Lisbeth M. Brevik

Førsteamanuensis og Forskerutdanningskoordinator - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Lisbeth M.  Brevik
English version of this page
Telefon +47 22856330
Mobiltelefon +47 90036500 90036500
Rom 339
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 / Blindern / 0317 Oslo

Faglige interesser

Engelskutdanning. Som språk- og leseforsker ser jeg på hvordan elever bruker språk både i og utenfor skolen - med fokus på å lære å lære. Språkompetanse er avgjørende for kunnskapsutvikling og kommunikasjon i ulike kontekster. Dette forsker jeg på i engelskfaget på ungdomstrinnet (LISE videoprosjekt) og på videregående (VOGUE gamingprosjekt), og jeg ser på tospråklig undervisning på tvers av fag (ETOS evalueringsprosjekt). Jeg kombinerer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, med fokus på mixed methods.

Bok om det nye engelskfaget: Brevik, L.M. & Rindal, U. (red.) (2020). Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Oslo: Universitetsforlaget.

Antologi om engelskdidaktikk: Rindal, U. & Brevik, L.M. (red.) (2019). English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Oslo: Universitetsforlaget. 

Spesialnummer om lærerutdanning: Brevik, L.M. & Fosse, B.O. (red.) (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endring. Acta Didactica Norge, Vol. 10, Nr. 2.

Doktorgrad om å lære å lære: Brevik, L.M. (2015). How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Undervisning, fag- og emneansvar

Lærerutdanning: Undervisning og fagansvar for engelskdidaktikk i PPU (PPU3210, PPU3220, PPU3510D, PPU3520D) og i Lektorprogrammet (PROF3025, PROF4045).

Masteremner: Undervisning og emneansvar i engelskdidaktikk (EDID4001 Quality English Teaching, EDID4102 English In and Out of SchoolEDID4115 Linguistic, Literary and Cultural Approaches to Teaching EnglishEDID4009 Master's Thesis in English Didactics,  

Doktorgradskurs: Mixed Methods Research  (UV9501), Research Design (UV9030).


Veiledning doktorgrad

Hovedveileder for Shilan Ahmadian (2020-24), Julie C Uvsløkk (2020-24) og Ingrid R Beiler (2016-20) ved UiO, Astrid E Kure ved HiØ (2018-23) og Karina R Mahan ved USN (2015-18). Biveileder for Victoria Batt-Rawden ved HINN (2019-21), og Nora E H Mathé ved UiO (2017-19).

Veiledning mastergrad

Hovedveileder for Sarah Aspli (2021), Anna Andreassen (2021), Julie Darras (2021), Magnus Hasting (2021), Thea Holm (2020), Mette Hvalstad (2020), Kjersti Øvereng (2020), Øystein Gulbrandsen (2019), Annie Olafsrud (2019), Shilan Ahmadian (2018), Anja Isaksen (2018), Lisa Bentsen (2017), Katharina Garvoll (2017), Manuela Iannuzzi (2017), Sigrid Listuen (2017), Mina Solberg (2017), Ingrid Hjeltnes (2016). Biveileder for Vilde Almestrand (2021), Rebecca Barreng (2021), Sindre Abelvik (2020), Kyrre Hellevang (2019), Vilde Skram (2019), Maja Ivancevic (2018), Martina Pentrella (NTNU, 2017), Sturla Sagli (2017), Peter Aashamar (2017), Ola Andresen (2016) og Marte Sibbern (2013).

Utmerkelser

2020-23: Merittert underviser ved Universitetet i Oslo 

2020: Utdanningsprisen ved Universitetet i Oslo (se forelesning)

2019: Formidlingsprisen ved UV-fakultetet, Universitetet i Oslo

2019: Top downloaded article within language & linguistics, Springer Nature. Article: Brevik, L. M. (2019). Explicit reading strategy instruction or daily use of strategies? Studying the teaching of reading comprehension through naturalistic classroom observation in English L2. Reading and Writing, 32, 2281-2310 

2019: Gjesteforsker, Göteborgs Universitet, Sverige (invitert av Prof. Elisabet Öhrn)

2018: Gjesteforsker, Washington University in St Louis, USA (invitert av Prof. Cindy Brantmeier)

2018- : Common Room Member ved Kellogg College, Oxford University, UK

2014: Merittert doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oxford, UK (invitert av Prof. Anne Edwards)

Eksterne verv

2020-: Medlem av Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning for UHR-lærerutdanning

2020-23: Advisory board member, SAGE Handbook of Mixed Methods Research Designs

2020: Medlem av responsgruppen for kvalitetskriterier for læremidler i engelsk, Utdanningsdirektoratet

2019-22: Programsensor lektorprogrammene, UiB

2019: Konsulent for de fagspesifikke vurderingstekstene i LK20, Utdanningsdirektoratet

2019: Nordisk ekspert i engelsk, Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser, Syddansk Universitet på oppdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet i Danmark (prosjektleder Prof. Ane Qvortrup)

2018- : Editorial board member, International Journal of Multiple Research Approaches (IJMRA)

2018-20: Executive board member, Mixed Methods International Research Association (MMIRA)

2016-18: Fagekspert for en systematisk forskningsoversikt: Undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att främja elevers läsförståelse, Skolforskningsinstitutet, Sverige. Se artikkel i Bedre Skole.

2015-18: Førsteamanuensis II: Prosjektet Læringsstøttende prøver i engelsk for VG1, Universitetet i Bergen. Se artikkel i Bedre Skole

Bakgrunn

2011-15: Doktorgrad i engelsk fagdidaktikk fra UV Fakultet, UiO
2010-11: Avdelingsleder språk ved Fyrstikkalleen skole (8-13)
2000-10: Lektor ved Haugerud skole (8-10) og Kastellet skole (1-10)
2000: Hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF fakultetet UiO

Emneord: Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

I media

Myter om læreboka

25.9.2020: Utdanningsnytt.no

Dataspel er ei engelskspråklig verd

22.5.2020: Dag og Tid (om den nye Språkloven)

Snakkes det bare engelsk i engelsktimer?

12.04.2020: NRK Språkteigen
06.03.2020: Forskningsnytt, UiO
06.03.2020: Forskning.no

Engelsk i Fagfornyelsen

14.02.2020: Faglig frokost: Hva er nytt i det nye engelskfaget?

Kobler forskning og utdanning i masteremnet Quality English Teaching 

1.12.2020: Panel: Hvordan involvere studenter i forskning?
19.8.2020: Webinar om helhet og sammenheng i Canvas
23.6.2020: Forskerforum
20.4.2020: Aktuelt: flytter eksamen fra auditorium til zoom
10.4.2019: Forskningsnytt, UiO
09.4.2019: NOKUTpodden #13 Den om medforskning som vurderingsform
12.3.2019: Forskningsnytt, UiO

Ungdom som spiller dataspill, surfer på nettet og bruker sosiale medier leser engelsk bedre enn norsk

11.9.2019: Skolebibliotekkonferansen
28.8.2019: Yrkesfagpodden - Engelsk på yrkesfag
26.7.2019: Utdanningsnytt.no
21.3.2019: Forskning.no
21.3.2019: Forskningsnytt, UiO
15.3.2019: NRK Nyhetsmorgen (01:50:00-01:54:30)
06.3.2019: Lektorprogrammet UiO
10.2.2019: NRK Språkteigen
08.2.2019: NRK P1 Sørlandet
08.2.2019: NRK P1 Telemark
02.3.2016: Fritt Ord (paneldebatt del 1 og del 2)
25.2.2016: Barnevakten.no
06.2.2016: Science Norway
02.2.2016: Forskning.no
02.2.2016: Aftenposten Junior (papirutgave)
29.1.2016: NRK P2 Nyhetsmorgen (0:29:00-0:35:12)
29.1.2016: NRK Nyheter (09:20-11:10)
29.1.2016: NRK.no
29.1.2016: Forskningsnytt, UiO

Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing
10.1.2017: NRK P1 Telemark
10.1.2017: NRK.no Telemark
19.12.2016: Forskningsnytt, UiO
17.12.2016: Forskning.no
10.12.2016: Aftenposten (forsideoppslag, papirutgave)
09.12.2016: Aftenposten.no

Lærerstudenters syn på høytpresterende elever
27.10.2017: NRK P2 EKKO
16.09.2016: Forskning.no
16.09.2016: Forskningsnytt, UiO
15.09.2016: Aftenposten (papirutgave)
14.09.2016: Aftenposten.no

Elever på yrkesfag ser mer nytte av engelskfaget enn andre
16.12.2015: Forskning.no
02.12.2015: Utdanningsforskning.no
02.12.2015: Forskningsnytt, UiO
30.11.2015: Aftenposten (papirutgave)
30.11.2015: Utdanningsnytt.no
29.11.2015: Aftenposten
29.11.2015: Dagens Næringsliv
29.11.2015: Bygg.no

Læreres bruk av lesestrategier - En del av den tause kunnskapen
8.7.2014: Forskningsnytt, UiO
3.7.2014: Utdanningsforskning.no 

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2019 02:41 - Sist endret 2. des. 2020 22:49