English version of this page

Vocational and General Students’ Use of English in and out of school (VOGUE)

VOGUE undersøker sammenhengen mellom elevers bruk av engelsk i og utenfor skolen. Vi samler data blant elever på ungdomsskolen og i videregående skole, både på studiespesialiserende og yrkesfaglige  programmer.

Les mer om prosjektet på våre engelske sider.

Bildet kan inneholde: data-tastatur, elektronikk, grønn, teknologi, elektronisk apparat.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Publisert 28. jan. 2017 09:16 - Sist endret 21. mai 2022 13:47

Kontakt

Prosjektleder
Lisbeth M Brevik

Medforskere

Fredrik Torheim (2022)
Sindre Abelvik (2021)
Vilde Almestrand (2021)
Julie Darras (2021)
Thea Holm (2020)
Kristine M Sæland (2020)
Shilan Ahmadian (2018)
Anja Isaksen (2018)
Katharina Garvoll (2017)
Sturla Sagli (2017)
Martina Pentrella, NTNU (2017)