Skole – Museumssamarbeid om Utdanning for og gjennom Demokrati (SMUD)

SMUD er et prosjekt som undersøker et samarbeid mellom Eidsvoll Videregående skole og museet Eidsvoll 1814.

I løpet av prosjektet skal tre skoleklasser ved Eidsvoll videregående skole for en periode ta over driften av museet Eidsvoll 1814. Foto: Nora Mathé/ ILS.

Om prosjektet

Samarbeidsprosjektet har som mål å øke valgdeltakelsen i Eidsvoll kommune ved stortingsvalget i 2017 og å la skolens elever få direkte erfaringer med demokratisk medvirkning. Samtidig er samarbeidet et pilotprosjekt som sikter mot både å utforske og etablere nye metoder og nye samarbeidsformer mellom skoler og kulturhistoriske museer i Norge.

Samarbeidet mellom skolen og museet er forankret i skolefagene samfunnsfag vg1, norsk vg2 og historie vg3. Prosjektet kulminerer høsten 2017 ved at tre skoleklasser ved Eidsvoll Vgs. blant annet tar over driften av Eidsvoll 1814, planlegger og holder sin egen utstilling, og arrangerer og gjennomfører fagdager med foredrag, workshops og kulturelle innslag.

Mål

Forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan elever, lærere og andre involverte opplever sin rolle i og selve samarbeidsprosjektet, først og fremst knyttet til demokratisk medvirkning, engasjement og relevansen for samfunnsfaglige spørsmål og temaer.

Forskningsdesign

Prosjektet har et kvalitativt case-design, og data samles først og fremst gjennom intervjuer med deltakere i prosjektet fra skolen og museet. I tillegg har prosjektgruppen tilgang til strategidokumenter, elevtekster og andre produkter laget i forbindelse med samarbeidet.

Masteroppgaver

To masterstudenter samler data og skriver oppgave basert på dette prosjektet høsten 2017-våren 2018 . Les mer om masterprosjektene.

 

Publisert 1. des. 2017 17:07 - Sist endret 1. des. 2017 17:07