English version of this page

Livsmestring på ungdomstrinnet. Et sammenliknende studie av implementeringen av livsmestring i språkfag (ph.d.-prosjekt).

Dette offentlige doktorgradsprosjektet forsker på hvordan livsmestring operasjonaliseres og implementeres i språkklasserom på norske ungdomsskoler etter Fagfornyelsen (LK20), hvor dette begrepet ble en del av det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring».

Bildet kan inneholde: bord, menneskelig, interaksjon, t skjorte, stol.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan elever og lærere ved norske ungdomsskoler forstår og erfarer undervisning knyttet til begrepet «livsmestring». Ved å sammenligne ungdomsskolelæreres og -studenters perspektiv med observert undervisning (videomateriale) på tvers av 8. og 10. trinn ønsker dette prosjektet å bidra med longitudinell kunnskap om hvorvidt og hvordan det undervises i livsmestring under implementeringen av LK20. 

Mål

Denne offentlige doktorgraden har som mål å:
1.    Bidra med kunnskap om livsmestring på åttende trinn, ved å undersøke læreres perspektiv på og operasjonalisering av livsmestring i språkfag.
2.    Bidra med kunnskap om livsmestring på tiende trinn, både ved å undersøke læreres perspektiv og operasjonaliseringen av begrepet, samt sammenlikne denne operasjonaliseringer over tid, fra 8. til 10. trinn.
3.    Undersøke elevers erfaringer med livsmestringsundervisning i språkfagene.

Bakgrunn

Dette doktorgradsprosjektet er en del av EDUCATE-prosjektet ved ILS, og vil dermed bidra i evalueringen av hvordan Fagfornyelsen operasjonaliseres i fag. Prosjektet vil gjennomføres med et «mixed methods» design hvor kvalitativ data (intervju og video) og kvantitativ data (logg og spørreskjema) kombineres og integreres (Brevik & Mathé, 2021).

Finansiering

Prosjektet er et fireårig offentlig doktorgradsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Marienlyst skole gjennom ordningen «offentlig sektor phd.».

Samarbeid

Prosjektet inngår i EDUCATE ved ILS, UiO. Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE) er et forsknings- og evalueringsprosjekt som ser på innføringen av Fagfornyelsen i ulike fag knyttet til livsmestring, utforskende kompetanse og digital kompetanse. Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE) - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (uio.no)

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Marienlyst skole, Oslo kommune.

 

Publisert 4. okt. 2022 13:26 - Sist endret 17. okt. 2022 12:23