Eva Thue Vold

Bilde av Eva Thue Vold
English version of this page
Telefon +47 22855052
Rom 322, NHA hus
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Fremmedspråkdidaktikk, språktilegnelse og flerspråklighet.
Klasseromsobservasjon med videodata (LISE-prosjektet), skriving i fremmedspråk (mellomspråksanalyse, innlærerkorpus), modeller for språklærerutdanning, nyutdannede språklærere, metakognisjon i språklæring, grammatikkdidaktikk, interkulturell kompetanse, spill og lek i språkundervisning.
Fransk språk og fransk-norsk kontrastive problemstillinger, særlig knyttet til modalitet, temporalitet og aspekt.

Undervisning

Fremmedspråk fagdidaktikk og fransk fagdidaktikk 

Bakgrunn

Utdanning
2008: PhD i fransk språkvitenskap, UiB
2001: Cand.philol med fransk hovedfag, engelsk og psykologi, UiB

Arbeidserfaring
Fra 2020: Professor II (20%) ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Fra 2018: Professor i fremmedspråkdidaktikk, ILS, UiO
2011-2018: Førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, ILS, UiO
2009-2011: Rådgiver ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
2007-2009: Førstelektor ved Institutt for fremmedspråk, UiB
2003-2008: Stipendiat i fransk språkvitenskap, UiB

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fremmedspråk
Publisert 24. aug. 2011 14:51 - Sist endret 12. apr. 2021 11:27