English version of this page

Linking Instruction and Student Experiences (LISE)

Videoprosjektet LISE (Linking Instruction and Student Experiences) undersøker sammenhengen mellom undervisning i klasserommet og elevenes syn på undervisningen i engelsk, fransk, norsk, matematikk, naturfag, og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Foto av tomme klasserom med blått filter

I forskningen brukes blant annet video av klasseromsundervisningen. Foto: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

LISE-prosjektet bygger på det NFR-finansierte prosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA), som er gjennomført på 8. trinn i fagene norsk og matematikk. 

Om LISE-prosjektet

I 2015 ble prosjektet Linking Instruction and Student Experiences (LISE) igangsatt for å følge opp undervisningen i utvalgte LISA-klasserom på 9. og 10. trinn, skoleårene 2015-16 og 2016-17. I tillegg til norsk og matematikk, inkluderte vi undervisning i engelsk, fransk, naturfag og samfunnsfag i de samme klassene. LISE har samlet data fra fem av de opprinnelige klasserommene, pluss to nye klasser, inkludert en internasjonal klasse. Hvert av skoleårene har vi filmet 4-6 påfølgende undervisningstimer i hvert fag i hvert klasserom, noe som gir til sammen 290 filmede undervisningstimer. LISE ledes av Professor Kirsti Klette, med Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik som prosjektkoordinator.

Masterkurs

Våren 2018 tilbød vi et nytt masterkurs som bygger på dataene i LISE: EDID4001 Quality English Teaching. Her får masterstudenter muligheten til å analysere videodata, presentere sine funn og bruke data i sine masteroppgaver. Her er to videoer om kurset, fra emneansvarlig, førsteamanuensis Lisbeth M Brevik og masterstudent Vilde Matilde Skram. Her er en podcast hvor Lisbeth og Vilde diskuterer hva som skiller vurderingen og eksamen i dette kurset fra andre kurs.

Forskningsdesign

LISE bruker det samme forskningsdesignet som er utviklet i LISA, og kobler video-observasjoner fra undervisning i klasserommet med elevsynspunkter på undervisningen i en spørreundersøkelse. Vi bruker blant annet kodingsmanualen Protocol for Language Arts Teaching Observation (PLATO) til analyse av filmene, som er utviklet av våre samarbeidspartnere ved Stanford University i California, USA, Professor Pam Grossman og hennes team (Grossman, 2015). I tillegg har LISE-forskere utviklet en "time-stamping" analysemetode hvor vi registrerer hva som skjer i klasserommet og hvor ofte, regnet i sekunder (Brevik & Rindal, under review).

Publisert 21. des. 2017 12:12 - Sist endret 18. sep. 2019 09:05

Kontakt

Prosjektleder:

Professor Kirsti Klette

Prosjektkoordinator:

Førsteamanuensis
Lisbeth M. Brevik