 attitudes and choices among learners, In Andrew Linn; Neil Bermel & Gibson Ferguson (ed.),  Attitudes towards English in Europe.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-551-7.  Part III: Attitudes towards English in Schools.  s 241 - 270
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Sollid, Hilde (2015). Hva mener vi om språk - sosiolingvistikk i norsk og engelsk, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 4.  s 57 - 66
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Questioning English standards: Learner attitudes and L2 choices in Norway. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507.  33(3-4), s 313- 334 . doi: 10.1515/multi-2014-0015
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). What is English?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2)
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Piercy, Caroline (2013). Being 'neutral'? English pronunciation among Norwegian learners. World Englishes.  ISSN 0883-2919.  32(2), s 211- 229 . doi: 10.1111/weng.12020
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2010). Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among Norwegian learners of English. Journal of Sociolinguistics.  ISSN 1360-6441.  14(2), s 240- 261 . doi: 10.1111/j

Se alle arbeider i Cristin

 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (ed.) (2018). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  400 s.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (red.) (2015). Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  215 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The Quality of Oral Feedback in English L2 instruction.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The monolingual, bilingual or multilingual English classroom?.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The monolingual, bilingual or multilingual English classroom?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2018). Introduction, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Introduction.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). Conference paper: The Quality of Oral Feedback in English Instruction.
 • Ianuzzi, Manuela; Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). What is English?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). Å nå fram til skolen med sosiolingvistikken.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Haukland, Ola (2017). Om å snakke norskengelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2, s 82- 87
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Haukland, Ola (2017). Perceptions of Norwegian-accented English.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Iannuzzi, Manuela (2017). Uttaleundervisning i verdensspråket engelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 82- 87
 • Hjeltnes, Ingrid; Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). MA thesis: Quality teaching in text-based instruction: How can quality instruction be identified in a Year 9 English classroom, when the students are working with text?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). Oral proficiency among Norwegian learners. Implications for English studies and English teacher education..
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). "Riktig" engelsk uttale. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 79- 84
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2016). Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det?. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad.  1, s 22- 23
 • Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Lund, Andreas (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Investigating second language awareness in and for teacher education.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Methodological complications in the intersection of sociolinguistics and language education.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Perceptions of Norwegian-accented English among teachers.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2013). Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2013). Questioning English standards in Norway.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). L2 attitudes and pronunciation: Implications for the international university.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). The meaningful use of English in Norway: L2 attitudes, choices and pronunciation.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). The social meaning of English in Norway: L2 attitudes, choices and pronunciation.
 • Rindal, Ulrikke (2011). Attitudes towards English accents among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke (2011). The meaningful use of English among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke & Piercy, Caroline (2011). Constructing a 'neutral' variety of English: L2 pronunciation among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2009). Constructing identity with L2.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2009). Constructing identity with L2.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2006). Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among learners of English.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 16. jan. 2018 12:52

Prosjekter