Henriette Hogga Siljan

Bilde av Henriette Hogga Siljan
English version of this page
Mobiltelefon 91395615
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser:

Norskfagets didaktikk og læremidler, grammatikk og grammatikkdidaktikk, elevers skrivekompetanse, muntlighet og muntlighetsdidaktikk

Bakgrunn

Utdannet allmennlærer, har hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i norsk språk. Har undervisningserfaring fra grunnskole, høgskole og universitet.

Publikasjoner

  • Siljan, Henriette Hogga (2022). Grammatikken som system og mulighet Grammatikken forklart og praktisert i to lærebøker for ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 16(1). doi: 10.5617/ADNO.8677. Fulltekst i vitenarkiv
  • Jørgensen, Camilla Finne & Siljan, Henriette Hogga (2021). Hva slags grammatikkarbeid inviterer læreboka til? En studie av grammatikkoppgaver i to norsklæreverk for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. Fulltekst i vitenarkiv
  • Maagerø, Eva; Siljan, Henriette Hogga & Veum, Aslaug (2021). Going from oral to written discourse: Norwegian students’ grammatical challenges when writing persuasive texts. Linguistics and Education. ISSN 0898-5898. 66. doi: 10.1016/j.linged.2021.101001.
  • Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2021). Gold to Salto. Critical Literacy in a BELMA-Awarded Textbook in Norwegian Language Arts. I Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Red.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. s. 332–352. doi: 10.1163/9789004449558_026.
  • Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2020). Who am I? How Newly Arrived Immigrant Students Construct Themselves Through Multimodal Texts. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1788147. Fulltekst i vitenarkiv
  • Roås, Sissel E. & Siljan, Henriette Hogga (2019). Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354. s. 125–146.

Se alle arbeider i Cristin

  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2020). 101 digitale grep - didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse 2.utgave. Fagbokforlaget. ISBN 9788245034202. 383 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Wølner, Tor Arne & Siljan, Henriette Hogga (2019). Digitale grep/undervisningstips, nr. 39, 40, 56, 59-61. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354.
  • Siljan, Henriette Hogga & Moe, Mette (2019). Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354.
  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Forord. I Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (Red.), 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget. ISSN 9788245025354. s. 4–6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2018 11:47 - Sist endret 11. jan. 2022 18:00