Lisbeth M. Brevik

Professor & Circle U. Chair
Bilde av Lisbeth M. Brevik
English version of this page
Telefon +47 22856330
Mobiltelefon +47 90036500 90036500
Rom 339
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 / Blindern / 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser handler om engelskdidaktikk, skoleforskning og høyere utdanning. Som språk- og leseforsker er jeg interessert i  hvordan engelsk og andre språk brukes i klasserommet, og hvordan ungdommer utvikler leseforståelse i engelsk gjennom online gaming. Jeg er opptatt av koblingen mellom utdanning og forskning, forskningsetikk, forskningsmetoder (mixed methods) og åpne data. Jeg er forskningsleder (PI) for fire eksternfinansierte prosjekter og Academic Chair i den europeiske universitetsalliansen Circle U.

Podcast-episode om språk i lektorutdanningen: Bjermeland, M., Blikstad-Balas, M., Brevik, L. M., & Jordheim, H. (2022). Fantastisk at flere vil bli språklektor, for språk er livsviktigUniversitetsplassen

Bok om det nye engelskfaget: Brevik, L.M. & Rindal, U. (red.) (2021). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice (2nd ed.). Universitetsforlaget.

Antologi om engelskdidaktikk: Rindal, U. & Brevik, L.M. (red.) (2019). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. 

Gjesteredaktør i ADNO: Brevik, L.M. & Fosse, B.O. (red.) (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endring. Acta Didactica Norge, 10(2).

Doktorgrad om lesestrategier i engelsk: Brevik, L.M. (2015). How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Undervisning

Veiledning

 • Doktorgrad: Ingrid Handeland (2022-26), Anja Isaksen (2022-26), Sarah Eiene (2022-25), Estelle Fohr-Prigent (2022-25), Shilan Ahmadian (2020-24), Julie C Uvsløkk (2020-23), Universitetet i Oslo. Astrid Elisabeth Kure, Høyskolen i Østfold (2018-24). Victoria Batt-Rawden, Høgskolen i Innlandet (2019-24. Disputert: Ingrid R Beiler (2021) og Nora E H Mathé (2019), Universitetet i Oslo. Karina R Mahan (2020), Universitetet i Sørøst-Norge.
 • MastergradHovedveileder for Simen Grung (2023), Silje Isakidis (2023), Martine Olsen (2023), Magnus Hasting (2022), Anna Andreassen (2021), Julie Darras (2021), Sarah Aspli (2021), Thea Holm (2020), Mette Hvalstad (2020), Kjersti Øvereng (2020), Øystein Gulbrandsen (2019), Annie Olafsrud (2019), Shilan Ahmadian (2018), Anja Isaksen (2018), Lisa Bentsen (2017), Katharina Garvoll (2017), Manuela Iannuzzi (2017), Sigrid Listuen (2017), Mina Solberg (2017), Ingrid Hjeltnes (2016). Biveileder for Julie Larsen (2023), Sofie Aspli (2022), Tollef Kristensen (2022), Fredrik Torheim (2022), Vilde Almestrand (2021), Rebecca Barreng (2021), Maja Ivancevic (2018), Martina Pentrella (NTNU, 2017), Sturla Sagli (2017), Peter Aashamar (2017), Ola Andresen (2016) og Marte Sibbern (2013).

Utmerkelser

Faglig bakgrunn

Verv

I media


Språk i lektorutdanningen
25.5.2022: Podcast Universitetsplassen: Språk er livsviktig - ferdig snakka

Fagfornyelsen
4.11.2021: Lektor Lomsdalens Innfall. Om evaluering av fagfornyelsen.
14.2.2020: Faglig frokost: Hva er nytt i det nye engelskfaget?

Kobler forskning og utdanning 
08.9.2021: Innlegg om video som åpne forskningsdata
1.12.2020: Panel: Hvordan involvere studenter i forskning?
19.8.2020: Webinar om helhet og sammenheng i Canvas
23.6.2020: Forskerforum
20.4.2020: Aktuelt: flytter eksamen fra auditorium til zoom
10.4.2019: Forskningsnytt, UiO
09.4.2019: NOKUTpodden #13 Den om medforskning som vurderingsform
12.3.2019: Forskningsnytt, UiO

Myter om læreboka
25.9.2020: Kronikk. Utdanningsnytt.no

Snakkes det bare engelsk i engelsktimer?
12.04.2020: NRK Språkteigen
06.03.2020: Forskningsnytt, UiO
06.03.2020: Forskning.no

Dataspel er ei engelskspråklig verd
17.3.2021: NRK Kulturnytt (om gamingspråk, fra 06:25)
17.3.2021: NRK Nyhetsmorgen (om gamingspråk, fra 06:10)
17.3.2021: P1 Sogn og fjordane (om språkbevissthet, fra 06:15)
22.5.2020: Dag og Tid (om den nye Språkloven)
11.9.2019: Skolebibliotekkonferansen
28.8.2019: Yrkesfagpodden - Engelsk på yrkesfag
26.7.2019: Utdanningsnytt.no
21.3.2019: Forskning.no
21.3.2019: Forskningsnytt, UiO
15.3.2019: NRK Nyhetsmorgen (01:50:00-01:54:30)
06.3.2019: Lektorprogrammet UiO
10.2.2019: NRK Språkteigen
08.2.2019: NRK P1 Sørlandet
08.2.2019: NRK P1 Telemark
02.3.2016: Fritt Ord (paneldebatt del 1 og del 2)
25.2.2016: Barnevakten.no
06.2.2016: Science Norway
02.2.2016: Forskning.no
02.2.2016: Aftenposten Junior (papirutgave)
29.1.2016: NRK P2 Nyhetsmorgen (0:29:00-0:35:12)
29.1.2016: NRK Nyheter (09:20-11:10)
29.1.2016: NRK.no
29.1.2016: Forskningsnytt, UiO

Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing
10.1.2017: NRK P1 Telemark
10.1.2017: NRK.no Telemark
19.12.2016: Forskningsnytt, UiO
17.12.2016: Forskning.no
10.12.2016: Aftenposten (forsideoppslag, papirutgave)
09.12.2016: Aftenposten.no

Lærerstudenters syn på høytpresterende elever
27.10.2017: NRK P2 EKKO
16.09.2016: Forskning.no
16.09.2016: Forskningsnytt, UiO
15.09.2016: Aftenposten (papirutgave)
14.09.2016: Aftenposten.no

Elever på yrkesfag ser mer nytte av engelskfaget enn andre
16.12.2015: Forskning.no
02.12.2015: Utdanningsforskning.no
02.12.2015: Forskningsnytt, UiO
30.11.2015: Aftenposten (papirutgave)
30.11.2015: Utdanningsnytt.no
29.11.2015: Aftenposten
29.11.2015: Dagens Næringsliv
29.11.2015: Bygg.no

Læreres undervisning av lesestrategier 
8.7.2014: Forskningsnytt, UiO
3.7.2014: Utdanningsforskning.no 

 

Emneord: Engelskfaget, Fagfornyelsen, Medforsking, Studenter som medforskere, Leseforståelse, Online gaming, Læring og utdanning, Lærerutdanningsforskning

Publikasjoner

Mixed Methods

Reading and online gaming

Reading in the English classroom

 • Brevik, Lisbeth M. (2022). The Emergent Multiphase Design: Demonstrating a Fully Integrated Approach in the Context of Language Research in Education. I Onwuegbuzie, Anthony & Hitchcock, John H. (Red.), The Routledge Handbook for Advancing Integration in Mixed Methods Research. Routledge. ISSN 9781138361065. s. 196–212. doi: 10.4324/9780429432828-16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. & Holm, Thea (2022). Affinity and the classroom: informal and formal L2 learning . ELT Journal. ISSN 0951-0893. 76. doi: 10.1093/elt/ccac012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Christiansen, Torgeir (2021). Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2021). Mixed methods som forskningsdesign . I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2020). Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly. ISSN 0039-8322. 54(4), s. 925–953. doi: 10.1002/tesq.564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Ahmadian, Shilan & Garvoll, Katharina Køber (2020). English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 190–216.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 92–116.
 • Brevik, Lisbeth M. & Lyngstad, Marit Elise (2020). The role of literature in the English classroom . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 163–189.
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 43–64.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Ramfjord Isaksen, Anja (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 65–90.
 • Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy & Pearson, P David (2020). Strategic readers of English: Gradual release of responsibility . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 137–160.
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence . Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 86. doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Explicit reading strategy instruction or daily use of strategies? Studying the teaching of reading comprehension through naturalistic classroom observation in English L2. . Reading and writing. ISSN 0922-4777. 32(9), s. 2281–3210. doi: 10.1007/s11145-019-09951-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). Gamers, surfers, social media users: Unpacking the role of interest in English. Journal of Computer Assisted Learning. ISSN 0266-4909. 35(5), s. 595–606. doi: 10.1111/jcal.12362.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (2019). State-of-the-art: English didactics in Norway. I Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (Red.), English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03074-6. s. 418–440. doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. (2019). PhD revisited: How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school. I Rindal, Ulrikke Elisabeth & Brevik, Lisbeth M. (Red.), English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03074-6. s. 207–228. doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2018). Characterizing CLIL teaching: new insights from a lower secondary classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. ISSN 1367-0050. 24(3), s. 401–418. doi: 10.1080/13670050.2018.1472206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Renzulli, Joseph (2018). Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 71, s. 34–45. doi: 10.1016/j.tate.2017.12.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2018). Outliers: Upper Secondary School Students Who Read Better in the L2 than in L1 . International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 89, s. 80–91. doi: 10.1016/j.ijer.2017.10.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), s. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 61(1), s. 76–94. doi: 10.1080/00313831.2015.1075310.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2019 02:41 - Sist endret 5. juni 2022 12:47