Lisbeth M. Brevik

Førsteamanuensis og Forskerutdanningskoordinator - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Lisbeth M.  Brevik
English version of this page
Telefon +47 22856330
Mobiltelefon +47 90036500 90036500
Rom 339
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 / Blindern / 0317 Oslo

Faglige interesser

Engelskutdanning. Som språk- og leseforsker ser jeg på hvordan elever bruker språk både i og utenfor skolen - med fokus på å lære å lære. Språkompetanse er avgjørende for kunnskapsutvikling og kommunikasjon i ulike kontekster. Dette forsker jeg på i engelskfaget på ungdomstrinnet (LISE videoprosjekt) og på videregående (VOGUE gamingprosjekt), og jeg ser på tospråklig undervisning på tvers av fag (ETOS evalueringsprosjekt). Jeg kombinerer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, med fokus på mixed methods.

Fagfornyelsen
For tiden er jeg spesielt opptatt av hva som er nytt i det nye engelskfaget - og jeg knytter dette til livsmestring, mangfold og relevans, samt fagspesifikk vurdering og å lære å lære.

Bok om det nye engelskfaget: Brevik, L.M. & Rindal, U. (red.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Oslo: Universitetsforlaget.

Antologi om engelskdidaktikk: Rindal, U. & Brevik, L.M. (red.) (2019). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Oslo: Universitetsforlaget. 

Spesialnummer om lærerutdanning: Brevik, L.M. & Fosse, B.O. (red.) (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endring. Acta Didactica Norge, Vol. 10, Nr. 2.

Doktorgrad om å lære å lære: Brevik, L.M. (2015). How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Undervisning, fag- og emneansvar

Undervisning og fagansvar for engelskdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU3210, PPU3220, PPU3510D, PPU3520D) og i profesjonsstudiet (PROF3025, PROF4045). Undervisning og emneansvar for masterkursene i engelskdidaktikk (EDID4001 Quality English Teaching, EDID4009 Master's Thesis in English Didactics, EDID4102 English In and Out of SchoolEDID4115 Linguistic, Literary and Cultural Approaches to Teaching English. Undervisning og emneansvar for PhD-kurset Mixed Methods Research  (UV9501). 

Veiledning

Doktorgrad

Mastergrad 

  • Hovedveileder for Anna Andreassen (2020), Julie Darras (2020), Thea Holm (2020), Mette Hvalstad (2020), Kjersti Øvereng (2020), Øystein Gulbrandsen (2019), Annie Olafsrud (2019), Shilan Ahmadian (2018), Anja Isaksen (2018), Lisa Bentsen (2017), Katharina Køber Garvoll (2017), Manuela Iannuzzi (2017), Sigrid Graedler Listuen (2017), Mina Solberg (2017), Ingrid Hjeltnes (2016).
  • Biveileder for Vilde Haug Almestrand (2020), Kyrre Hellevang (2019), Vilde M Skram (2019), Maja Ivancevic (2018), Martina Pentrella (NTNU, 2017), Sturla Sagli (2017), Peter Aashamar (2017), Ola Andresen (2016) og Marte Sibbern (2013).

Mobilitet

Samarbeid

Etterutdanningskurs for lærere

Engelsk, lesing, lære å lære, fagspesifikk vurdering og yrkesfag

Bakgrunn

2011-15: Doktorgrad i engelsk fagdidaktikk fra UV Fakultet, UiO
2010-11: Avdelingsleder språk ved Fyrstikkalleen skole (8-13)
2000-10: Lektor ved Haugerud skole (8-10) og Kastellet skole (1-10)
2000: Hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF fakultetet UiO

Andre verv og funksjoner

2020-:  Forskerutdanningskoordinator ILS, UiO
2017-: Styremedlem (vara) UV, UiO
2013:  Styremedlem ILS, UiO
2010-12: Fagnemnd engelsk eksamen grunnskole og vgs, UDIR

Emneord: Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

I media

Engelsk i Fagfornyelsen

14.02.2020: Faglig frokost: Hva er nytt i det nye engelskfaget?

Kobler forskning og utdanning i masteremnet Quality English Teaching

10.4.2019: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
09.4.2019: NOKUTpodden #13 Den om medforskning som vurderingsform
12.3.2019: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo

Ungdom som spiller dataspill, surfer på nettet og bruker sosiale medier leser engelsk bedre enn norsk

11.9.2019: Gutter, gaming og lesing (Skolebibliotekkonferansen 2019)
28.8.2019: Yrkesfagpodden - Engelsk på yrkesfag
26.7.2019: Utdanningsnytt.no
21.3.2019: Forskning.no
21.3.2019: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
15.3.2019: NRK Nyhetsmorgen (01:50:00-01:54:30)
06.3.2019: Lektorprogrammet UiO
10.2.2019: NRK Språkteigen
08.2.2019: NRK P1 Sørlandet
08.2.2019: NRK P1 Telemark

Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing
10.1.2017: NRK P1 Telemark
10.1.2017: NRK.no Telemark
19.12.2016: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
17.12.2016: Forskning.no
10.12.2016: Aftenposten (forsideoppslag, papirutgave)
09.12.2016: Aftenposten.no

Lærerstudenters syn på høytpresterende elever
27.10.2017: NRK P2 EKKO
16.09.2016: Forskning.no
16.09.2016: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
15.09.2016: Aftenposten (papirutgave)
14.09.2016: Aftenposten.no

Dataspillere er gode i engelsk
02.3.2016: Fritt Ord (paneldebatt del 1 og del 2)
25.2.2016: Barnevakten.no
02.2.2016: Forskning.no
02.2.2016: Aftenposten Junior (papirutgave)
29.1.2016: NRK P2 Nyhetsmorgen (0:29:00-0:35:12)
29.1.2016: NRK Nyheter (09:20-11:10)
29.1.2016: NRK.no
29.1.2016: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo

Elever på yrkesfag ser mer nytte av engelskfaget enn andre
16.12.2015: Forskning.no
02.12.2015: Utdanningsforskning.no
02.12.2015: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
30.11.2015: Aftenposten (papirutgave)
30.11.2015: Utdanningsnytt.no
29.11.2015: Aftenposten
29.11.2015: Dagens Næringsliv
29.11.2015: Bygg.no

Læreres bruk av lesestrategier - En del av den tause kunnskapen
8.7.2014: Forskningsnytt, Universitetet i Oslo
3.7.2014: Utdanningsforskning.no 

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2019 02:41 - Sist endret 23. mars 2020 13:16