Ingrid Evertsen

Bilde av Ingrid Evertsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, norskdidaktikk, livsmestring i språkfag, dialogisk undervisning, klasseromsforskning ved bruk av videomateriale. 

Doktorgradsprosjekt

Livsmestring på ungdomstrinnet. Et sammenliknende studie av implementeringen av livsmestring i språkfag [Arbeidstittel]. 

Prosjektet undersøker hvordan livsmestring operasjonaliseres og implementeres i språkklasserom på norske ungdomsskoler etter Fagfornyelsen (LK20), hvor dette begrepet ble en del av det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan elever og lærere ved norske ungdomsskoler forstår og erfarer undervisning knyttet til begrepet «livsmestring».

Bakgrunn

  • 2022-d.d. Ph.d.-kandidat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), UiO. 
  • 2020- d.d. Lektor ved Marienlyst skole, Oslo kommune. 
  • Mastergrad i engelskdidaktikk fra Universitetet i Oslo. 
  • Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo.

 

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 31. aug. 2022 21:54 - Sist endret 2. des. 2022 13:15