VIST - Video to Support Excellence in Teaching

Et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere og lærere på utvalgte skoler i Oslo samarbeider om å utvikle lærernes praksis og kompetanse.

Lærer hjelper elev i klasserommet (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Hvordan jobber vi med VIST?

I prosjektet filmes og analyseres lærernes arbeid i klasserommet. Målet er å videreutvikle lærernes bruk av støttestrukturer som modellering, strategier og tilbakemeldinger i deres undervisning. Vi tar utgangspunkt i lærernes egen praksis på hver enkelt skole, og legger til rette for en mer målrettet profesjons-utvikling enn i generelle etterutdanningstilbud.

Hvorfor jobber vi med VIST?

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring i skolen, og selve undervisningen kan være viktigere enn både klassestørrelse, lærerens utdanning og erfaring, klasseromsmiljøet og elevens sosioøkonomiske bakgrunn.

 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Relevante publikasjoner

Mer informasjon kommer.

Forskere og veiledere

VIST i media

Artikkelen «Lærere skal forbedre praksisen ved hjelp av videoopptak fra undervisningen» på Utdanningsnytt.no, opprinnelig publisert som «Tilbakemelding til tilbakemelderne» i Bedre skole nr. 4/2018. 

Byvåpen for Oslo kommune

VIST er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Utdanningsetaten i Oslo (UDE), og springer ut av flere års arbeid med klasseromsstudien Linking Instruction and Student Achievement (LISA).

Kontakt

Camilla G. Magnusson
Faglig prosjektleder

Jennifer Maria Luoto
Administrativ prosjektleder