VIST-prosjektet er i gang!

16. august møttes lærere i norsk og matematikk og skoleledere fra fem ulike Oslo-skoler på Kick-off for satsingen VIST (Video to support excellence in Teaching). Målet med Kick-off var å legge til rette for en felles forståelse av hva som kjennetegner god bruk av støttestrukturer («scaffolding») i undervisningen. Hoveddelen av programmet var derfor viet til nettopp eksempler på hvordan lærere kan bruke strøttestrukturene modellering, strategiundervisning og tilbakemeldinger

Professor Kirsti Klette på Kick-off 16. august 2018. (foto: A. Aamodt/ILS)

Fire på Kick-off om VIST:

VIST er et nært samarbeid mellom ILS og Utdanningsetaten i Oslo.
– Rita Hvistendahl, instituttleder ved ILS, hva betyr denne satsningen for instituttet?

VIST-satsningen styrker det gode samarbeidet mellom Utdanningsetaten i Oslo og ILS om profesjonsutvikling i skolen. Denne satsningen bidrar til  å styrke instituttets forskning på god undervisning i skolefagene.

– Seksjonssjef Line Andreassen, hvordan hadde du det på Kick-off?

Kick-off’en var en flott start på et spennende faglig samarbeid mellom UiO og Osloskolen. Gjennom denne innovative modellen for etterutdanning ønsker vi å videreutvikle lærernes bruk av støttestrukturer i undervisningen. Vi håper bruk av video, veiledning og utprøving av metoder vil bidra til dette. Osloskolen er stolte av, og glad for å samarbeide med så flinke folk og et så anerkjent fagmiljø. Takk for et flott arrangement. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere videre om denne nyskapende innsatsen for skoleutvikling.

Vibeke Larsen Kjesbu er rektor på Skøyenåsen skole.
– Hva er dine forventninger til VIST etter å ha vært på Kick-off?

Jeg ønsker at VIST-prosjektet skal gi oss på Skøyenåsen økt kompetanse på hva god undervisning er og strategier for å lykkes i klasserommet. Fokuset i prosjektet er rettet mot læreren i klasserommet og det er her endring må skje for at vi skal lykkes med å utvikle enda bedre undervisningspraksis.

I VIST skal hver skole ha egne veiledere i matematikk og norsk. En av matematikkveilederne er Roar Bakken Stovner.
– Hvordan tror du det blir å samarbeide så tett med andre matematikklærere?

Jeg kommer til å digge det! Norske lærere er jevnt over veldig gode og jeg tror jeg kommer til å lære like mye som dem.

Richard Nicolai Prestegård er lærer i norsk på Midstuen skolen – og en av lærerne som skal filmes og veiledes i VIST.
– Hva slags forventninger har du etter Kick-Off, er du klar for dette?

Det blir veldig spennende å se hvordan undervisningen jeg har er i tråd med retningslinjene for vurdering for læring. Det blir en god bevisstgjøring for hvordan jeg bruker spørsmål i undervisningen og om disse spørsmålene er med på å gjøre elevene mer aktive i tankeprosessen. Selv om det selvfølgelig blir litt skummelt og noe pinlig å se seg selv på film og alle faktene man har.

Publisert 3. sep. 2018 20:04 - Sist endret 22. mars 2019 12:35