Astrid Roe

Bilde av Astrid Roe
English version of this page
Telefon +47 22844400
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Læring og utdanning, Fagdidaktikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2020). Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033068. 221 s.
 • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen & Weyergang, Cecilie (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02905-4. 206 s.
 • Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Roe, Astrid (2015). Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-17301-6. 195 s.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-784-8. 471 s.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01735-8. 274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2020). De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. [Internett]. Forskning.no.
 • Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid & Klette, Kirsti (2020). Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker. [Avis]. Aftenposten.
 • Roe, Astrid & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2019(3), s. 32–37.
 • Roe, Astrid; Balas, Marte Blikstad & Tengberg, Michael (2019). Student perceptions as an indicator of teaching quality in Finnish, Norwegian and Swedish lower secondary classrooms .
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2019). LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Roe, Astrid (2018). How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation .
 • Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). Hvor ble det av sjangrene? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 18–23.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?
 • Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2017). Student surveys as measures of instructional quality.
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte & Roe, Astrid (2017). Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice.
 • Roe, Astrid; Klette, Kirsti & Blikstad-Balas, Marte (2017). Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality.
 • Roe, Astrid (2017). Ny forskning fra klasserommet - implikasjoner for ledelse. Presentasjon av LISA-prosjektet og noen foreløpige resultater .
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2016). Interrater Reliability of Constructed Response Items in Standardized Tests of Reading.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Roe, Astrid (2016). Kvalitative og kvantitative studier av leseopplæring og lesekompetanse.
 • Roe, Astrid (2016). Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv.
 • Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (2016). Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene.
 • Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2015). Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1(1), s. 65–67.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 9–22.
 • Roe, Astrid (2013). Gutters leseresultater i nasjonale og internasjonale undersøkelser.
 • Roe, Astrid (2012). To read or not to read - gender differences in reading.
 • Roe, Astrid (2012). Nasjonale prøver i lesing.
 • Roe, Astrid (2012). Jenter og gutters utfordringer som lesere. Hva forteller PISA og nasjonale prøver?
 • Roe, Astrid (2012). Students' online reading activities in a gender perspective.
 • Roe, Astrid (2011). Lesing - en grunnleggende ferdighet.
 • Roe, Astrid (2011). PISA, gutter og lesing og foreldreengasjement.
 • Roe, Astrid (2011). Om arbeid med lesestrategier i alle fag.
 • Roe, Astrid & Frønes, Tove Stjern (2011). Lesing i PISA.
 • Roe, Astrid (2011). Udvikling af børns læsning – i alle fag! Læsedidaktik - efter den første læseundervisning.
 • Roe, Astrid (2011). What has Norway done to improve students' reading skills?
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Roe, Astrid (2010). From PISA to Practice.
 • Roe, Astrid (2010). Lesing - en grunnleggende ferdighet gjennom hele skoleløpet.
 • Roe, Astrid (2010). Leser gutter dårligere enn jenter , elle er de bare mindre engasjert?
 • Roe, Astrid (2010). Kjønnsforskjeller i lesing blant barn og unge.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Roe, Astrid (2009). Norske elevers lesekompetanse når det gjelder fagtekster. Hva forteller PISA-undersøkelsen?
 • Roe, Astrid (2009). Hva mener elever på ungdomstrinnet om lesing på skolen og i fritiden?
 • Roe, Astrid (2009). Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag.
 • Roe, Astrid (2009). Rerading engagement among Norwegian and Swedish girls and boys.
 • Roe, Astrid (2009). Norwegian students'reading habits and attitudes towards reading in a gender perspective.
 • Roe, Astrid (2009). Ulike leseprøver, hva de måler - og ikke måler - og hva resultatene kan brukes til.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 91–92.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Carlbaum, Sara; Hanberger, Anders; Andersson, Eva; Roe, Astrid; Tengberg, Michael & Kärnebro, Katarina (2020). Utvärdering av Läslyftet Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer. Umeå Centre for Evaluation Research. ISSN 978-91-7855-150-7.
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2017). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 3: 14 nya moduler . Umeå Centre for Evaluation Research. ISSN 978-91-7601-775-3.
 • Roe, Astrid & Tengberg, Michael (2016). Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna . Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University. ISSN 978-91-7601-563-6.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90904-98-7. 2012(1).
 • Roe, Astrid & Jetne, Øystein (2011). Rapport basert på resultatene fra Oslo-prøven i norsk på Vg1, 2011. Utdanningsetaten i Oslo.
 • Vagle, Wenche & Roe, Astrid (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata. Utdanningsdirektoratet.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 2. des. 2011 14:06

Prosjekter