Henriette Hogga Siljan

Bilde av Henriette Hogga Siljan
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

  • Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2020). Who am I? How Newly Arrived Immigrant Students Construct Themselves Through Multimodal Texts. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2020.1788147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som digitalt redskap i litteraturundervisningen, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 5.  s 79 - 96
  • Roås, Sissel E. & Siljan, Henriette Hogga (2019). Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Kapittel 7.  s 125 - 146

Se alle arbeider i Cristin

  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2020). 101 digitale grep - didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse 2.utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245034202.  383 s.
  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2019). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  381 s.
  • Kverndokken, Kåre; Askeland, Norunn & Siljan, Henriette Hogga (red.) (2017). Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2227-8.  314 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Siljan, Henriette Hogga & Moe, Mette (2019). Digitale grep/undervisningstips nr 43, 45, 51, 52, 53, 62-71, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Digitale grep/undervisningstips.
  • Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette & Siljan, Henriette Hogga (2019). Forord, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Forord.  s 4 - 6
  • Wølner, Tor Arne & Siljan, Henriette Hogga (2019). Digitale grep/undervisningstips, nr. 39, 40, 56, 59-61, I: Tor Arne Wølner; Kåre Kverndokken; Mette Moe & Henriette Hogga Siljan (red.),  101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245025354.  Digitale grep/undervisningstips.
  • Veum, Aslaug; Siljan, Henriette Hogga & Maagerø, Eva (2018). Who am I? A multimodal self-presentation by newly arrived young immigrants”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2018 11:47 - Sist endret 12. mars 2020 12:36