En dag i livet av: VIST forskningsassistent

VIST-prosjektet avhenger av filmmateriell fra forskjellige klasserom.

Bildet kan inneholde: programvareteknikk, teknologi, elektronisk apparat.

For Ruben Bredal, er det å filme lærere  en utrolig gunstig og lærerik opplevelse. Foto: Larissa Lily, QUINT / UiO.

På hver skole filmes tre lærere i norsk og tre lærere i matematikk i flere undervisningstimer. Disse opptakene er utgangspunktet for veiledning og samtaler med lærerne.

Filming på skolene gjennomføres av VIST sitt filmteam som består av forskningsassistenter fra ILS. Med ni skoler og flere lærere som er involvert i prosjektet, kreves det nøyaktig koordinering av filmingen. Filmteam-koordinatorer Cecilia You, Celine Simers Iversen og Ruben Bredal forteller mer om hva jobben innebærer.  

 
Last ned mediefil

Filmteam-koordinatorene har det overordnede ansvaret for innsamlingen av filmer/datamateriell til VIST-prosjektet. Dette vil si at de har direkte kontakt med både rektor og skolen, for å innhente samtykker fra de involverte, samt tidspunkter lærerne kan filmes på. Etter at koordinatorer har fått timeplanen fra skolen, har de ansvaret for å sette opp en plan for forskningsassistentene som skal filme timene.

Bildet kan inneholde: snapshot, transportere, standing, yttertøy.
Celine Simers Iversen er inspirert av lærerne som er med på VIST-prosjektet. 

-Enkelte ganger er vi i koordinatorteamet ute og filmer selv, både hvis en assistent ikke kan, samt av egen interesse, sier Ruben Bredal.

- Det er lærerikt og interessant, og jeg føler jeg gjør en viktig jobb, påpeker Cecilia You.

Celine Simers Iversen forteller at hun koordinerer filmingen som blir gjort i løpet av et semesteret på to skoler.

- Min oppgave er hovedsakelig å sørge for forskningsassistene har alt de trenger – alt fra rett informasjon om klasserom og lærer til at koffertene med utstyr er tilgjengelige og inneholder det assistentene trenger for å filme, og kommunikasjonen mellom skolen og ILS i forbindelse med datainnhenting, sier hun.  

Får muligheten til å observere

De fleste forskningsassistentene på filmteamet er selv lærerstudenter hos ILS og drar nytte av muligheten til å observere undervisning som blir filmet. Celine påpeker at det kan være en intens prosess fra man kommer til skolen til man skal gå igjen. Først gjelder det å finne riktig klasserom, der møter man gjerne læreren og begynner å rigge opp filmutstyret. Alt skal være klart når klassen kommer inn i rommet. Når man setter i gang filmkameraet er det bare å lene seg tilbake og observere.

Bildet kan inneholde: laptop, elektronisk apparat, teknologi, datamaskin, personlig datamaskin.
Cecilia You synes det er interessant å observere matematikklærerne og hvordan de underviser.

- Jeg skal selv bli lærer, og et av fagene jeg skal undervise i er matematikk. Derfor er det interessant å observere matematikklærerne og hvordan de underviser, slik at jeg kan få nye ideer og reflektere over hvordan jeg selv vil undervise. Et annet aspekt er at jeg får observere så mange forskjellige lærere som har forskjellige måter å håndtere elevene sine på. Det er også fint å være fysisk tilstede på en skole og få inntrykk av hvordan miljøet på skolen er og hvordan dette kan variere veldig fra skole til skole. Det er elevene som utgjør skolene og som styrer dynamikken i klasserommet, forteller Cecilia You.

- Det å filme lærerne er en utrolig gunstig og lærerik opplevelse! Ikke bare får vi sett noe av lærerens beste kvalitetsundervisning, men som lektorstudenter får vi en ekstra mulighet til å observere lærerne i praksis, noe som kommer veldig godt med i studiet vårt, sier Ruben Bredal. 

Det bidrar til en ytterligere praktisk side av utdanningen, slik at vi ikke bare leser teori, men får gylden mulighet å observere teorien i en praktisk sammenheng, understreker Ruben.

Gjennom observasjon av undervisningstimene til lærerne de filmer har VIST-koordinatorene og forskningsassistentene muligheten til å få et helt unikt perspektiv.

- Denne gangen er vi ikke elevene, som må fokusere på å lære og forstå, ei heller er vi læreren som må utføre undervisningen. Vi sitter i en unik posisjon til å kunne analysere begge parter, og hvordan disse påvirker hverandre, sier Ruben Bredal. Vi kan se hvordan undervisningsteknikken læreren benytter seg av påvirker elevene, hvordan de tar den imot og om det bidrar til økt elevengasjement.

- Dette er helt essensielt for oss som skal bli lærere selv, som kan se, lære og forstå på et så tidlig stadium av utdanningen, og ikke minst komme mye bedre forberedt den dagen vi kommer på jobb, enn hvis vi ikke hadde vært en del av VIST.

Det er spennende å observere lærere undervise, men det er den samlede erfaringen man får av å være ute og filme mye som gjør dette spesielt interessant, legger Celine Simers Iversen til. I praksisperiodene følger man gjerne én lærer over en lengre periode, men som forskningsassistent i VIST, får man vært innom mange forskjellige klasser, skoler og lærere.

- Jeg henter inspirasjon fra lærerne, og blir også motivert til å være med på noe lignende selv, når jeg blir lærer. De er modige, samtidig som jeg virkelig ser nytten av at man slipper til andres kompetente øyne, forteller Celine.

I tillegg liker jeg å kjenne på stemningen på de ulike skolene; er dette kanskje min fremtidige arbeidsplass?

 

Av Larissa Lily, QUINT / UiO
Publisert 3. feb. 2020 10:42 - Sist endret 19. apr. 2022 13:04