Nora Elise Hesby Mathé

Førsteamanuensis
Bilde av Nora Elise Hesby Mathé
English version of this page
Telefon +47 22844463
Rom 307
Brukernavn
Besøksadresse NHA

Faglige interesser

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, klasseromsforskning, videodata, kunnskapsdomener i samfunnsfag, begrepsforståelse, politikk og demokrati, mixed methods.

 

Prosjekter

Jeg er tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence og er en av prosjektlederne for studien Quality in Social Science Teaching (QUISST).

 

PhD-prosjekt (avsluttet 2019):

Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation

The main purpose of the study is to investigate how 16 – 17-year-old students enrolled in the obligatory subject ‘social studies’ perceive and relate to the concepts of ‘democracy’ and ‘politics’. In addition, the study aims at investigating the students’ perspectives on the school subject social studies and which factors that are related to students’ perceptions of citizenship preparation in the subject. Democratic and political theory as well as literature on citizenship education frame the study. The project utilises multiple methods: group interviews, individual interviews and a quantitative survey.

Veileder: Eyvind Elstad

Biveileder: Lisbeth M Brevik

 

Undervisning og veiledning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, Lektorprogrammet og PPU:

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/kultur-samfunnsfag/index.html

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4001/index.html

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4002/index.html

Veiledning av masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk:

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SDID4009/index.html

 

Biveileder for PhD-kandidatene Eivind Larsen (2020 - ) og Jonas Henau Teglbjærg (2021 - ).

Bakgrunn

Postdoktor i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, tilknyttet Quality in Nordic Teaching (QUINT), Nordic Center of Excellence (2019 - 2020).

PhD i samfunnsfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2019).

Mastergrad i samfunnsfagdidaktikk. Masteroppgave: "Det handler om å gi elevene byggesteiner": En klasseromsstudie av bruk av samfunnsfaglige begreper i Politikk og menneskerettigheter (Hesby, 2010).

Lektor ved Persbråten Vgs 2010-2012

Lektor ved Kongshavn Vgs 2012-2014

Samarbeid

Områderedaktør for samfunnsfag, Acta Didactica Norden (2020 - )

Medlem av redaksjonsrådet, Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (2020 - )

Forskningssamarbeid med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

Forskningssamarbeid med Graduate School of Education, University of California, Berkeley

Forskergruppen SISCO (2019 - )

Forskergruppen TEPEC (2014 - 2019)

Forskerskolen NATED, spor 2 (Teaching, Learning and Subject Domains)

Emneord: Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk
Publisert 4. aug. 2014 10:37 - Sist endret 21. juni 2021 15:01