Ulrikke Elisabeth Rindal

Bilde av Ulrikke Elisabeth Rindal
English version of this page
Telefon +47 22854152
Brukernavn
Besøksadresse Nils Henrik Abels Hus 3. etg. (Rom 310)
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Forskningsinteresser

Jeg forsker innenfor engelskdidaktikk. Mine forskningsinteresser er først og fremst relatert til sosiolingvistiske aspekter ved språklæring og språkundervisning, med særlig fokus på muntlige ferdigheter. For tiden forsker jeg på språkholdninger knyttet til aksent på engelsk, samt videobaserte studier av engelskundervisning i norske klasserom.

Doktorgrad i engelskdidaktikk (2013): Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway

Undervisning

Veiledning

Masterstudenter: Hovedveileder for Rebecca Barreng (2021), Benedicte Blom Årvik (2021), Sindre André Abelvik (2021), Hafsa Warsame (2018), Emilie Bakka Aalandslid (2018), Ola Haukland (2016). Biveileder for Rakel Skaugen (2020), Ahmed Reda (2019), Vilde Matilde Skram (2019), Kyrre Tveiten (2019), Maja Ivancevic (2018), Manuela Iannuzzi (2017).

Publikasjoner

 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly.  ISSN 0039-8322.  54(4), s 925- 953 . doi: 10.1002/tesq.564 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.  s 92 - 116
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). English in Norway: A language and a school subject in transition, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 1.  s 23 - 42
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Grædler Listuen, Sigrid (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.  s 217 - 236
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Iannuzzi, Manuela (2020). Pronunciation: Accent, identity and intelligibility, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 5.  s 117 - 136
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Communicative oral skills, In Tony Burner; Christian Carlsen & Kåre Kverndokken (ed.),  101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026597.  kapittel.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). PhD revisited: Meaning in English. L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Chapter 16.  s 335 - 355
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2019). State-of-the-art: English didactics in Norway, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Chapter 20.  s 418 - 440 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). Pronunciation, In Andrew Linn (ed.),  Investigating English in Europe: Contexts and Agendas.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-895-2.  Kapittel 3.6.  s 93 - 98
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fagdidaktisk makeover. Om utviklingen av en integrert studiedesign i engelsk didaktikk i lærerutdanningen, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  16.  s 185 - 194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 1.  s 13 - 36
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Who owns English in Norway? L2 attitudes and choices among learners, In Andrew Linn; Neil Bermel & Gibson Ferguson (ed.),  Attitudes towards English in Europe.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-1-61451-551-7.  Part III: Attitudes towards English in Schools.  s 241 - 270
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Sollid, Hilde (2015). Hva mener vi om språk - sosiolingvistikk i norsk og engelsk, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 4.  s 57 - 66
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Questioning English standards: Learner attitudes and L2 choices in Norway. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507.  33(3-4), s 313- 334 . doi: 10.1515/multi-2014-0015
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). What is English?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2) . doi: 10.5617/adno.1137
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Piercy, Caroline (2013). Being 'neutral'? English pronunciation among Norwegian learners. World Englishes.  ISSN 0883-2919.  32(2), s 211- 229 . doi: 10.1111/weng.12020
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2010). Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among Norwegian learners of English. Journal of Sociolinguistics.  ISSN 1360-6441.  14(2), s 240- 261 . doi: 10.1111/j

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimene. www.forskning.no. Vis sammendrag
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2019). Introduction, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Introduction.  s 9 - 15
 • Sundqvist, Pia; Brevik, Lisbeth M.; Sandlund, Erica & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2019). Conference paper: A comparative study of language use in L2 English multilingual secondary school classrooms in Norway and Sweden. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The Quality of Oral Feedback in English L2 instruction.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The monolingual, bilingual or multilingual English classroom?.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). Conference paper: The monolingual, bilingual or multilingual English classroom?.
 • Ivancevic, Maja; Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2018). MA thesis: Vague feedback in English L2 classrooms - A study of feedback practices in seven video recorded classrooms in lower secondary school.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). Conference paper: The Quality of Oral Feedback in English Instruction.
 • Ianuzzi, Manuela; Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). What is English?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). Å nå fram til skolen med sosiolingvistikken.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Haukland, Ola (2017). Om å snakke norskengelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2, s 82- 87
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Haukland, Ola (2017). Perceptions of Norwegian-accented English.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Iannuzzi, Manuela (2017). Uttaleundervisning i verdensspråket engelsk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 82- 87
 • Hjeltnes, Ingrid; Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). MA thesis: Quality teaching in text-based instruction: How can quality instruction be identified in a Year 9 English classroom, when the students are working with text?.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). Oral proficiency among Norwegian learners. Implications for English studies and English teacher education..
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). "Riktig" engelsk uttale. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 79- 84
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2016). Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det?. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad.  1, s 22- 23
 • Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Lund, Andreas (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Investigating second language awareness in and for teacher education.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Methodological complications in the intersection of sociolinguistics and language education.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2014). Perceptions of Norwegian-accented English among teachers.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2013). Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2013). Questioning English standards in Norway.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). L2 attitudes and pronunciation: Implications for the international university.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). The meaningful use of English in Norway: L2 attitudes, choices and pronunciation.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2012). The social meaning of English in Norway: L2 attitudes, choices and pronunciation.
 • Rindal, Ulrikke (2011). Attitudes towards English accents among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke (2011). The meaningful use of English among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke & Piercy, Caroline (2011). Constructing a 'neutral' variety of English: L2 pronunciation among Norwegian learners.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2009). Constructing identity with L2.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2009). Constructing identity with L2.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth (2006). Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among learners of English.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 12. apr. 2021 08:13

Prosjekter