Lisbeth M. Brevik

Bilde av Lisbeth M. Brevik
English version of this page
Telefon +47-22856330
Mobiltelefon +47-90036500 90036500
Rom 325
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Engelsk fagdidaktikk (ungdomstrinnet, videregående: yrkesfag og studiespesialiserende), Content and Language Integrated Learning (CLIL), Lesing og lesestrategier, Vurdering for læring (VfL), Klasseromsobservasjon med videodata (LISE-prosjektet - Linking Instruction and Student Experiences).

Undervisning

Veiledning

Samarbeid

Etterutdanningskurs for lærere

Engelsk, Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, Vurdering for læring (VfL) og Læringsfremmende tilbakemeldinger

Bakgrunn

2011-2015: Doktorgrad i engelsk fagdidaktikk fra UV fakultet, UiO
2010-2011: Avdelingsleder språk ved Fyrstikkalleen skole (8-13)
2000-2010: Lektor i engelsk ved Haugerud skole (8-10) og Kastellet skole (1-10)
2000: Hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF fakultetet UiO

Verv

2013: Styremedlem ILS, UiO
2010-2012: Fagnemnd engelsk eksamen grunnskole og vg skole, UDIR

Emneord: Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  61(1), s 76- 94 . doi: 10.1080/00313831.2015.1075310 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2017). Outliers: Upper Secondary School Students Who Read Better in the L2 than in L1. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355. . doi: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.10.001 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). The Gaming Outliers: Does out-of-school gaming improve boys’ reading skills in English as a second language?, In Eyvind Elstad (ed.),  Educational Technology and Polycontextual Bridging.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-643-9.  Chapter 3.  s 39 - 61 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Davies, Chris (2016). The potential of digital tools for enabling the observation of comprehension in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  10(2), s 101- 117 . doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-02-02
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2016). Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 212- 234
 • Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar & Hellekjær, Glenn Ole (2016). The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  28(2), s 161- 182
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2015). Fagdidaktisk makeover. Om utviklingen av en integrert studiedesign i engelsk didaktikk i lærerutdanningen, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  16.  s 185 - 194 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Making implicit practice explicit: How do upper secondary teachers describe their reading comprehension strategies instruction?. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  67, s 52- 66 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.05.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M. & Blikstad-Balas, Marte (2014). "Blir dette vurdert, lærer?" Om vurdering for læring i klasserommet, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 10.  s 191 - 206
 • Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda & Rødnes, Kari Anne (2014). Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  68, s 46- 56 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.08.004
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). Research Ethics: An investigation into why school leaders agree or refuse to participate in educational research. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  52, s 7- 20 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. & Moe, Eli (2012). Effects of CLIL Teaching on Language Outcomes, In Dina Tsagari & Ildiko Csépes (ed.),  Collaboration in Language Testing and Assessment.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-63529-2.  14.  s 213 - 227

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425170.  354 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn.. Klim.  ISBN 9788771291827.  247 s.
 • Brevik, Lisbeth M. (2011). Core English. Basic skills (vg1/vg2). Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202327798.  176 s.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011). Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41536-2.
 • Brevik, Lisbeth (2009). Engelsk - Klar for eksamen (8.-10. trinn). Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202295899.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bentsen, Lisa; Brevik, Lisbeth M. & Hellekjær, Glenn Ole (2017). MA thesis: To teach, or not to teach grammar? Teachers' approaches to grammar teaching in lower secondary school.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Conference paper: Linking Instruction and Student Achievement to Reading in English L2.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Conference paper: The Multiphase Design - How Mixed Methods Research Adds Value to Research Projects.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Invited talk: Hva vet vi om god undervisning i lesing?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Invited talk: Læringsfremmende tilbakemeldinger i engelsk.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Invited talk: The potential of digital tools for enabling the observation of comprehension in the secondary classroom.
 • Brevik, Lisbeth M. (2017). Plenumsforedrag: Med yrkesfagseleven i sentrum.
 • Brevik, Lisbeth M. & Garvoll, Katharina Køber (2017). Plenumsforedrag: Tre myter om elever på yrkesfag. Betydningen av å se elevenes helhetlige kompetanse.
 • Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2017). Conference paper: The Quality of Oral Feedback in English Instruction.
 • Garvoll, Katharina Køber & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: The Gamer, the Surfer and the Social Media Consumer. Vocational students' English use in and out of school.
 • Hjeltnes, Ingrid; Brevik, Lisbeth M. & Klette, Kirsti (2017). Videoobservasjoner av engelskundervisning på ungdomstrinnet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 70- 77
 • Ianuzzi, Manuela; Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Brevik, Lisbeth M. & Munkebye, Rune (2017, 27. oktober). Kan du være så smart at det er et problem på skolen?. [Radio].  NRK P2 - EKKO.
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2017). Conference paper: Characterizing the Quality of CLIL Instruction.
 • Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M. & Ødegaard, Marianne (2017). Conference paper: The Quality of CLIL Teaching.
 • Pentrella, Martina Agnese; Dahl, Anne; Vulchanova, Mila Dimitrova & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: Reading comprehension strategy use and motivation across the L1 and L2: Focusing on Norwegian poor L2 readers of English.
 • Sagli, Sturla; Hellekjær, Glenn Ole & Brevik, Lisbeth M. (2017). MA thesis: Teachers' and students' perceptions of vocatoinal orientation in the English subject.
 • Solberg, Mina; Brevik, Lisbeth M. & Luoto, Jennifer Maria (2017). MA thesis: The Differentiated English Classroom. Teachers' approaches to differentiated instruction in group lessons in lower secondary school.
 • Solberg, Mina; Brevik, Lisbeth M. & Luoto, Jennifer Maria (2017). Om å differensiere engelskundervisningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2, s 70- 75
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). Conference symposium: How can we educate future English teachers for developing reading proficiency among students in general and vocational studies?. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). Invited talk: Hva kjennetegner kvalitet i engelskundervisningen? Koding av video-observerte engelsktimer ved norske ungdomsskoler (9. trinn).
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). Invited talk: Online gaming and English skills in Norway.
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). Key Note: Strategies and shoes – Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies.
 • Brevik, Lisbeth M. (2016). Tre myter om engelsk på yrkesfag. Betydningen av å se elevenes helhetlige kompetanse. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 82- 88 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Brevik, Lisbeth M. & Fosse, Britt Oda (2016). Lærerutdanning i det 21. århundre : tradisjoner, utfordringer og endringer. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(2), s 1- 10
 • Brevik, Lisbeth M. & Ingebrigtsen, Tom (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspillere blir gode i engelsk. [Radio].  P2 Nyhetsmorgen (tid 0:29:00-0:35:12).
 • Brevik, Lisbeth M. & Ingebrigtsen, Tom (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspillere blir gode i engelsk. [TV].  NRK Nyheter (tid 09:20-11:10).
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2016). Conference paper: The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations..
 • Brevik, Lisbeth M. & Mahan, Karina Rose (2016). Conference paper: Linking instruction and student achievement to reading in English as a second language.
 • Brevik, Lisbeth M. & Mellingsæter, Hanne (2016, 10. desember). Medieoppslag: Jenter gjør det bedre enn gutter. Men når 16-åringene leser på engelsk, er det nesten ingen forskjell..  Aftenposten.
 • Brevik, Lisbeth M. & Mellingsæter, Hanne (2016, 15. september). Medieoppslag: Siri (10) er en av rundt 90.000 elever Røe Isaksen mener det har vært litt «farlig» å snakke om.  Aftenposten.
 • Brevik, Lisbeth M. & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Digitale ferdigheter i engelsk: Forskning og praksiseksempler fra seks klasserom. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 64- 69
 • Brevik, Lisbeth M. & Stranden, Anne Lise (2016, 02. februar). Medieoppslag: Gamere blir gode i engelsk. [Internett].  Forskning.no.
 • Brevik, Lisbeth M. & Tom, Ingebrigtsen (2016, 29. januar). Medieoppslag: Dataspilling gjør unge bedre i engelsk. [Internett].  NRK.no.
 • Hjeltnes, Ingrid; Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (2016). MA thesis: Quality teaching in text-based instruction: How can quality instruction be identified in a Year 9 English classroom, when the students are working with text?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2015). Conference paper: Reading English in upper secondary school: Teachers’ and students’ use of reading comprehension strategies in general and vocational programmes. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2015). How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 221. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2015). Key Note: What research on classoom practice can tell us about endangered learners.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødal, Aina & Nielsen, Sandra Rebekka (2015, 16. desember). Medieoppslag: Elever på yrkesfag ser mer nytte av engelskfaget enn andre. [Internett].  Forskning.no.
 • Brevik, Lisbeth M. & Svarstad, Jørgen (2015, 29. november). Medieoppslag: Studie - Elever ser ikke nytten av skolearbeidet.  Aftenposten.
 • Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne & Brevik, Lisbeth M. (2015). Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 77
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Conference paper: Mapping Tests. Comparing Upper Secondary Students’ Reading Skills in L1 and L2. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Conference paper: Mapping Tests. Comparing Upper Secondary Students’ Reading Skills in L1 and L2. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Key note: Assessment for Learning in the CLIL Classroom. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Key note: Prinsipper for god undervisning.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Læreres bruk av lesestrategier. En del av den tause kunnskapen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 40- 45 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Ny Giv - Grunnpakke I.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Ny Giv - Grunnpakke II.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Ny Giv - Grunnpakke II og III.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Open lecture: Mapping tests. Comparing upper secondary students' reading skills in L1 and L2.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Open lecture: Reading comprehension strategies. A mixed methods project of teachers' instruction and students' proficiency across subjects in upper secondary school.
 • Brevik, Lisbeth M. (2014). Open lecture: Revised teacher education syllabus at the University of Oslo. An example from English subject didactics. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). Assessment for Learning in CLIL.
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). CLIL in Norway - on the outside, looking in.
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). Conference paper: Making implicit practice explicit. How do teachers describe their own best practices?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). Conference paper: Research ethics. An investigation into why school leaders agree or refuse to participate in educational research.
 • Brevik, Lisbeth M. (2013). Ny Giv for skoleledere.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Schofield, Daniel (2013). LARS: Literacy Across Research Spaces.
 • Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne & Fosse, Britt Oda (2013). Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism.
 • Mahan, Karina Rose & Brevik, Lisbeth M. (2013). "I can English very good" - engelske ordfeil blant norske elever og studenter. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 34- 39 Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Conference paper: Feedback. Why it is important and why it is not enough.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Conference paper: Read less - understand more!.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Feedback: Why it is important and why it is not enough. Fokus på språk.  ISSN 1890-3622.  28, s 125- 157
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Foredrag: Ny GIV.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Foredrag: Ny GIV.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Foredrag: Vurdering for læring.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Konferanseinnlegg: CLIL – fagundervisning på et fremmedspråk - hvorfor og hvordan?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Konferanseinnlegg: Feedback. Why it is important and why it is not enough.
 • Brevik, Lisbeth M. (2012). Konferanseinnlegg: Skrive for å mestre.
 • Brevik, Lisbeth M. & Gunnulfsen, Ann-Elisabeth (2012). Konferanseinnlegg: Les mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster.
 • Brevik, Lisbeth M. (2011). Konferanseinnlegg: Vurdering i engelsk.
 • Brevik, Lisbeth M. (2011). Workshop: Ny GIV. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.
 • Brevik, Lisbeth M. (2010). Foredrag: Hvordan engasjere elevene ved hjelp av vurdering i engelsk?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2010). Foredrag: Hvordan styrke leseferdighetene i engelsk?.
 • Brevik, Lisbeth M. (2010). Hvordan leser elever?. Fokus på språk.  ISSN 1890-3622.  24, s 61- 108
 • Brevik, Lisbeth M. (2010). Konferanseinnlegg: Barnepermen og det europeiske rammeverket (CEFR).
 • Moe, Eli & Brevik, Lisbeth M. (2010). Conference presentation: CLIL - some teaching and testing results.
 • Brevik, Lisbeth M.; Svenhard, Britt Wenche & Moe, Eli (2009). Konferanseinnlegg: Suksessfaktor i Clil - lese for å lære.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2017 22:35 - Sist endret 12. nov. 2017 22:37