Astrid Roe

Bilde av Astrid Roe
English version of this page
Telefon +47 22844400
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk

Publikasjoner

 • Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2021). Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt?. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (29), s 59- 67
 • Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte & Dalland, Cecilie Pedersen (2021). The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity. Frontiers in Sports and Active Living.  ISSN 2624-9367.  2, s 1- 13 . doi: https://doi.org/10.3389/fspor.2020.589227 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buchholtz, Nils; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020). Students’ ratings of instructional quality and achievement in mathematics, In Hans-Stefan Siller; Wolfgang Weigel & Jan Franz Wörler (ed.),  Beiträge zum Mathematikunterricht 2020 auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik.  WTM-Verlag.  ISBN 978-3-95987-139-6.  Del 3.
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2020). Kapittel 8. Hva skjer i norsktimene? Elevers oppfatning av norskundervisningen på skolen, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 196 - 221 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 21 - 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roe, Astrid (2020). Kapittel 5. Elevenes lesevaner og holdninger til lesing, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 107 - 134 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2019). Skriving i fagene i norsk skole - en vandring mellom top down og bottom up, I: Heidi Höglund; Sofia Jusslin; Matilda Ståhl & Anders Westerlund (red.),  Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-926-0.  II Skrivande.  s 103 - 121
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2018). Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms.. Written Communication: an international quarterly of research, theory, and application.  ISSN 0741-0883.  35(2), s 119- 154 . doi: 10.1177/0741088317751123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.  56(3), s 332- 349 . doi: 10.1108/JEA-04-2017-0035 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael; Slotte, Anna; Roe, Astrid & Sahlström, Fritjof (2018). Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  9(1), s 57- 77 . doi: 10.1080/20004508.2018.1428036 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553. . doi: 10.1002/rrq.231
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 118- 137 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3), s 19 . doi: 10.5617/adno.4729 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Interplay of Texts in Different Modalities. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  3, s 6- 11 . doi: 10.23865/njlr.v3.690 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roe, Astrid & Jensen, Ragnhild Engdal (2017). Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  3(2) . doi: 10.23865/njlr.v3.882 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2015). Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29(3), s 555- 576 . doi: 10.1007/s11145-015-9607-7
 • Roe, Astrid (2015). Students’ Perspectives on Reading Instruction and Reading Engagement, In  Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  Chapter.  s 85 - 97
 • Roe, Astrid & Helstad, Kristin (2014). Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  I del 2: Å lære å skrive.  s 171 - 193
 • Roe, Astrid (2013). Lesing, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 7.  s 237 - 260
 • Roe, Astrid (2013). Norske gutters resultater på nasjonale og internasjonale leseprøver, I: Kåre Kverndokken (red.),  Gutter og lesing.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1432-7.  Kapittel 1.  s 13 - 33
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2013). Resultater fra skolespørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 10.  s 237 - 259
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 10.  s 135 - 153
 • Roe, Astrid (2012). Ungdom og lesing - hva forteller nasjonale og internasjonale leseprøver?, I: Agnes Margrethe Bjorvand & Elise Seip Tønnessen (red.),  Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020488.  Kapittel i del II.  s 103 - 131
 • Roe, Astrid & Taube, Karin (2012). "To read or not to read - that is the question" Reading engagement and reading habits in a gender perspective, In Niels Egelund (ed.),  Northern Lights on PISA 2009 - focus on reading.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2304-8.  3.  s 45 - 74
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 425- 440
 • Frønes, Tove Stjern & Roe, Astrid (2010). Sakprosalesing i skolen, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 6.  s 71 - 89
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Roe, Astrid (2010). Lese- og læringsstrategier, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 5.  s 118 - 137
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  5(1), s 69- 89
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole?, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 12.  s 237 - 244
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). PISA 2009 - sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 1.  s 13 - 30
 • Roe, Astrid (2010). Elevenes engasjement i lesing, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 4.  s 94 - 117
 • Roe, Astrid (2010). Nasjonale leseprøver – hva de måler og hvordan resultatene kan brukes. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 41- 47
 • Roe, Astrid (2010). Norske elevers lesing av fagtekster i PISA i et nordisk perspektiv, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Faglig lesing i skole og barnehage.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-591-2.  Kapittel 2.  s 27 - 42
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2010). Resultater i lesing, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 3.  s 59 - 92
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 250- 263 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34669929/npt_2009_04_pdf.pdf
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(5), s 368- 385 . doi: http://www.idunn.no/ts/npt/2009/05
 • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv, I: Stephen Dobson; Astrid Birgitte Eggen & Kari Smith (red.),  Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39173-4.  Kapittel 8.  s 145 - 165

Se alle arbeider i Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033068.  221 s.
 • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02905-4.  206 s.
 • Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Roe, Astrid (2015). Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-17301-6.  195 s.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (red.) (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  471 s.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (red.) (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlbaum, Sara; Hanberger, Anders; Andersson, Eva; Roe, Astrid; Tengberg, Michael & Kärnebro, Katarina (2020). Utvärdering av Läslyftet Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020, 13. mai). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett].  Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020, 11. mai). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker.  Aftenposten.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?.
 • Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2019). Conceptualization and level of analyses matter: Using the PLATO manual when analyzing teaching quality.
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms.
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(3), s 32- 37
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation.
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 18- 23
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?.
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Vis sammendrag
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Roe, Astrid (2017). Ny forskning fra klasserommet - implikasjoner for ledelse. Presentasjon av LISA-prosjektet og noen foreløpige resultater.
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2017). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 3: 14 nya moduler.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Roe, Astrid (2016). Kvalitative og kvantitative studier av leseopplæring og lesekompetanse.
 • Roe, Astrid (2016). Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv.
 • Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (2016). Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene..
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2016). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna.
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2016). Interrater Reliability of Constructed Response Items in Standardized Tests of Reading.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1(1), s 65- 67
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel 1.  s 9 - 22
 • Roe, Astrid (2013). Gutters leseresultater i nasjonale og internasjonale undersøkelser.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Roe, Astrid (2012). Jenter og gutters utfordringer som lesere. Hva forteller PISA og nasjonale prøver?.
 • Roe, Astrid (2012). Nasjonale prøver i lesing.
 • Roe, Astrid (2012). Students' online reading activities in a gender perspective.
 • Roe, Astrid (2012). To read or not to read - gender differences in reading.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Roe, Astrid (2011). Lesing - en grunnleggende ferdighet.
 • Roe, Astrid (2011). Om arbeid med lesestrategier i alle fag.
 • Roe, Astrid (2011). PISA, gutter og lesing og foreldreengasjement.
 • Roe, Astrid (2011). Udvikling af børns læsning – i alle fag! Læsedidaktik - efter den første læseundervisning.
 • Roe, Astrid (2011). What has Norway done to improve students' reading skills?.
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Roe, Astrid & Jetne, Øystein (2011). Rapport basert på resultatene fra Oslo-prøven i norsk på Vg1, 2011.
 • Vagle, Wenche & Roe, Astrid (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Roe, Astrid (2010). From PISA to Practice.
 • Roe, Astrid (2010). Kjønnsforskjeller i lesing blant barn og unge.
 • Roe, Astrid (2010). Leser gutter dårligere enn jenter , elle er de bare mindre engasjert?.
 • Roe, Astrid (2010). Lesing - en grunnleggende ferdighet gjennom hele skoleløpet.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 28
 • Roe, Astrid (2009). Hva mener elever på ungdomstrinnet om lesing på skolen og i fritiden?.
 • Roe, Astrid (2009). Hvordan kan lesing defineres, måles og vurderes?.
 • Roe, Astrid (2009). Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag.
 • Roe, Astrid (2009). Motivasjon og engasjement er avgjørende for god leseforståelse. [www ].
 • Roe, Astrid (2009). Norske elevers lesekompetanse når det gjelder fagtekster. Hva forteller PISA-undersøkelsen?.
 • Roe, Astrid (2009). Norwegian students'reading habits and attitudes towards reading in a gender perspective.
 • Roe, Astrid (2009). Rerading engagement among Norwegian and Swedish girls and boys.
 • Roe, Astrid (2009). Ulike leseprøver, hva de måler - og ikke måler - og hva resultatene kan brukes til.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 91- 92

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 2. des. 2011 14:06

Prosjekter