Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO) (avsluttet)

Ahelo er en internasjonal komparativ studie av studenter i høyere utdanning. Undersøkelsen er i regi av OECD, og i Norge er det NIFU STEP som har prosjektlederansvaret. EKVA har ansvaret for å oversette, tilpasse og kvalitetssikre instrumentene.

Om prosjektet

Undersøkelsen retter seg mot studenter på 3. året av bachelor-graden. Prøven måler kritisk tenkning, analytisk resonnering, problemløsing og kommunikasjon. Oppgavene tar utgangspunkt i autentiske problemstillinger.

 

 

Publisert 5. okt. 2010 09:19 - Sist endret 18. apr. 2013 11:06