English version of this page

LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

Forskere i Norge, Frankrike og England skal identifisere gode praksiser i språkundervisning.

Bildet illustrerer klasseromsundervisning

Foto: Unsplash

Om prosjektet

LANGUAGES er en omfattende video- og språkstudie av klasserom i Norge, England og Frankrike. Prosjektet undersøker sammenhenger mellom språkundervisning og elevprestasjoner på ungdomstrinnet. 

LANGUAGES har som mål å utvikle forståelse for hvordan språklærere bidrar til språkutvikling blant elever med ulik språkkompetanse og språkbakgrunn. Vi vil  gjennomføre systematiske videoobservasjoner over tid i engelsk- og franskundervisning ved en rekke skoler i de tre landene, blant elever med ulik språkbakgrunn. Dette kombineres med språktester, spørreundersøkelser og video-stimulerte intervjuer.

LANGUAGES tilbyr unik innsikt i engelsk- og franskundervisning på tvers av de tre landene, der engelsk og fransk undervises som henholdsvis førstespråk, andrespråk og fremmedspråk. Vi ønsker å identifisere inkluderende undervisning, der elevers språklige repertoar og flerspråklige identiteter brukes som ressurser. Vi ønsker også å identifisere utfordrende situasjoner i språkundervisningen. Ved å undersøke språkundervisning på tvers av språk og kontekster er ambisjonen å øke kvaliteten  på språkundervisningen for alle elever. Dette er et sentralt mål for fremtidens globale borgere.

Mål

 1. utvikle kunnskap om konsekvensene av hvordan språkpolitikk påvirker praksis,
 2. utvikle ny og etterspurt kunnskap om hvordan lærere gjennomfører språkundervising i sin daglige klassromspraksis på tvers av språkfag og kontekster,
 3. undersøke effekten språkundervisning har på elevers bruk av språk og flerspråklige identiteter, og
 4. identifisere læreres og elevers  perspektiver på både lovende og utfordrende språkundervisning, og foreslå implikasjoner for fremtidig språkpolitikk og praksis.

Delprosjekt 1-3 

Samarbeidspartnere i Europa

Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter i Norge (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen), England (University of Exeter, University of Oxford) og Frankrike (École normale supérieure de Lyon). 

Finansiering

LANGUAGES er tildelt NOK 12.000.000 via Norges Forskningsråds utlysning  Forskerprosjekt for fornyelse og Humaniorasatsingen. Prosjektperiode 2021-25. Prosjektnummer 315985.

  Publikasjoner

  Fant ingen resultater i Cristin

  Emneord: Klasseromsforskning, videoforskning, Språkpolitikk, Språk
  Publisert 29. juni 2021 20:18 - Sist endret 9. sep. 2021 11:25