Nyheter

Foto av en lærer som veileder en elev foran en pc
Publisert 22. mars 2019 13:12

VIST er et etterutdanningsprosjekt der lærere i Osloskolen veiledes gjennom bruk av video i klasserommet. Pulje to med nye Osloskoler er straks i gang. Nytt av året er at flere videregående skoler inkluderes i prosjektet.

Publisert 3. sep. 2018 20:04

16. august møttes lærere i norsk og matematikk og skoleledere fra fem ulike Oslo-skoler på Kick-off for satsingen VIST (Video to support excellence in Teaching). Målet med Kick-off var å legge til rette for en felles forståelse av hva som kjennetegner god bruk av støttestrukturer («scaffolding») i undervisningen. Hoveddelen av programmet var derfor viet til nettopp eksempler på hvordan lærere kan bruke strøttestrukturene modellering, strategiundervisning og tilbakemeldinger