VIST - Video to Support Excellence in Teaching

Et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere og lærere på utvalgte skoler i Oslo samarbeider om å utvikle lærernes praksis og kompetanse.

I VIST tar vi utgangspunkt i lærernes egen praksis på hver enkelt skole. Slik kan vi legge til rette for en mer målrettet profesjons-utvikling enn i generelle etterutdanningstilbud. VIST er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Utdanningsetaten i Oslo (UDE), og springer ut av flere års arbeid med klasseromsstudien Linking Instruction and Student Achievement (LISA).

Hvordan jobber vi med VIST?

I prosjektet filmes og analyseres lærernes arbeid i klasserommet. Målet er å videreutvikle lærernes bruk av støttestrukturer som modellering, strategier og tilbakemeldinger i deres undervisning.

Hvorfor jobber vi med VIST?

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring i skolen, og selve undervisningen kan være viktigere enn både klassestørrelse, lærerens utdanning og erfaring, klasseromsmiljøet og elevens sosioøkonomiske bakgrunn.

Hva skjer i VIST?

Aktiviteter

Ingen kommende arrangementer

Nyheter

Relevante publikasjoner

Mer informasjon kommer.

Kontakt

Marte Blikstad-Balas
Faglig prosjektleder

Lee Ae Ran Aamodt
Administrativ prosjektleder

Skoler

Øraker

Granstangen

Midtstuen

Skøyenåsen

Lambertseter