Lisbeth M. Brevik

Professor og forskerutdanningskoordinator - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Lisbeth M.  Brevik
English version of this page
Telefon +47 22856330
Mobiltelefon +47 90036500 90036500
Rom 339
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 / Blindern / 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser handler om engelskdidaktikk, skoleforskning og høyere utdanning. Som språk- og leseforsker er jeg interessert i  hvordan engelsk og andre språk brukes i klasserommet, og hvordan ungdommer utvikler leseforståelse i engelsk gjennom online gaming. Jeg er opptatt av koblingen mellom utdanning og forskning, forskningsetikk, forskningsmetoder (mixed methods) og åpne data. Jeg er PI for fire eksternfinansierte prosjekter og Academic Chair i Circle U.

Bok om det nye engelskfaget: Brevik, L.M. & Rindal, U. (red.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget.

Antologi om engelskdidaktikk: Rindal, U. & Brevik, L.M. (red.) (2019). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. 

Gjesteredaktør i ADNO: Brevik, L.M. & Fosse, B.O. (red.) (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endring. Acta Didactica Norge, Vol. 10, Nr. 2.

Doktorgrad om lesestrategier i engelsk: Brevik, L.M. (2015). How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Undervisning

Veiledning

  • Doktorgrad: Hovedveileder for Shilan Ahmadian (2020-24), Julie C Uvsløkk (2020-23) og Ingrid R Beiler (2016-20) ved Universitetet i Oslo, Astrid E Kure ved Høyskolen i Østfold (2018-23) og Karina R Mahan ved Universitetet  i Sørøst-Norge (2015-18). Biveileder for Victoria Batt-Rawden ved Høgskolen i Innlandet (2019-22), og Nora E H Mathé ved Universitetet  i Oslo (2017-19).
  • MastergradHovedveileder for Anna Andreassen (2021), Julie Darras (2021), Magnus Hasting (2021), Sarah Aspli (2021), Thea Holm (2020), Mette Hvalstad (2020), Kjersti Øvereng (2020), Øystein Gulbrandsen (2019), Annie Olafsrud (2019), Shilan Ahmadian (2018), Anja Isaksen (2018), Lisa Bentsen (2017), Katharina Garvoll (2017), Manuela Iannuzzi (2017), Sigrid Listuen (2017), Mina Solberg (2017), Ingrid Hjeltnes (2016). Biveileder for Sofie Aspli (2022), Tollef Kristensen (2022), Fredrik Torheim (2022), Vilde Almestrand (2021), Rebecca Barreng (2021), Kyrre Hellevang (2019), Vilde Skram (2019), Maja Ivancevic (2018), Martina Pentrella (NTNU, 2017), Sturla Sagli (2017), Peter Aashamar (2017), Ola Andresen (2016) og Marte Sibbern (2013).

Utmerkelser

Faglig bakgrunn

Verv

Emneord: Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Publisert 24. aug. 2019 02:41 - Sist endret 13. okt. 2021 19:15